4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 4. Ünite Hz. Muhammed’i Tanıyalım Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 103-104


4. Ünite Hz. Muhammed’i Tanıyalım Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede toplumsal hayat nasıldı? Bilgi veriniz.


Cevap : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede toplumsal hayat nasıldı? Bilgi veriniz. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Peygamber Efendimiz Mekke’de dünyaya gelmeden önce Mekke toplumlarında büyük bir toplumsal çöküntü gözlenmekte idi.

Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman diğer insanlara nazaran örnek bir kişi olmuş ve güzel ahlakı Doğru sözlü emanete sahip çıkması nedeniyle ve sorunlar karşısında adaletli çözümleriyle toplumda Muhammed Emin olarak adlandırılmış ve insanlar ondan yardım istemişlerdir.

Böyle sıkıntılı bir çevrede dünyaya gelen Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin karanlık yıllarına Bir Güneş Gibi Doğdu kabul edilmektedir.


2. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede toplumda hangi inançlar yaygındı? Belirtiniz.


Cevap : Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede toplumda hangi inançlar yaygındı? Belirtiniz. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu Mekke çevresinde toplumlar genel olarak putperestliğe inanmaktadırlar.

Peygamberimizin doğduğu ortamda Mekke de kutsal kıblemiz olan Kabe başına kadar putlarla dolu olmuş insanlar putlara tapmak da ayrıca hisse anlık Yahudilik gibi birçok din burada yaygın olarak inanç toplamakdaydı.


3. Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler veriniz.


Cevap : Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler veriniz. sorusunun kısa cvabı için TIKLAYINIZ.

Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk ve gençlik yıllarında Erdemli davranışları topluma örnek olmuş ve toplumda sayılır kişiler arasına küçük yaştan itibaren girmiştir.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk döneminde annesine dedesine amcasına Saygılı ve güzel ahlaklı bir kişi olarak hayatını sürdürmüştür.

Peygamber Efendimiz gençlik döneminde ise güzel sözlü güzel ahlaklı emanete sahip çıkan Doğru sözlü Adaletli bir kişi olduğu için hacer-ül Esved olayı toplum içerisinde var olan davalarda emanet sahip çıkarak onu muhafaza etmesi gibi birçok Erdemli davranışıyla Mekke’nin karanlık günlerinde Işık tutmuştur.


4. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) ile nasıl evlenmiştir? Anlatınız.


Cevap : Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) ile nasıl evlenmiştir? Anlatınız. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz Hatice Radıyallahu An validemizin evlilikleri aşağıda rivayet edildiği şekilde gerçekleştiği kabul edilmektedir.

 Peygamber Efendimiz dedesi vefat ettikten sonra amcası olan Ebu Talib’in yanına gelerek ticaret ile başlamış ve Ticaret kervanlarının katılarak ticarette öğrenmiştir. Hz Hatice Radıyallahu An validemiz ticaret ile uğraşmaktan ve ilerleyen zamanlarda Peygamber efendimiz Hz Muhammed ile Şam’a yapılan ticaret seferleri sonucunda iyi bir şekilde tanımış ve evlenmek istediğini aracılarla beraber Peygamber Efendimize iletmiştir.

 Hz Hatice Radıyallahu An validemiz Peygamber efendimiz Hz Muhammed’in küçüklük yaşlarından belli tanımış Ayrıca 40 yaşında olan Hazreti Hatice pak bir kadın olarak anılmak daydı.

 Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi üzerine amcası ile beraber karar almış ve kararı kabul etmişlerdir bunun sonucunda 556 yılında Peygamber Efendimiz 25 yaşında Hz Hatice radıyallahu anh 40 yaşında evlilikleri gerçekleşmiştir.


5. Müslümanlar Habeşistan’a ve Medine’ye niçin hicret etmişlerdir? Açıklayınız.


Cevap : Müslümanlar Habeşistan’a ve Medine’ye niçin hicret etmişlerdir? Açıklayınız. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığın açık bir şekilde tebliğ ettikten sonra Müslümanların Mekkeli müşriklerin çıkarlarına karşı olduğunu gören Mekkeli müşrikler Müslümanları çeşitli işkenceler sıkıntılar iftiralar ve maddi ve yiyecek açlık baskısı yapmışlardır.

Böyle bir dönem geldi ki müslümanlar bu baskılar sonucunda birçok şehit ve zarar görmüşlerdir bunu üzere Peygamber Efendimiz ilk olarak Bir grup Müslümanın Habeşistan’a göndererek hicret ettirmiş ardından İlerleyen zamanlarda Hz Ebubekir ile beraber Medine’ye 622 yılında hicret ettiği kabul edilmektedir.


6. Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’de İslam toplumu oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz.


Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’de İslam toplumu oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem edine’de İslam toplumu oluşturmak için birçok çalışma yaptığı kabul edilmektedir.

Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine’ye ilk geldiği zaman mescid-i Nebevi denilen ibadethane Askeri karargah Eğitimhane ve birçok kararın alındığı bu yeri inşa ettirmiş Müslümanların burada karar almasını sağlamıştır.

Ayrıca Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine’de bulunan diğer dinlere mensup kişiler ile anlaşmalar yapmış ve Müslümanlığın hızlı bir şekilde yayılarak güçlenmesini sağlamıştır.


7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede Allah’ın (c.c.) birliğine inanan, Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği dinî ilkeleri benimseyen ve onun öğrettiği din üzere yaşayan grup aşağıdakilerden hangisidir?


