3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları Dizin Yayıncılık

3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Dizin Yayıncılık 1. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 43, 44, 45


1. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Dizin Yayıncılık Sayfa 43-44-45


A. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


1. Ayşe resim yapmayı, Burak ise futbol oynamayı sever.

Yukarıdaki cümleden hangi sonuç çıkarılabilir?


A. İnsanların ilgi ve yetenekleri farklı olabilir.
B. Bütün çocuklar futbol oynamayı sever.
C. Bütün çocuklar resim yapmayı sever.


2. Duygu, kalemini evde unuttuğunu söyleyerek arkadaşı Eda’dan ödünç kalem ister.

Kalemini arkadaşına veren Eda için hangisi söylenebilir?


A. Eda, dürüsttür.
B. Eda, yardımseverdir.
C. Eda, başkalarının haklarını gözetir.


3. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin düşüncesi yanlıştır?


A. Aylin: Okulla ilgili isteklerimizi açıkça ifade etmeliyiz.
B. Sevinç: Sınıftaki sosyal etkinliklere katılmamalıyız.
C. Faruk: Farklı özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul etmeliyiz.


4. Okullardaki dilek kutusunun kullanım amacı hangisi değildir?


A. Öğrencilerin okula ilişkin isteklerini belirlemek
B. Öğrencilerin okula ilişkin ihtiyaçlarını belirlemek
C. Öğrencilerin özel ihtiyaçlarını belirlemek


3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Dizin Yayıncılık Sayfa 44 Cevapları


B. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayınız.


Cevap :

 1. Okulumuzun sosyal ve  kültürel etkinliklerini takip etmeliyiz.
 2. Okulumuzun sağındaki, solundaki, önündeki veya arkasındaki yerleri çizdiğimiz  krokide göstermeliyiz.
 3. Saygı ve  sevgi arkadaşlık ilişkilerinde dikkate alınacak temel değerlerdendir.
 4. Olumlu davranışlarımız arkadaşlarımızla ilişkilerimizi iyi yönde etkiler.
 5. Okul kaynaklarını etkili ve verimli kullanmaya dikkat etmeliyiz.
 6. Okula ilişkin isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı dilekçe yazarak anlatabiliriz.
 7. Güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerimizin farkına varmalıyız.

C. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde belirtilenler doğru ise önlerindeki noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru )  Sınıfta bulunan eşyaların yerini sınıfımızın krokisinde göstermeliyiz.
 2. ( Doğru ) Yardımsever olmak arkadaş seçiminde dikkate alınacak değerlerdendir.
 3. ( Yanlış ) Her insanın ilgi ve yeteneği aynıdır.
 4. ( Doğru ) Okula ilişkin isteklerimizi demokratik yoldan dile getirmeliyiz.
 5. ( Yanlış ) Okuldaki sosyal yardımlaşmayla ilgili çalışmalara katılmamız gerekmez.
 6. ( Doğru ) Okula ilişkin isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı ifade ederken nezaket kurallarına uygun davranmalıyız.
 7. ( Doğru ) İlgi duyduğumuz mesleklerle ilgili araştırma yaparak bilgi edinmeliyiz.
 8. ( Doğru ) Okuldayken elektrik ve su gibi kaynakları tasarruflu kullanmalıyız.
 9. ( Yanlış ) Bazı mesleklerin toplumsal yaşamda yeri yoktur.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Dizin Yayıncılık Sayfa 45 Cevapları


D. Aşağıdaki bulmacayı verilen kelimelerden yararlanarak çözünüz.


Cevap :

 1. ( İSTEK ) Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey
 2. ( İHTİYAÇ ) Gereksinim
 3. ( YETENEK ) Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği
 4. ( KROKİ ) Bir nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
 5. ( DAYANIŞMA ) Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Yukarıda yer ama 3 sınıf hayat bilgisi ders kitabımızdaki konu değerlendirme soruları en güzel cevaplarıyla ve en güzel bilgileri ile her zaman Forum sayfa sitesinde bulabiliyorum bu sayfadaki bilgi ve cevaplara baktığımız zaman hiçbir siteden veya hangi kaynaktan yardım almanıza gerek yoktur çünkü bu sitedeki bilgiler yeterli miktardadır bu sitedeki bilgiler sayesinde birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz 3 sınıfa geçtiğiniz günden itibaren tüm ders kitaplarının cevaplarını ve bilgilerini her zaman bu sayfaya bakarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.