3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 25-28-29-30-31 Cevapları Gizem Yayıncılık

Göster

İlkokul 3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Mimar Sinan’ın Sular Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31


Mimar Sinan’ın Sular Metni Etkinlik Cevapları


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 25-28-29-30-31 Cevapları


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 25 Cevapları


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.


• Sizce dürüst bir insan hangi davranışları gösterir?
Cevap:
Dürüst bir insan sözünde durmalıdır. Sözünde duran bir kişi dürüst olarak kabul edilir. Her zaman bizlere verilen öğürleri aklımızda tutmalı erdemli davranışlara bulunmalıyız. Başkalarının farklılıklarına ve eşyalarına saygı duymalı ve adaletli olarak dürüş bir insan davranışına sahip olabiliriz.


• Dürüst olmayan insanlara güvenir misiniz? Neden?
Cevap:
Dürüst olmayan insanlara güvenilmez. Çünkü, dürüst olmayan bir insandan her türlü tehlike ve zarar görebiliriz. İşinde sürekli olarak sorunlar ve yalan vardır. Verdiği sözü tutmaz, adaletli olmaz ve yalanlarıyla birlikçe kendi çıkarını düşündüğü için bizlere ve çevresine zarar verir.


Soru : Dürüstlükleriyle çevresindekilere örnek olmuş aşağıdaki kişilerin adlarını yazalım.


Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 25-28-29-30-31 Cevapları Gizem Yayıncılık
“3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 25-28-29-30-31 Cevapları”

2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Mimar Sinan’ın Suları” metninin resimlerini inceleyelim. Metinde nelerin anlatılıyor olabileceğini tahmin edip yazalım.


Cevap:
Okumadan Önce
Bence bu metinde Mimar Sinan’ın eserlerden ve hayatını anlatılıyor.
Okuduktan Sonra
Tahminimle metinde anlatılanlar aynı şekilde tahminleri doğru çıktı.


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 28 Cevapları


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Verilen kelimelerin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyelim.


Cevap:
mimar :  Yapıların planını hazırlayıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse.
kaynak : Bir suyun çıktığı yer.
şadırvan :  Genel olarak cami avlularında bulunan abdest alma yeri.
kemer : Bele dolayarak toka ile tutturulan bel bağı.


Soru : b. İçinde “mimar”, “kaynak”, “şadırvan” ve “kemer” kelimelerinin geçtiği bir paragraf yazalım.


Cevap:
Bir köyde tatlı bir su kaynağı vardı. Bu kaynaktan su içenler sürekli olarak uzun mesafeler gelerek sularını alıyorlardı. Bir mimar bu kadar zahmetin millete fazla geldiğini gördüğü için bir şadırvan yapmaya karar verdi. Kemer boyundan tatlı kaynak suyunu taşınmasını sağlayarak şadırvandan milletin kolay bir şekilde kaynak suyuna fazla zahmet etmeden elde etmeleri sağladı. Millet mimara dualar ederek köyden uğurladı.


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Verilen kelimelerin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyelim.


1) Mimar Sinan, kaç tane yapı inşa etmiş?
Cevap: Beş yüze yakın yapı inşa etmiştir.


2) Mimar Sinan’dan nasıl söz ediliyormuş?
Cevap: Sevgiyle, saygıyla söz ediliyormuş.


3) Mimar Sinan’ın başarılarını çekemeyenler ne yapmışlar?
Cevap: Onu kötülemek için hakkında dedikodu çıkarmışlar.


4) Kadı, şikâyetler üzerine ne yapmış?
Cevap: Yargı yerine çağırıp Mimar Sinan’ı sorgulamış.


5) Yargılanma sonucunda neler olmuş?
Cevap:  Gerçek ortaya çıkmış, Kadı ise Mimar Sinan’dan özür dilemiş.


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları


Soru : b. Metne göre doğru olan ifadeleri işaretleyelim.


Cevap:

 • ( X ) Mimar Sinan beş yüze yakın yapı inşa etmiştir.
 • ( ) Mimar Sinan’ın yapıtları günümüzde kullanılamaz durumdadır.
 • ( X ) Mimar Sinan, mimarbaşı olarak görev yapmıştır.
 • ( ) Kadı, padişahtan korktuğu için Mimar Sinan’ı sorgulamamıştır.
 • (X ) Padişah, Sinan’ı su kaynakları bulması için görevlendirmiştır.
 • (X ) Mimar Sinan, kemerler kurarak İstanbul’a su getirmiştir.
 • ( ) Sinan, kendisine yapılan kötülük sonrasında görevini bırakmıştır.

Soru : c. Aşağıdaki ifadeleri kullanarak resimlerdeki yerlerin adlarını yazalım.


Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 25-28-29-30-31 Cevapları Gizem Yayıncılık
“3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları”

3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 30 Cevapları


Soru : ç. Metinle ilgili iki soru hazırlayalım. Arkadaşlarımızdan bu soruları cevaplamalarını isteyelim


Soru : Mimar Sinan’ı millet nasıl seviyormuş?
Cevap: Mimar Sinan’ı millet sevgi ve saygı ile seviyormuş.