A. Hristiyanlar B. Hanifler C. Yahudiler D. Müşrikler


8. Peygamberimizin (s.a.v.) anne ve babasının ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A. Kasım-Zeynep
B. Hamza-Rukiye
C. Abdullah-Amine
D. Abdülmüttalip-Halime


9. Peygamberimizin (s.a.v.) babasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A. Ticaretle uğraşırdı.
B. Abdülmuttalip’in en küçük oğluydu.
C. Yirmi beş yaşındayken Medine’de vefat etti.
D. Peygamberimiz (s.a.v.) altı yaşındayken vefat etti.


10. Aşağıdakilerden hangi seçenekte İlk Müslümanlar tam ve doğru verilmiştir?


A. Hz. Âişe-Hz. Ali-Hz. Fâtıma-Hz. Ebû Bekir
B. Hz. Hatice-Hz. Ebû Bekir-Hz. Zeyd b. Hârise-Hz. Ali
C. Hz. Osman-Hz. Ebû Bekir-Hz. Ömer-Hz. Ali
D. Hz. Ali-Hz. Fâtıma-Hz. Hasan-Hz. Hüseyin


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

11. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık Ders Kitabı


• Allah’ın (c.c.) bir olduğu, eşi ve benzerinin olmadığı şeklindeki inanca tevhid denir.
• Arap toplumunda insanların büyük çoğunluğu taştan, ağaçtan vb. şeylerden yaptıkları putlara tapıyordu.
• Peygamberimiz (s.a.v.) on iki yaşındayken amcası Ebu Talip ile Şam yönüne yolculuğa çıkmıştır.
• Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş kabilesine mensup bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) dedesinin adı Abdülmuttalip Peygamberimizin (s.a.v.) sütannesinin adı Halimedir.
• İnançları uğruna Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacir denir.
• Mekkeli muhacirlere her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara ensar denir.
• Peygamberimizin Ravza-i Mutahhara denilen mezarı Medine şehrindedir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerine, ev halkına ehl-i beyt denir.


Videolu Sesli Anlatım için 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık Ders Kitabı konusunu izleyebilirsiniz. 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,4 SINIF DİN KÜLTÜRÜ 103 104,4 sınıf din 4 ünite sonu değerlendirme cevapları sayfa 103 104,HZ MUHAMMED İN S A V DOĞDUĞU ÇEVREDE TOPLUMSAL HAYAT NASILDI,Hz Muhammedin (s a v )doğduğu çevrede hangi inançlar yaygındı? EÖDEV,din ders kitabı 4sınıf sf103 104,din kitabı 4sınıf sf103 104,Hz Muhammed’in (s a v ) doğduğu çevrede Allah’ın (c c ) birliğine inanan Hz İbrahim’in (a s ) getirdiği dinî ilkeleri benimseyen ve onun öğrettiği din üzere yaşayan grup aşağıdakilerden hangisidir

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...


Aşkın
Peygamber efendimiz Hz Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in doğduğu çevrede insanlar Kabe'de kurtlarla dolu putlara ibadet eden bir yaşam içerisindeydi Ayrıca kız çocukları bir ayıp sayılıyor ve canlı canlı gömüyorlardı kölelik faiz gibi birçok konu hat safhaya ulaşmış toplumsal yozlaşma ve toplum içerisindeki var olan adaletsizlikler en üst seviyede idi Bu adaletsizlik ve sefaletin içerisinde Peygamber efendimiz Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem bir umut olarak Arap Yarımadası'nda doğdu. Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğması ile beraber ve hayatı boyunca sürekli olarak Mekke'yi güzelleştirmeye çalışmıştır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 103-104. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık Ders Kitabı konusunun video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiştir.
Hamdiye
Peygamberimizin doğduğu çevrede çoğu inanç vardır.Putpereslik peygamberimiz çevresinde çok yaygındı. Patlar yapılır onları tanrı  yerine koyarlardi.Ama peygamberimiz asal bu kadar farklı inanç olmasına rağmen hiçbir zaman müslümanlığı yaymaktan vazgecmemistir.Müslümanlık çok güzel hir dindir.Şimdiki zamanlarda yaygındır.Her müslümanın yapması gereken şeyler vardır.Bunlar namaz kılmak,Kuran okumak,Allaha inanmak ve daha fazlası.Peygamberimiz yapılan onca şeye rağmen dayanmıştır ve onlara inananlarda.Müslümanlara putpereslik yapan insanlar her türlü eziyeti yapmıştır.Sıcak kuma yatırıp üstüne deri yakıcı taşlar koyarlar ve  saatlerce eziyet çektirip çölde ölene kadar bırakmışlardır.Birgün peygamber efendimiz Hz.Muhammed kabrinin kiblesinde namaz kılarken putperesciler üstüne deve iskembesu koyup gulmuslerdir.Ama peygamberimiz namaz kılmaya devam etmiştir.
Zeynep
Peygamberimizin doğduğu dönemde cahiliye dönemi olduğu için bir çok cahil davranış etmekteydi kız çocuklarına kötü davranırlardı kız çocukları doğduğu an bir utanç sayılıp toprağa diri diri gömülürdü insanlar puta tapmaktan Kabe'nin etrafında birçok putvardı adaletsizlik hüküm sürüyordu zengin fakir mi güçlü zayıfa ezmek deydi böyle bir dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem hayata gelmiştir ama bu kötü düzensizliğin adaletsizliğin yerine iyiliği adaleti yerine getirecek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem doğduğu zaman bu dünya daha güzel bir yere gelmiştir
Emel
4. Sınıf Din Kültürü Tutku Yayıncılık Ders Kitabı 4. Ünite Hz. Muhammed'i Tanıyalım Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevaplarınız bir harika sizleri çoook seviyorum bir tanesini ödevler buradan yapılır
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 22 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Content is protected !!