3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 166-168-169-170-172. Cevapları Dizin Yayıncılık

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 166-168-169-170-172. Cevapları Dizin Yayıncılık

3.Sınıf Dizin Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı 166-168-169. Sayfa Cevapları Yönümü Bulabilirim

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Dizin Yayıncılık

Güneş nereden doğar? Nereden batar?
Cevap: Güneş doğudan doğar, batıdan batar.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Dizin Yayıncılık

Etkinlik Yapıyorum

1- Çevrenizdeki karınca yuvalarını ve ağaçların üzerindeki yosunları gözlemleyiniz. Karınca yuvalarının, yosunların bulunduğu yere ve Güneş’e göre yönünüzü belirleyiniz.
Cevap: Karınca yuvalarının ağzı güneye, ağaç yosunlarının yönü ise kuzeye bakar. Güneşin doğduğu yer doğu battığı yer batıdır.

Karınca yuvalarının ağzını arkamıza alırsak önümüz kuzey, sağımız doğu, solumuz batı olur.
Ağaç yosunlarını önümüze alırsak arkamız güney, sağımız doğu, solumuz batı olur.
Güneşin doğduğu yeri sağımıza alırsak önümüz güney, solumuz batı, arkamız kuzey olur.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Dizin Yayıncılık

2- Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Noktalı yerlere doğadan yararlanarak yönleri yazınız.
Cevap: 

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 166-168-169-170-172. Cevapları Dizin Yayıncılık


Doğadan yararlanarak yönümüzü nasıl bulabiliriz? Anlatınız.
Cevap: Güneşin doğduğu ve battığı yerlere bakarak bulabiliriz. Ağaç yosunlarının kuzeyi göstermesinden yararlanabiliriz. Karınca yuvalarının ağzının güneyi göstermesinden yararlanabiliriz.

3.Sınıf Dizin Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı 170-172. Sayfa Cevapları İnsanların Doğal Çevreye Etkileri

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Dizin Yayıncılık

Ağaçları kesilmiş, dereleri kurumuş bir ormanda yaşayan hayvanlar sizce yaşamlarını sürdürebilirler mi? Neden?
Cevap: Ağaçları kesilmiş, dereleri kurumuş bir ormanda yaşayan hayvanlar yaşamlarını sürdüremezler. Çünkü beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamazlar.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Dizin Yayıncılık

Etkinlik Yapıyorum

1- Aşağıdaki kelime gruplarını kullanarak resme uygun bir hikâye yazınız.
Cevap: Günlerden bir gün zıpzıp tavşan ve ailesi şiddetli bir gürültüyle sarsılarak uyandılar. Yuvalarından başlarını çıkarmalarıyla yaşadıkları ağacın kesildiğini gördüler. Hızla ağaçtan çıkmaya çalıştılar ancak sığınacak başka hiçbir ağaç kalmamıştı. İnsanlar her yeri talan etmiş yaşayabilecekleri tek bir yer bile bırakmamışlardı. Hüzünle doğup büyüdükleri yerden ayrıldılar.


2- Aşağıya insanların doğal çevrede yaptıkları değişiklerle ilgili örnekler yazınız.
Cevap: 

  • Ormanlardaki ağaçları kesmeleri.
  • Fabrikalar yapmak.
  • Barajlar yapmak.

Doğal çevrede yapılan değişiklikler bazı canlı türlerinin yaşamını nasıl etkiler? Anlatınız.
Cevap: Doğal çevrede yapılan değişiklikler bazı canlı türlerinin ölmesine ve neslinin tükenmesine sebebiyet  vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.