3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136 Cevapları Anka Yayınevi

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 135, 136


6. Ünite Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 135-136 cevapları


A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.


  1. ( Yanlış ) Çevremizde gördüğümüz varlıkların hepsi cansızdır.
  2. ( Yanlış ) Canlılar dünyası bitkilerden oluşur.
  3. ( Doğru ) Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama “çevre” denir.
  4. ( Doğru )Çevremizde ya da ülkemizde ağaçlandırmayı artırmak, çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur.
  5. ( Doğru )Canlıların oluşturduğu ve içinde yaşadığı çevreye “doğal çevre” denir.

B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazalım.


(hareket – üremek – çevre – doğal çevre – yaşam döngüsü)


  1. Canlılar, kendilerine benzer yavrular oluşturmak için üremek  zorundadır.
  2. Bitkinin tohumdan başlayarak tohum üretene kadar geçirdiği döneme bitkinin  yaşam döngüsü denir.
  3. Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve diğer varlıklarla ilişkilerini sürdürdüğü ortama  çevre  denir.
  4. Hayvanlar; beslenmek, savunmak, kaçmak için  hareket  ederler.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 136 cevapları


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.


1. Aşağıdakilerden hangisi canlıdır?


A. Serçe B. Televizyon C. Biberon


2. Aşağıdakilerden hangisi canlılara ait özellik değildir?


A. Çoğalma B. Boşaltım yapma C. Solunum yapmama


3. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


A. Yapay çevre, kendiliğinden oluşur.
B. Doğal çevreyi korumalıyız.
C. Şehirler, doğal çevredir.


4. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir?


A. Orman B. Park C. Deniz


5. Aşağıda verilenlerden hangisi canlılar ile cansızların ortak özelliğidir?


A. Boşlukta yer kaplarlar.
B. Solunum yaparlar.
C. Beslenirler.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Canlıların ortak özelliklerini sağlamak istediğimiz zaman canlılar öncelikle yaşayabilmek için nefes almak barınma beslenmek çoğalmak ve herhangi bir rtamda yaşayabilecek bir ortadan olması gerektiğini anlatan bir bilgi edinmek istediğiniz zaman yukarıdaki bilgilerden canlıların ortak özellikleri her zaman üretim tükettiğim boşaltım çoğalma ve ihtiyaçlarını karşılamak için enerjiye ihtiyaç duyduklarını yukarıdaki bilgi ve cevaplarla öğrenebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.