3. Sınıf Türkçe Gemiler Nasıl Yüzer Metni Cevapları


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Gemiler Nasıl Yüzer Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 199, 200, 201, 202, 203, 204


Gemiler Nasıl Yüzer Metni Etkinlik Cevapları


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 199-202-203-204 Cevapları

3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 199 Cevapları

1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Resimlerdeki deniz taşıtlarının adlarını yazalım.


Cevap :

“3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 199-202-203-204 Cevapları”


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Gemiler Nasıl Yüzer?” metnini önce sessiz, sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.


• Metnin başlığını yazalım.
Cevap : Gemiler nasıl yüzer?


• Metnin ilk cümlesini yazalım.
Cevap : Bir zamanlar ben de çocuktum.


• Metnin ilk cümlesini hecelerine ayıralım.
Cevap : Bir za-man-lar ben- de ço-cuk-tum.


• Metnin son cümlesini yazalım.
Cevap : Gemilerle ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı
belki de…


• Metnin son cümlesini hecelerine ayıralım.
Cevap : Ge-mi-ler-le il-gi-li öğ-ren-di-ğim bil-gi-ler, on-lar-rı çok sev-me-min baş-lan-gı-cıy-dı bel-ki-de…


• Metnin yazarının adını ve soyadını yazalım.
Cevap : Soner GÜLSÖKEN


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 202 Cevapları

3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını aynı numaraları vererek eşleştirelim.


Cevap :
1 seramik :  Yüksek ısıda topraktan yapılan eşya.
2 atölye :  Zanaatçıların veya resim, heykel gibi sanatlarla uğraşanların çalıştığı yer.
3 çelik :  Çok sert bir metal.


Soru : b. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım.


Cevap :
Ablam yarın ….atölye..ye gittiğinde güzel bir resmimi çizeceğini söyledi.
Amcamın Fransa’dan getirdiği …seramik…vazoyu sehpanın üzerine koyduk.
Bu köprünün yapımında, sağlam olması için çok fazla …çelik…. kullanılmış.


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.


Cevap :

  • ( Yanlış ) Taş parçası suya atıldığında suyun yüzeyinde durur.
  • ( Doğru ) Kayık biçimindeki nesneler suyun dibine batmaz.
  • ( Doğru ) Cismin suda batmaması ağırlığına bağlıdır.
  • ( Doğru ) Bir cismin yüzmesi şekline bağlıdır.
  • ( Yanlış ) Cisim ne kadar küçükse kaldırma kuvveti o kadar çoktur.
  • ( Doğru ) Top biçimindeki çamur suyun yerini yeterince değiştiremediği için batmıştır.

3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 203 Cevapları

Soru : b. Okuduğumuz metinle ilgili bir soru hazırlayarak bir arkadaşımıza soralım. Soruyu ve arkadaşımızın verdiği cevabı yazalım.


Cevap : Sen batmayan bir gemi tasarlasan nasıl tasarlardın?


Soru : c. Aşağıdaki yönergeleri uygulayalım. Yaptığımız gözlem sonucunda ne olduğunu yazalım.


Araç gereçler: leğen, su, kil, terazi.
Uygulama aşamaları:
• Getirdiğimiz leğeni su ile dolduralım.
• Birbirine eşit ağırlıkta iki parça kil alalım.
• Killerden birini top, diğerini kayık şekline getirelim.
• Her iki kil parçasını da suya bırakalım.


Cevap :
Sonuç : Top şeklinde yaptığımız kil batmasına rağmen, kayık haline getirdiğimiz kil batmadan yüzdü.


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım.


Cevap :
Yine bir gün kafamı kurcalayan bir soruyu sormuştum ona ; “ Gemiler nasıl yüzer. “ demiştim.
Öyle ya , Denize fırlattığımız bir taş suyun dibini buluyor. Dev gibi kocaman tekneler nasıl oluyor da suyun üstünde durabiliyor.
– Gel bakalım, “dedi ağabeyim. “ Anlatayım sana
Doğruca seramik atölyesinin yolunu tuttuk. Atölyeye gittiğimizde koca seramik çamurundan iki parça kopardık. Ağabeyim bu iki parçayı terazi ile tarttı. Eşit ağırlıklarda olmasını sağladı. Bir parçasını top gibi yuvarladı. Diğer parçayı da küçük bir kayık biçimine soktu.


3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 204 Cevapları

6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Bir kaptan olduğumuzu hayal edelim. Gemimizle nerelere gitmek ve neler yapmak istediğimizi arkadaşlarımıza anlatalım.


Cevap : Ben kaptan olsam Dünya’ yı gezmek isterdim. Dünya’ da farklı insanları görmek ve tanımak istiyorum.


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Hem denizde hem karada gidebilen bir taşıt tasarlayarak resmini çizelim. Tasarladığımız taşıtın özelliklerini noktalı yerlere azalım.


Cevap : Bu aracımın hem tekerlekleri hemde gemi gibi açılabilen bir altı var. Camları su geçirmez özelliklere sahip. Aynı yakıt ile hem denizde hem de karada hareket edebiliyor.


“3. Sınıf Türkçe Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 204 Cevapları”


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.


• Taşıtlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?


Cevap :
Taşıtlar sayesinde gitmek istediğimiz yere çok kolay gidiyor ve çok kısa sürelerde daha az yorularak işlerimizi halledebiliyoruz. Eskiden aylarca gidilecek mesafeleri artık bir gün veya saatler içerisinde gidebiliyor ve yorulmadan bunu gerçekleştirebiliyoruz.
Eskiden taşıtlar yokken insanlar deve , eşek ve at sırtı gibi hayvanların sırtlarında yolculuk yapar , bu yolculuk bazen aylarca sürer bazen hastalanmalar meydana gelirdi. Ancak şimdi konfor içerisinde sıcak veya soğuğa maruz kalmadan bunu gerçekleştirebiliyoruz.


• Bir yere seyahat edecek olsanız hangi taşıtı tercih edersiniz? Niçin?


Cevap :
Bir yere seyahat edeceğim zaman eğer gidiyorsa uçakla gitmeyi tercih ederim. Hem çok eğlenceli hem de farklı oluyor. Uçmak ve yukarılarda olmak harika bir duygu. Eğer mümkünse tren ve gemi yolculukları da heyecan verici. Otobüsler ve arabalarda en son seçenek olarak tercihim. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

3. Sınıf Türkçe Gemiler Nasıl Yüzer Metni Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!