4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 250, 251, 252, 253, 


6. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Cevapları


Ünite Değerlendirme Soruları


A) Aşağıdaki görselde bu ünitede öğrendiğimiz kavramlar bulunmaktadır. Kavramlar harflerin içine soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olacak şekilde yerleştirilmiştir. En altta verilen kavramları karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz kavramları renkli kalemler ile çiziniz.


(Tasarruf-Doğal Gaz-Elektrik-Ekmek-Besin-Tutumluluk-Fatura-Su-Kaynaklar)


Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Cevapları”

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 251 Cevapları


B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.


(tasarruf-canlı-enerji-verimlikirletilmemesinebilinçlibilinçli tüketicitasarruflu lambaçevre-tüketebileceğimiz-onarmak)


 1. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama çevre denir.
 2. Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmalıyız.
 3. Elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya tasarruflu denir.
 4. Bir mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kişiye bilinçli tüketici denir.
 5. Akkor lamba yerine tasarruflu lamba kullanılması, aydınlatma maliyetini %75 oranında azaltır.
 6. Elektrikli ev aletleri alırken en az elektrik tüketenleri yani enerji verimli olanları tercih etmeliyiz.
 7. Bozuk olan muslukları, sifonları hemen onarmak gerekir.
 8. Su kaynaklarının kirletilmemesine özen göstermeliyiz.

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Eski ampullerimizi tasarruflu lamba ile değiştirmemeliyiz.
 2. ( Doğru ) Enerjiden tasarruf etmek için enerji verimliliği A+++ sınıfı olan alet ve makineler satın almalıyız.
 3. ( Yanlış ) Su tasarrufu yapmak için damlatan muslukların tamir edilmesine gerek yoktur.
 4. ( Yanlış ) Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır.
 5. ( Doğru ) Gıda alışverişi yaparken temel ihtiyaçlarımıza yönelik liste yapmalıyız.
 6. ( Doğru ) Gıda ürünlerinin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeliyiz.
 7. ( Yanlış ) Ekmeği ihtiyacımızdan fazla almalıyız.
 8. ( Doğru ) Yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı kullanılabilir özelliktedir.
 9. ( Doğru ) Sağlığımız için su içmeyi ihmal etmemeliyiz.
 10. ( Yanlış ) Elektriği tasarruflu kullanırsak ülke ekonomisine katkı sağlamış olmayız.
 11. ( Doğru ) Atık plastikler, kablolar, akü ve piller geri dönüşüm olanağı olan atıklardır.
 12. ( Yanlış ) Atık kızartmalık yağlar, lavaboya, suya ve toprağa dökülmelidir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 252 Cevapları


D) Aşağıda tanımı verilmiş kavramlar ve sözcükler karışık olarak yazılmıştır. Doğru yazılışlarını bulunuz ve yanlarındaki kutulara yerleştiriniz.


Elektrik, su, besin ve diğer kaynakları özenli ve gerektiği kadar kullanmaktır.

Cevap: TASARRUF


Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan, kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı mal ve hizmet satın alan kişiye denir.

Cevap:  BİLİNÇLİ TÜKETİCİ


İnsanların faaliyetleri sonunda işe yaramaz hâle gelen, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelerdir.

Cevap: ATIK


Atıkların tekrar dönüşüm sürecine dâhil edilmesine denir.

Cevap: GERİ DÖNÜŞÜM


Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır.

Cevap: ÇEVRE


Atıkları temizleme dışında herhangi bir işleme tabi tutmadan, üretim şeklini koruyarak ekonomik ömrü tamamlanana kadar tekrar ve tekrar kullanılmasına denir.

Cevap: YENİDEN KULLANIM


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 253 Cevapları


E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak elektriği tasarruflu kullanmış olmayız?


A) Eski ampullerin tasarruflu ampul ile değiştirmek
B) Enerji verimliliği A sınıfı olan alet ve makineler kullanmak
C) Gereksiz yanan ışıkları kapatmak
D) Odayı ışık şiddeti en düşük olan lamba ile aydınlatmak


I. Damlatan muslukların tamir edilmesi
II. Musluğun altına kova koyarak sıcak su gelinceye kadar akan soğuk suyu biriktirmek
III. Evlerin bahçelerine yağmur suyunu toplayan su tanklarının yapılması

2. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suyu tasarruflu kullanma yöntemlerindendir?


A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) I


I. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamalıyız.
II. Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almamalıyız.
III. Besin maddelerini uygun koşullarda saklamalıyız.
IV. İndirimdeki gıdaları fırsatı kaçırmamak için ihtiyacımızdan fazla almalıyız.

3. Besin tasarrufuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV


I. Makarna veya sebze haşlama suyunu çorba yapımında kullanmak
II. Meyve ve sebze yıkama suyunu çiçeklerimizi sulamak için kullanmak
III. Bayatlamış ekmekleri yumurtalı ekmek yapımında kullanmak

4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi kaynakların yeniden kullanımıyla ilgilidir?


A) I ve III B) I ve II C) I, II ve III D) II ve III


I. Hızlı nüfus artışı, küresel ısınma ve suyun bilinçsizce kullanımı sonucu su kaynakları azalmaktadır.
II. Besin kaynaklarımızı dikkatli kullanmazsak ileride açlık sorunuyla karşılaşabiliriz.
III. Elektrik üretmek için kömür, doğal gaz ve su gibi kaynakları kullanıyoruz. Elektriği bilinçli kullanmazsak bu kaynakları tüketmiş oluruz.
IV. Kış ve bahar mevsimlerinde yağmur yağdığı için su kaynaklarımız hiçbir zaman tükenmez. 

5. Kaynakların önemini bilen Fatma, yukarıdaki ifadelerden hangisini söylemiş olamaz?


A) II B) II ve III C) IV D) III ve IV

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. çevremizi temiz tutmak ve yeni nesillere olduğu gibi bırakmak için geri dönüşüme dikkat etmemiz lazım geri dönüşümün mümkün olduğu tüm maddeleri geri dönüşüm kutularına atarak karıştırmalıyız ayrıca birçok araç gereçle kullandığımız pilleri atık pil kutusuna atarak çevremizi temiz tutabiliriz çünkü pillerin ve birçok atık maddelerin doğaya ve çevreye ciddi şekilde kimyasal salgıladığı nı bu konuyla tekrarlamış ve öğrenmiş oluyoruz ayrıca kızartmalarda kullandığımız yağların lavaboya döktüğümüz zaman denizlerdeki canlılar ve birçok hayvan zarar görebilmektedir bu sebeple bu atık yağları bir pet şişeye koyarak atık toplama kutularında toplayarak çevremizi ve doğamızı koruyabiliriz

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.