Soru : Mimar Sinan’ın yaptığı esere örnekler veriniz?
Cevap:

 1. İstanbul Süleymaniye Camii.
 2. İstanbul Şehzadebaşı Camii.
 3. Haseki Camii (İstanbul)
 4. Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı
 5. Mihrimah Sultan Camii – Üsküdar’da, iskelede.
 6. Rüstem Paşa Camii (Tahtakale’de)

5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler yazalım.


inşa etmiş – yapı – yakın – beş yüze – Sinan – Mimar
Cevap: Mimar Sinan beş yüze yakın yapı inşa etmiş.


söz – ediyoruz – saygıyla – ondan – hepimiz
Cevap: Ondan hepimiz saygı ile söz ediyoruz.


dolaşmış – atla – günlerce – Sinan
Cevap: Sinan günlerce atla dolaşmış.


varmış – başarılarını – kıskananlar – Sinan’ın
Cevap: Sinan’ın başarılarını kıskananlar varmış.


ayrılmamış – doğruluktan – Sinan – hiçbir – zaman
Cevap: Sinan hiç bir zaman doğruluktan ayrılmamış.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : İki kişilik gruplar oluşturalım. “Mimar Sinan” ve “kadı” rollerini üstlenerek mahkemede neler yaşanmış olabileceğini sınıfımızda canlandıralım.


Cevap: Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla birlikte sınıfta canlandırmanız gerekmektedir.


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 31 Cevapları


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Eren’in hikâyesini verilen durumlara göre tamamlayalım.


Eren üçüncü sınıfa gidiyordu. Herkes tarafından çok sevilen bir çocuktu. Eren, anne ve babasının işe gittiği bir gün evde yalnız oturuyordu. Yalnızlıktan canı epey sıkılmıştı. Salonda top oynamaya başladı. Top önce duvara sonra masanın üzerindeki vazoya çarptı. Vazo kırıldı. Eren kırılan parçaları hemen toplayarak çöpe attı. Yaptığının hata olduğunu biliyordu. Annesi ve babası geldiğinde vazoyu yerinde göremeyince Eren’e neler olduğunu sordular.


✓ Eren, dürüst davranırsa neler söyler?
Cevap: Salonda top oynadıklarında yanlışlıkla topla vazoyu kırdıkları ve etrafı temizleyerek kırık parçalara çöpe atıklarını söylemesi gerekmektedir.


✓ Eren, dürüst davranmazsa neler söyler?
Cevap: Bilgisi olmadığını ve eve geldiğinde vazonun kırık olarak gördüğünü söylemesi gerekir.


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.


• Dürüst davranmak insanlarla olan ilişkilerimizi nasıl etkiler?
Cevap:
Dürüst davranmak insanlarla olan ilişkilerimizi sürekli olarak olumlu yönde etkileyecektir.
Çünkü dürüst olan bir kişi adaletli, merhametli, doğru sözlü ve iyi bir kişiliğe sahip olacaktır. İşte bu nedenle hayatımızda yanımızda durabilecek her zaman güvenebileceğimiz kişiler dürün davranan kişilerdir. Ayrıca dürüst olan kişiler arkadaşları ve çevresi tarafından sevilir ve sayılır.


• Dürüst olmayan bir kişiyle arkadaşlığınızı sürdürür müsünüz? Niçin?
Cevap:
Dürüst olmayan bir kişiyle arkadaşlığımızı sürdürmeyiz. Çünkü dürüst olmayan bir kişi hiçbir zaman sözünü tutmaz ve çıkarları için bizlere ve çevresine zarar verebilir. İşte bu nedenle adaletli olmayan, çıkarı için her şeyi yapabilecek olan dürüst olmayan kişilerle arkadaşlık kurmamamız gerekir.


İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Çevremizde bulunan insanların dürüst olması çok önemli bir ahlaki davranıştır. Dürüst bir insan adaletli ve güvenilirdir. Çevremizdeki dostlarımızın dürüst olması demek onlara güvenmem bize ve sıkıntılarımızı sırlarımızı rahat bir şekilde onu anlata bilmemize yardımcı olan genel bir anlayıştır. Dürüst bir insan yalan söylemekten kaçınır ve devamlı doğruyu ve haklıyı savunur. Dürüstlük insanlar arasında güveni ve huzuru Ayrıca mutluluğu sağlamak için temel gereklilik gibidir.
   

 2. Dürüst bir insan her zaman güvenilir doğruyu söyleyen yalandan kaçınan ve ahlaki güzel davranışları olan bir niteliğe sahiptir. Bir arkadaşımız olduğu zaman dürüst olmasını tercih ederiz. Çünkü dürüst bir arkadaş her zaman güvenebileceğimiz yardım isteyebileceğimiz ve sırrımızı paylaşabileceğimiz bir kişidir. Ahlaklı bir insan daima dürüst olmalıdır. Dürüst bir insan her zaman çevresindeki insanlara örnek niteliktedir. Dürüstlük toplum içerisinde güveni ve huzuru beraberinde getirir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.