3. Sınıf Hayat Bilgisi

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 176-177 Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Hayat Bilgisi MEB Yayınları Değerlendirme Zamanı Etkinlik Cevapları Sayfa 176, 177


6. Ünite : Doğada Hayat Değerlendirme Zamanı Etkinlik Cevapları


3. Sınıf Hayat Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükler ile tamamlayınız.


1. Sebze ve meyvelerin yetişmesinde …….güneş…., ….hava….., ..su………. önemli yer tutar.
2. Karınca yuvalarının girişi ……..güneyi…………… gösterir.
3. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar …………hava……… kirliliğine neden olur.
4. Ağaçlandırma yapmak, erozyonu önlemek ve bu konularda insanları bilinçlendirmek ………TEMA……… Vakfının görevleri arasındadır.
5. Doğayı korumak için ………cam………, ……pil……….., ……….plastik….., ………kağıt………. gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmalıyız.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.


( Doğru ) 1. İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için bitki ve hayvanlara ihtiyaç duyarlar.
( Yanlış ) 2. Pusulanın renkli ucu daima güneyi gösterir.
( Doğru ) 3. Ormanlar, canlılar için oksijen kaynağıdır.
( Doğru ) 4. Plastik atıklar, doğada yüzlerce yıl kalarak canlılar için tehlike oluşturur.
( Yanlış ) 5. Bitkilerin yetişmesi için sadece su gereklidir.


3. Sınıf Hayat Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı


C. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki görsellerden hangisi çevre kirliliği ile ilgili değildir?


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 176-177 Cevapları MEB Yayınları
3. Sınıf Hayat Bilgisi 176-177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Ders Kitabı

2. I. Bilinçsiz avlanmayı engellemek
II. Ormanları korumak, ağaç dikmek
III. Denizleri, gölleri kirletmemek
IV. Bütün atıkları aynı çöp kutusuna atmak

Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğayı korumak ile ilgili önlemlerdendir?


A) II, III, IV B) I, II, IV C) I, II, III


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi su kirliliği ile ilgilidir?


A) Piknik yapanların çöplerini etrafa atmaları
B) Gemilerin zararlı atıkları denizlere boşaltması
C) Fabrika bacalarının havayı kirletmesi


4. Güneş’in doğduğu yöne sol kolunu uzatan Seçil ’in önü hangi yönde kalır?


A) Güney B) Batı C) Kuzey


5. Biten pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Bahçeye atmak
B) Çöp kutusuna atmak
C) Atık pil kutusuna atmak


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Değerlendirme sorularını sitenizdeki soruları soruları bakarak yaptım. Ödevlerimi hemen bitirebildim. Arkadaşlarımla oyun oynamak için zamanım kaldı. Sitenizdeki cevaplar çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.