3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları MEB Yayınları

Göster

3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Şahin Bey Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58


Şahin Bey Metni Etkinlik Cevapları


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.


Cevap: Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bildiklerinizi söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kurtuluş savaşımız daki bazı kahramanları adları ve yaptıkları ile yad edelim.

Şahin bey: Fransız lara erzak taşıyan 50 arabalık konvoyu bozguna ugratıp, Antep kuruluşunda önemli işler yapmıştır. Fransız düşmanımı cesedimi çiğnemeden Antep e adım atamaz sözü ona aittir.

Gördesli Makbule : Varlıklı bir ailenin kızı 19 yaşında kocasıyla kuvayı milliye ye katılmıştır. Yunanlılarla çok çatışmaya girmiştir. 22 yaşında şehit düşmüş kahraman Türk kızıdır yattığı yer nur olsun.

Sütçü İmam : Bu ismi duyan çoktur ama kim olduğunu bilmeyende çomtur, Maraşlı geçimini sütçülükten yapan memleketin İmamamıdır, 3 Türk kadınını sıkıştırıp onları taciz eden gavur askerlerine belindeki silahı çekip vurmuş bu olay üzerine de Maraşta büyük bir direniş hareketini başlatmıştır.


2. Kurtuluş Savaşı döneminde halkımız, ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur?


Cevap: Kurtuluş Savaşı döneminde halkımız, ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı sadece askeri gücüyle kazanamamıştır. Halktan aldığı yardımlar savaşın kazanılmasında büyük pay sahibidir. Cephede savaşabilecek yetişkin erkekler, daha yetişkin olmamış erkek çocuklar  silahlanıp cepheye savaşmaya gitmiştir düşünmeden vatanları için canlarını vermeye göze almışlardır.

Kadını yaşlısı çocuğu cepheye gidemeyenler ise cepheye mühimmat taşıyarak, o donemde ulaşımı sağlamak için at katır gibi hayvanları ulaşımı sağlamak için ordu hizmetine vererek, elindeki erzakları orduya bağışlayarak, askerimize su taşıyarak onları giydirecek kıyafetler dikerek yardımda bulunmuştur. Askerimizi koruyup gözetlemişlerdir. Geride kalan halk örgütlenerek milli mücadeleye destek vermiştir.


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Soruları ve Cevapları


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


Cevap:

  • Erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
  • Müfreze: Türlü askerî görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan grup
  • Süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah

2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soruları metne göre cevaplayınız.


1. İngilizler işgal ettikleri hangi şehirleri Fransızlara devretmiştir?


Cevap: Maraş, Urfa, Antep ve Kilis şehirlerini devretmiştir.


2. Antep halkının sabrını hangi olay taşırmıştır?


Cevap:  Bir cuma günü, Akyol Polis Karakolu’ndaki bayrağımızın zorla indirilmesi, Antep halkının sabrını taşırmıştır.


3. Şahin Bey kimdir?


Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nda subay olarak cepheden cepheye koşmuş biridir.


4. Şahin Bey hangi olaydan sonra halk arasında efsane haline gelmiştir?


Cevap: 8 Mart günü Kilis’ten Antep’e erzak getiren bir Fransız birliği ile 20 askeri ile birlikte savaşıp işgal kuvvetlerini Antep’e gitmekten vazgeçirmesi ile halk arasında efsane haline gelmiştir.


5. Şahin Bey, cephanesi bitince ne yapmıştır?


Cevap: Arkadaşlarından ayrılıp yüzlerce düşman askeri karşısına dikilip “Geçemezsiniz!” diye bağırmıştır.


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Soruları ve Cevapları


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.


Cevap:

Metnin Konusu : Milli Mücadele döneminde Antepli Şahin Bey ve Antep halkının kahramanlıkları.

Metnin Ana Fikri : Türk insanı vatanını korumak için ölümü bir göze alacak kadar cesur ve azimlidir.


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinden aldığımız bölümü inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz.


Cevap:

BAŞLIK: Bir yazının adına başlık denir.

ŞAHİN BEY


PARAGRAF: Düz yazılarda genellikle satır başlarıyla birbirlerinden ayrılan bölümlerin her birine paragraf denir.

İstila edildiğinden beri, düşmana boyun eğmeyen Antep halkının sabrı taşma noktasına gelmişti.


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Soruları ve Cevapları


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Çevrenizdeki sorunlar karşısında sorumluluk alıp çözüm üretmek niçin önemlidir? Konuşmalarınızda nezaket kurallarına dikkat ediniz.


Cevap: Çevrenizdeki sorunlar karşısında sorumluluk alıp çözüm üretmek niçin önemlidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Çevrenizdeki sorunlar karşısında sorumluluk alıp çözüm üretmek bizleri geleceğe hazırladığı için hayati önem taşımaktadır.

Çevrenizdeki sorunlar karşısında sorumluluk alıp çözüm üretmek ile birlikte bizler sürekli olarak hayatımızda var olan farklı sorunlar hakkında bilgiler edinerek kişiliksel olarak çözüm yolları üretmemizi sağlar. Bu durumda bir kişi gelecek için hazır bir hale gelecektir. Çünkü sorunları çözerken kazandığımız deneyimler bizleri geleceğin büyükleri yapmaktadır.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soruların cevaplarını tablodan bulunuz. Doğru cevabın yanındaki harfi kutucuklara yazarak şifreyi çözünüz.


