4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226-227-228-229 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 226, 227, 228, 229


5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 226 Cevapları


Ünite Değerlendirme Soruları


A) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz ünite ile ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.


(Işık Kirliliği-Ses Kirliliği-Çevre-Aile Tasarım-Aydınlatma-Toplum-İnsan-Bütçe-Ekonomi-Teknoloji)


Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226-227-228-229 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 226 Cevapları”

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 227 Cevapları


B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”yazınız.


 1. ( Yanlış ) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.
 2. ( Yanlış ) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.
 3. ( Doğru ) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.
 4. ( Yanlış ) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.
 5. ( Doğru ) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir.
 6. ( Doğru ) Güneşe doğrudan bakmak göz sağlığımız için çok tehlikelidir.
 7. ( Yanlış ) Aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmak, ülke ekonomisine katkı sağlamaz.
 8. ( Doğru ) Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.
 9. ( Yanlış ) Göçmen kuşlar, deniz kaplumbağaları, mercanlar ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmez.
 10. ( Doğru ) Işık kirliliğini ışığın gökyüzüne yönelmesini engelleyerek azaltabiliriz.
 11. ( Doğru ) Alexander Graham Bell, sesin tellerde iletimini başararak telefonu icat etmiştir.
 12. ( Yanlış ) Plaklar üzerine kaydedilen ses fonografta dinlenebiliyordu.
 13. ( Doğru ) Megafon, mikrofon, işitme cihazı, stetoskop, sesin şiddetini yükselten cihazlardır.
 14. ( Doğru ) Yüksek ses insanlarda korku, yorgunluk, kaygı gibi birçok olumsuzluğa sebep olur.
 15. ( Doğru ) İnsanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere ses kirliliği denir.
 16. ( Yanlış ) Motorlu taşıtların korna ve motor sesleri ses kirliliğine sebep olmaz.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucukların içinden bularak altlarına yazınız.


(Meşale-Caretta caretta-Ses Kirliliği-Fonograf-Gaz Lambası-Gramofon-Uygun-Aydınlatma-Göçmen Kuşlar-Kandil-Stadyum-Hastaneler-Mikrofon-Ampul-Korku-Stetoskop-Megafon-Mum-Kaygı)


1. Geçmişte kullandığımız aydınlatma araçlarını yazınız.

Cevap : Meşale, gaz lambası, mum, kandil


2. Işık kirliliğinden etkilenen varlıkları yazınız.

Cevap : Göçmen kuşlar, Caretta caretta


3. Doğru renkte ve özellikte seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatmaya verilen isimdir.

Cevap : Uygun aydınlatma


4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesi hangi alanlardaki çalışmayı kolaylaştırmıştır?

Cevap : Hastane, stadyum


5. Geçmişte kullandığımız ses teknolojilerini yazınız.

Cevap : Gramafon


6. Ses şiddetini değiştiren araçları yazınız.

Cevap : Megafon


7. Rahatsız edici, şiddeti yüksek her türlü varlığın çıkardığı düzensiz seslerin yaptığı etkiye verilen isim nedir?

Cevap : Ses kirliliği


8. Ses kirliliğinin insan üzerindeki etkilerini yazınız.

Cevap :  Kaygı, korku


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 228 Cevapları


D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir?

Elif : Ses kaynakları da ışık kaynakları gibi kirliliğe sebep olabilir.
Zeynep : Işık ve ses kirliliği sadece insanlara zarar verir.

Hakan: Yüksek şiddetli seslerden korunmak için kulaklık kullanabiliriz.


A) Elif ve Hakan B) Elif C) Zeynep ve Hakan D) Zeynep


2. Aşağıdaki kutularda yer alan rahatsızlıklardan kaç tanesi gürültü sebebiyle oluşur?


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226-227-228-229 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 226-227-228-229. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7


3. Gök bilimciler, gözlemevlerini şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurarlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Şehirlerde gürültü kirliliğinin olması
B) Şehirlerde aşırı trafik yoğunluğunun olması
C) Şehirlerde aşırı ışık kirliliğinin olması
D) Şehirlerde nüfusun daha fazla olması


4. Yandaki bazı ses kaynaklarının sütun grafiği verilmiştir. Bu ses kaynaklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226-227-228-229 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 226-227-228-229. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

A) Mavi renkli ses kaynağının şiddeti en azdır.
B) Kırmızı renkli ses kaynağı araba sesi, mavi renkli ses kaynağı uçak sesi olabilir.
C) Yeşil renkli ses kaynağı matkap sesi, mavi renkli ses kaynağı konuşma sesi olabilir.
D) Ses şiddeti en fazla olan ses kaynağı kırmızı renkli olandır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 229 Cevapları


I. Hızlı nüfus artışı
II. İş makinelerinin sesleri
III. Trafik yoğunluğunun artması
IV. Sanayi ve konut alanlarının yakınlaşması

5. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğinin nedenlerindendir?


A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I


I. Taşıtlarla gece yolculuğunun yapılabilmesi
II. Geceleri daha güvenli bir şekilde sokakta yürünebilmesi
III. Bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin gece de yapılabilmesi

6. Yukarıdakilerden hangisi aydanlatma araçlarının olumlu katkılarındandır?


A) I B) I, II, III C) I, II D) III


7. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?


A) Güneşe çıplak gözle bakmalıyız.
B) Yetersiz aydınlatılmış ortamlarda kitap okumalıyız.
C) Aşırı aydınlatılmış ortamlarda bulunmamalıyız.
D) Televizyonu odamızın ışığını kapatarak izlemeliyiz.


8. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir?


A) Caretta cerettaların üreme faaliyetlerinin etkilenmesi
B) Göçmen kuşlarının yönlerini bulmasının kolaylaşması
C) Gök bilimcilerinin gözlemlerinin olumsuz etkilenmesi
D) Mercanların strese girerek beyazlaşması


I. Yol kenarlarına sesi emen paneller yapılmalıdır.
II. Gereksiz yere korna çalınmamalıdır.
III. Gürültülü işlerde kulaklık takılmalıdır.

9. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğini karşı alınabilecek
önlemlerdendir.


A) I B) I, II C) II, III D) I, II, III

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. çevremizdeki insanları rahatsız etmek istemiyorsak öncelikle televizyon sesini ve müzik sesini çok fazla görüntülü bir şekilde açmamalıyız zaten görüntülü ortamlar bizi de rahatsız edebilmektedir çevremizde bulunan hava kirliliğine örnek vermek istersek fabrikaların saldığı zehirli gazlar arabaların salgıladığı egzoz gazları ve çok fazla nüfusun bulunduğu ortamlarda havanın çok fazla kirlenmesi örnek verilebilmektedir çevremizde bulunan doğal kaynakları olan doğalgaz su ve elektrik gibi birçok olanaklara tasarrufu ve bilinçli şekilde kullanarak hem birleşti hem de çevrenize destekleyen vatandaşlar olay olabiliriz

 2. Ellerinize sağlık çok güzel Ellerinize sağlık çok güzel Ellerinize sağlık çok güzel ama şu 224 de 5. 6 7 olmadığı için bunu kendimiz el beceri ile yapınız 8’in 4’te lütfen ve dünya ve dünya verin ya verin ya verin ya veriyor veriyor Allah’ım

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.