3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 179-180-181. Cevapları Dizin Yayıncılık

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 179-180-181. Cevapları Dizin Yayıncılık

3.Sınıf Dizin Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı 173-175. Sayfa Cevapları 6. Ünite Sonu Değerlendirme Çalışmaları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Dizin Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

1. Karıncalar yuvalarının girişini hangi yöne yaparlar?
Cevap: B. Güney


2. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre üzerinde olumsuz etkide bulunur?
Cevap: B. Teknolojik kirlilik


3. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevrede yaptığı olumsuz değişikliklerin sonuçlarından değildir?
Cevap: B. Bazı hayvanların neslinin devam etmesi


4. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin davranışı geri dönüşüme katkı sağlar?
Cevap: A. Duygu, kullanılmış defterlerini kâğıt atık kutusuna attı.


5. Aşağıdakilerden hangisi doğadan yararlanarak yön bulma yöntemlerinden değildir?
Cevap: A. Pusula ile yön bulma


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Dizin Yayıncılık

B. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak eksik bırakılmış cümleleri tamamlayınız
Cevap:

1. Daha yaşanabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması gerekir.
2. Atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlayabiliriz.
3. Çevremizde bulunan bazı hayvanların insan yaşamında önemli etkisi vardır.
4. Kâğıt, cam ve plastik geri dönüşüm yapılabilecek atıklardandır.
5. Meyve ve sebzelerin yetişmesi için uygun ısı, su ve toprak gereklidir.
6. Doğal çevreyi koruma konusunda sorumluluk almalıyız.


C. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde belirtilenler doğru ise önlerindeki noktalı yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) Kâğıt atıkların geri dönüşümü yapılamaz.
2. (Y) Güneş güney yönünden doğar.
3. (D) Ağaçlardaki yosunlardan yararlanarak yönümüzü bulabiliriz.
4. (D) Bitkiler ve hayvanlar doğal yaşamın unsurlarındandır.
5. (D) Doğu, batı, kuzey ve güney olmak üzere dört ana yön vardır.
6. (Y) Cam atıkların geri dönüşümü yapılmaz.
7. (Y) Bütün sebzeler toprağın altında yetişir.
8. (D) İnsanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri bazı canlıların neslinin tükenmesine sebep olabilir.
9. (D) Arıların yaptığı bal insanlar için önemli bir besin kaynağıdır.
10. (D) TEMA Vakfı doğayı koruma konusunda çalışmalar yapar.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Dizin Yayıncılık

1. Doğayı ve çevreyi koruma konusunda ne gibi sorumluluklarımız vardır?
Cevap: Doğayı ve çevreyi koruma konusunda çöpleri yere atmamak ve geri dönüşümü desteklemek gibi sorumluluklarımız vardır.


2. Geri dönüşüme bireysel katkıda bulunmak için neler yapmalıyız?
Cevap: Geri dönüşüme bireysel katkıda bulunmak için çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşümlere atmalıyız. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.