1. “Yürek” kelimesinin eş anlamlısı nedir?


Cevap: “Yürek” kelimesinin eş anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Yürek” kelimesinin eş anlamlısı kalp olarak kabul edilmektedir.


2. “İlk” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?


Cevap: “İlk” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?  konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“İlk” kelimesinin zıt anlamlısı son olarak kabul edilir.


3. “Akıl” kelimesinin eş anlamlısı nedir?


Cevap: “Akıl” kelimesinin eş anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Akıl” kelimesinin eş anlamlısı us olarak kabul edilmektedir.


4. “Barış” kelimesinin eş anlamlısı nedir?


Cevap: “Barış” kelimesinin eş anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Barış” kelimesinin eş anlamlısı sulh olarak kabul edilmektedir.


5. “Cesur” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?


Cevap: “Cesur” kelimesinin zıt anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Cesur” kelimesinin zıt anlamlısı korkak olarak ifade edilmektedir.


6. “Dil” kelimesinin eş anlamlısı nedir?


Cevap: “Dil” kelimesinin eş anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Dil” kelimesinin eş anlamlısı lisan adı verilir.


7. “Akşam” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?


Cevap: “Akşam” kelimesinin zıt anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Akşam” kelimesinin zıt anlamlısı gündüz olarak kabul edilir.


8. “Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?


Cevap: “Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı kirli olarak kabul edilmektedir.


9. “Hatıra” kelimesinin eş anlamlısı nedir?


Cevap: “Hatıra” kelimesinin eş anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Hatıra” kelimesinin eş anlamlısı anı olarak kabul edilmektedir.


10. “Taze” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?


Cevap: “Taze” kelimesinin zıt anlamlısı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Taze” kelimesinin zıt anlamlısı bayat olarak kabul edilmektedir.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 51-52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Soruları ve Cevapları


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir hikâye yazınız.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Türkçe 51-52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Ders Kitabı”

Cevap: Milli Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir hikâye yazınız.konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

1. Dünya Savaşı nın bitmesiyle Osmanlı Devleti de yenilmiş oldu. Acel acele imzalanan ateşkes anlaşması ve kanunsuz şekilde Osmanlıyı paylaşan ittifak devletleri bir anda işgallere başladılar.

Bir sabah ansızın İstanbul boğazında demirlemiş İngiliz zırhlı ları nı gördü Osmanlı halkı Çanakkale de soguk sularda boğulan lar ellerini kollarını sallayarak geçmişti o bogazı, Bu sırada bogazı mağrur ve düşünceli izleyen bir çift mavi göz yanındaki askere geldikleri gibi giderler çocuk diyordu. İşte milli mücadelenin ruhu o manzarayla doğmuştu. Ne yapıp edip çıkıp İstanbul dan Anadolu ya geçmeli ateşi yakmalı insanları uyandırmalı birlik ve beraberlik kurmalı vatanı ezdirmemeliy di düşman çizmesine,bu millet nice zaferler kazanmış asil bir milletti damarların da ki kan aynı kandı.

Hiç durmadı buldu bir yolunu bindi bandırma vapuruna çıktı Samsuna işte o ruh o vatansever topladı tüm milleti ni anlattı vatanın hazin durumunu uyandı halk toplandı bayraksız, vatansız, dinsiz, dilsiz yaşayamaz Türk milleti çektiler silah ları yürüdüler düşman üstüne…


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Soruları ve Cevapları


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Kelimeleri özenli ve okunaklı şekilde yazınız.


(dometes-biber-patlıcan-soğan-patates-ıspanak-pırasa-salatalık-kereviz-enginar-lahana-kabak)


Cevap: Kelimeleri karşısında yer alan boş yerlere özenli ve güzel bir şekilde yazınız.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kurtuluş savaşı Türk milletinin destan yazdığı bir savaştır.Türk milleti karanlık bir çıkmazın içindeyken Atatürk’ün liderliğinde Türk milletini savaştan kurtararak barış ve mutluluğa yetiştiren Türk milletine ve Atatürk’ün silah arkadaşlarına minnettarız. Kurtuluş savaşı zamanında 13-14 yaşlarındaki erkek çocukları milletlerini korumak için savaşlara katılmış ve burada şehit olmuşlardır. Analarımız savaşlara yemekler yaparak ve mermi taşıyarak destek olmuşlardır. Binlerce kayıp vermemize rağmen Türk milleti bu savaştan Galip olarak çıkmıştır. Kurtuluş savaşı sayesinde Türk milleti mücadelesinde tüm dünyaya kanıtlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda şehit olmuş tüm vatandaşlarımız hiçbir zaman unutmayacağız ve kalbimizi taşıyacağız.Atatürk’ün bize verdiği bu cennet vatanı koruyup kollamak ve Atatürk’ü hiçbir zaman unutmamak bizim en büyük vazifelerimiz den biridir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.