3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125-127-128-129 Cevapları Gizem Yayıncılık

Göster

3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Doğa Nedir? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129


Doğa Nedir? Metni Etkinlik Cevapları


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 125-127-128-129 Cevapları


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 125 Cevapları


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.


• Çevremizde bizim dışımızda hangi canlılar yaşıyor?


Cevap:
Çevremizde bizim dışımızda hayvanlar ve bitkiler yaşar. Görüp göremediğimiz hayvanlar ve bitkilerin hepsi Dünya’ da yaşamaktadır.


• Bu canlıların hangi özelliklerinden yararlanıyoruz?


Cevap:
Bu canlıların hepsinin doğaya yararı ve doğa için bir zincir içerisinde görevleri vardır. Birçok hayvanın etinden, sütünden ve gücünden yararlanmaktayız.


Soru : b. Aşağıdaki resimlerden bize “doğa” kelimesini düşündürenleri işaretleyelim.


Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125-127-128-129 Cevapları Gizem Yayıncılık
“3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 125-127-128-129 Cevapları”

2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Doğa Nedir?” metnini aşağıdaki yönergelere göre okuyalım.


Cevap:
Doğa, kendi içinde sürekli gelişen, değişen varlıkların hepsidir. Yani kuşlar, insanlar, ormanlar, taşlar, topraklar, arılar, böcekler, çiçekler…
Hepsi doğanın bir parçası. Her biri de kendine özgü bir yaşam biçimi sürdürüyor. Üstelik birbirlerinin varoluşunu sürekli etkiliyorlar. Örneğin bir dere kirlendiği zaman, o dereden su içen hayvanlar hastalanır. Bu hastalık o hayvanların etinden, sütünden yararlanan insanlara da geçer. Aynı deredeki sularla beslenen bitkiler kurur. Bunlarla beslenen pek çok hayvan aç kalır. Buna benzer pek çok örnek verebiliriz. Diyelim ki bir yerde ağaçlar kesilip yok edildi.
Bu durumda orada yaşayan hayvanlar ne yapacak? Pek çok hayvan evsiz kalacak. Kendilerine yuva bulmak için kilometrelerce yol gitmeleri gerekecek. Hayvanlar göç ederken bir yandan da toprak bozulacak. Toprağı tutan ağaçlar olmadığı için yağan yağmurlar sele dönüşecek. Hem insanlar hem hayvanlar zarar görecek. Bu yüzden yapacağımız yanlışların doğadaki diğer canlıları da etkileyeceğini unutmayalım. Doğaya dikkatli ve sevgi dolu yaklaşalım.
Ayşe BAŞÇ


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 127 Cevapları


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Doğa” kelimesinin anlamını metinden yararlanarak yazalım. “Doğa” ile ilgili aşağıdaki şemayı tamamlayalım.


Cevap:
Doğa; Çevre demektir.
Cansızlar :  ormanlar, taşlar, topraklar
İnsanlar : Çevrede yaşayan insanlar
Hayvanlar : kuşlar, insanlar, arılar, böcekler
Bitkiler : çiçekler


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.


Cevap:

  • ( Doğru ) Tüm canlı ve cansız varlıklar doğanın bir parçasıdır.
  • ( Yanlış ) Bir dere kirlendiğinde bunun doğaya bir zararı olmaz.
  • ( Doğru ) Doğadaki varlıklar birbirlerinin varoluşunu sürekli etkiler.
  • ( Yanlış ) Ağaçların kesilip yok edilmesi sadece orada yaşayan hayvanları etkiler.
  • ( Doğru ) Bir dere kirlenirse bundan tüm canlılar etkilenir.
  • ( Doğru ) Hayvanların göç etmesi toprağın yapısının bozulmasına da neden olur.
  • ( Yanlış ) Ağaçların olmadığı yerlere daha fazla yağmur yağar.
  • ( Doğru ) Ağaçların yok edilmesi sellerin oluşmasına neden olur.

3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 128 Cevapları


Soru : b. Derelerin kirlenmesinin doğadaki diğer varlıkları nasıl etkilediğini yazalım.


Cevap:
Dereler kirlenirse içerisinde yaşayan balıklar ve o dereden içen diğer hayvanlar , ayrıca o dere ile sulanan bitkiler ve toprakta zarar görür. Bitkiler ve hayvanların zarar gördüğü bir ortamda bu hayvanlardan ve bitkilerden yararlanarak onları yiyen insanlarda zarar görürler.


Soru : c. Aşağıdaki balık kılçığına ağaçtan yapılan eşyalara örnekler yazalım.


Cevap: Masa , sandalye, kağıt, odun, tahta kaşık, ve diğer malzemeler, tahta oyuncaklar


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak yeni birer cümle yazalım.


Doğa, kendi içinde sürekli gelişen, değişen varlıkların hepsidir.


Cevap: Tabiat , kendi içinde sürekli gelişen, değişen varlıkların hepsidir.


Her biri de kendine özgü bir yaşam, biçimi sürdürüyor.


Cevap: Her biri de kendine özgü bir hayat, biçimi sürdürüyor.


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 129 Cevapları


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Doğadaki canlılardan birinin soyunun tükendiğini düşünelim. Bu durumun bizi ve diğer canlıları nasıl etkileyebileceğini arkadaşlarımızla tartışalım.


Cevap:
Doğada bilmediğimiz ve belki çevremizde hiç göremediğimiz canlıların bile doğaya ve ekolojik dönüşüme katkıları vardır. Bilmediğimiz hayvanlar bile dönüşüme katkı sağlarlar. Besin zincirinde olan bu hayvanlar olmazsa onlarla beslenen hayvanlarda sıkıntıya girer. Onların yedikleri şeylerde de bir artış olur ve doğa zarar görür.


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Ağaçların kesilip yok edilmesinin bizi ve diğer canlıları nasıl etkileyeceğini yazalım.


Cevap:
Ağaçların kesilip yok edilmesinin bize ve diğer canlılara zararları vardır. Ağaçların azalması durumda seller artar. Çünkü toprağı tutan şey ağaçlardır. Ağaçlarda yaşayan canlıların evsiz kalması ve ağaçlardan beslenen canlıların yemeksiz kalması anlamına gelir. Buda zinciri bozar ve doğada olumsuz etkiler görülür.


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.


• “Doğa” dendiğinde aklınıza neler geliyor?


Cevap:
Doğa dendiğinde aklıma , çevre ve bu çevrede yaşayan , hayvan , bitki ve insanlar geliyor. Bu canlılar yaşam döngüsünü oluşturuyorlar.


• Doğaya zarar vermemek için nelere dikkat ediyorsunuz?


Cevap:
Doğaya zarar vermemek için yere çöp atmamaya, kağıt ve su israfı gibi elimden gelen konularda israfta bulunmamaya , ağaçlara zarar vermemeye dikkat ediyorum.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.