4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 74, 75, 76


3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


1. Güzel ahlaka örnek olarak beş davranış yazınız.


Cevap : Güzel ahlaka örnek olarak beş davranış yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Ahlak demek herhangi bir kışını iyi yada kötü özelliklere sahip olmasına neden olan manevi değerlerin davranışların tamamına ahlak denir. Güzel ahlak iyi davranışlar gösteren kişiye denir.
Güzel ahlaka örnek olarak beş davranış şunlardır ;

 1. Anne ve babamıza saygılı olmak
 2. Toplu taşıma araçlarında yaşlı, engelli, hamile olan kişilere öncelik tanımak
 3. Bizden Büyüklere karşı saygılı konuşmak
 4. Çevremizde ihtiyaç sahibi olan veya yetim, öksüz, ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere yardımcı olmak
 5. Adaletli , adil, dürüst,eşit ve güvenilir insan olmak.

2. Sınıf ortamında birbirinize saygınızı gösteren üç davranış yazınız.


Cevap : Sınıf ortamında birbirinize saygınızı gösteren üç davranış yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Saygı karşımızdaki insana düşüncelerine, sözlerine ve davranışlarına karşı duyulan olumlu hislere denir. Sınıfımız diğer öğrencilerle beraber kullandığımız ortak kullanım alanlarından bir tanesidir. Öğrenciler bu alanda birbirlerine sevgi ve saygı içinde iletişim kurmaları gerekmektedir. Bunun için görgü kuralları ve sınıf kuralları burada geçerlidir.

 1.   Sınıf içerisinde parmak kaldırarak söz hakkı istemek
 2. Bir arkadaşımız konuşurken onun sözünü kesmemek
 3. Birbirlerimizin düşüncelerini dinleyerek saygılı olmak
 4. Öğretmenimiz karşı saygılı davranışlarda bulunmak

3. Aile büyüklerimiz ve kardeşlerimizle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Örneklerle açıklayınız.


Cevap : Aile büyüklerimiz ve kardeşlerimizle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Örneklerle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Aile insanların temelidir. Aile büyüklerimiz ve kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. Bu nedenle onlarla olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz gerekmektedir. Kardeşlik kan bağı ile oluşan bir şeydir. Aile büyükleri sayesinde hayatımız kolaylaşır.
Aile kendi içerisinde özel duygu ve düşüncelerin yaşanılmasının sağlayan bir yapıdır. Aileyi anne, baba ve kardeşler oluşturur. Aile büyüklerimize ve kardeşlerimize olmamız gereken ilişkiler saygı ve sevgi çerçevesinde olmalıdır.

 • Saygılı ve sevgi dolu olmalıyız
 • Büyüklerimize karşı saygılı olduğumuz kadar onların sözlerini dinlemeli onları kırıcı şekilde konuşmamalıyız.
 • Kardeşlerimize karşı sayımızın yanı sıra onlara sevgi dolu davranışlarda bulunmalıyız.

4. Arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Kısaca açıklayınız.


Cevap : Arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Kısaca açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Arkadaşlarımıza şu şekilde davranmalıyız ;

 • Güzel yüzlü olmalıyız.
 • Güzel sözler söylemeliyiz.
 • Adaletli olmalıyız.
 • Zor durumlarda yanında olmalıyız.
 • Sorunları çözmesinde yardımcı olmalıyız.
 • Derslerine yardımcı olmalı.
 • Başarılı olması için destek olmalıyız.
 • Kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız.
 • Yanlış davranışlarda uyarmalıyız.
 • Güzel ahlak üzerine arkadaşlık yapmalıyız.
 • İbadetleri beraber yapmalıyız.
 • Yalan, kötü davranışlardan uzak durmalı ve uyarmalıyız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. Anne babaya iyi davranılmasını, komşu, dost ve akrabalarla iyi ve kardeşçe geçinilmesini ister. Yoksullara yardım etmeyi, insanlara saygılı olmayı, başkalarının haklarını gözetmeyi buyurur.

Verilen paragrafa göre Müslümanın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Güzel ahlaklı olmak
B) Kültürel faaliyetlerde bulunmak
C) Sürekli ibadet etmek
D) Çok çalışmak


2. “Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir…” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)

Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır?


A) Lakap takmak B) Hediye vermek C) Selam vermek D) Gülümsemek


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları


3. “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, Birr, 33.)

Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir?


A) Güzel ahlak B) Yeni kıyafet C) Maddi destek D) Teknolojik cihaz


4. Aşağıdakilerden hangisi aile içi görevlerimizden değildir?


A) Anne ve babamıza karşı saygılı davranmak
B) Kardeşlerimize yardımcı olmak
C) Aile büyüklerimizi ziyaret etmek
D) Arkadaşlarımızı ziyaret etmek


5. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.” atasözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?


A) Dost bulmaya gerek yok B) Kusursuz insanlar olabilir.
C) Her insanın kusuru olabilir. D) Dostlarımız kusursuz olmalıdır.


6. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir?


A) Maddi ve manevi olarak destek olmak
B) Hataları ve kusurları affetmek
C) Ziyaretlerde bulunmak
D) Her gün görüşmek


7. Fâtiha suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


A) Dokuz ayetten oluşur.
B) Surede Hz. Peygamberin güzel ahlakından bahsedilir.
C) Namazın her rekâtında okunan bir suredir.
D) Medine döneminde indirilmiştir.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.


(saygı, sevgi, aile, akraba, öğretmen, arkadaş, komşu, ahlak)


 1. Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere güzel ahlak denir.
 2.  Akraba ya yardım etmek Allah’ın (c.c.) emirlerindendir.
 3. Aile içindeki bireyler birbirlerine destek olmalıdır.
 4. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara komşu denir.

BULALIM


Soru : Aşağıdaki kelime avını çözüp, kalan harflerle gizli olarak verilen mesajı bulunuz.


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Güzel ahlaklı bir insan gördüğümüz zaman o insana karşı olumlu duygular içinde oluruz. Güzel ahlaklı bir insan sabırlı hoşgörülü saygılı küçüklerine sevgili olan Ayrıca yardımlaşmayı seven merhametli olan kişiliklere sahiptir. Güzel ahlak islamı esas alır. Bir müslüman güzel ahlaklı olmalıdır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı ile bilinen ve güzel ahlakı örnek alınabilecek bir peygamberdir. Sabırlı olmak hoşgörülü olma büyüklerimize ve küçüklerimize saygılı olmak ayrıca çevremizdeki tüm insanlara karşı kötü düşünmeden ve empati kurarak yaklaşmak ahlaki değerlerimizi ortaya koyar.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.