4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


Fen Bilimleri Ogretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 33, 34, 35, 36, 37, 38


1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 33-34-35-36-37-38 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterimize yazalım.


1) Fosiller nasıl oluşur?


Cevap :
Fosiller, canlı kalıntıların toprak altında kalarak hava ile temasının kesilmesi sonucunda sıkışmasıyla günümüze kadar bozulmadan gelen kalıntılara olarak nitelenmektedir.


2) Dünya’nın hareketleri arasındaki fark nedir? Açıklayalım.


Cevap :
Dünya kendi etrafındaki hareketi 24 saatte gerçekletirmekte ve gece gündüz meydana gelmektedir. Dünya, Güneş etrafında dolanmasını 365 gün 6 saatte gerçekletirmekte ve mevsimler meydana gelmektedir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazalım.


(gece-gündüzdolanmamadenelips-24-365)


 • 1) Dünya’nın Güneş etrafında belirli bir yörüngede ilerlemesine dolanma hareketi adı verilir.
 • 2) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.
 • 3) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
 • 4) Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 365 günde tamamlar.
 • 5) Dünya, Güneş etrafında dolanırken elips şeklinde bir yörünge çizer.

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazalım.


 1. ( Yanlış ) Gece ve gündüz süreleri Dünya’nın her yerinde aynıdır.
 2. ( Doğru ) Dünya’nın dönme hareketi batıdan doğuya doğrudur.
 3. ( Yanlış ) Kayaçların hepsi sert yapıdadır.
 4. ( Doğru ) Gün içerisinde Güneş’in konumunu değiştirmesi, Dünya’nın dönme hareketiyle ilgilidir.
 5. ( Yanlış ) Fosiller sadece hayvanlara aittir.
 6. ( Yanlış ) Kayaçların tamamı maden olarak kullanılır.
 7. ( Doğru ) Ülkemiz birçok maden ve kayaç çeşidi bakımından zengindir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 34 Cevapları

Ç. Aşağıda verilen sorularda doğru seçenekleri işaretleyiniz.


1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken çizdiği yörüngeye benzer?


Cevap : A şıkkı


2) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dolanma hareketinin bir sonucudur?


A) Gece ve gündüz oluşumu
B) Gün kavramının oluşması
C) Yönlerin ortaya çıkması
D) Mevsimlerin oluşumu


3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Güneş, Dünya’nın etrafını 24 saatte dolanır.
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tur dönmesi ile mevsimler oluşur.
C) Dünya, Güneş’in etrafında dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar.
D) 1 yıl 24 saattir.


4) Dünya’nın, Güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden  hangisi yanlıştır?


A) Mevsimler meydana gelir.
B) Geçen süreye 1 gün denir.
C) 365 gün 6 saatte tamamlanır.
D) Elips şeklinde bir yörünge izlenir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 35 Cevapları

5)

“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 35 Cevapları”


I. 1 numaralı bölgede gece yaşanır.
II. 2 numaralı bölgede gündüz yaşanır.
III. 3 numaralı bölgede gündüz yaşanır.
IV. 4 numaralı bölgede gece yaşanır.

Yukarıdaki görsele göre verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) III ve IV C) Yalnız IV D) I ve III


6) Fen Bilimleri dersi ile ilgili konu tekrarı yapan bir öğrenci Dünya’nın hareketleriyle ilgili aşağıdaki notları alıyor.

I. Yönlerin ortaya çıkması Dünya’nın dönme hareketinin bir sonucudur.
II. Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın dolanma hareketinin bir sonucudur.
III. Dönme ve dolanma hareketleri eşit sürede gerçekleşir.

Buna göre öğrencinin notları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Hepsi doğrudur.
B) 1 ve 2 doğru, 3 yanlıştır.
C) 2 doğru, 1 ve 3 yanlıştır.
D) Hepsi yanlıştır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 36 Cevapları

“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 36 Cevapları”


Yukarıdaki şekilde Dünya’nın katmanları verilmiştir. 7 ve 8. soruları bu şekle göre yanıtlayalım.

7) Kayaçlardan oluşan tabaka hangi numara ile gösterilmiştir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


8) 3 numaralı kısım hangi tabakaya aittir?


A) Ateş küre
B) Su küre
C) Ağır küre
D) Hava küre


9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Mermer ve linyit ülkemizdeki önemli madenlerdendir.
B) Kayaçlar toprağın parçalanmasıyla oluşur.
C) Ülkemiz bor rezervi bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır.
D) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 37 Cevapları

10) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri fosil olarak değerlendirilemez?

I. Dinozor kalıntıları
II. Günümüzde yaşayan insanlar
III. 10 milyon yıl öncesinden kalan balık kalıntıları


A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III


11)I. Yakıt olarak kullanılabilir.
II. Geçmişteki canlılar hakkında ipucu verir.
III. Taşlaşmış canlı kalıntılarıdır.

Yukarıdaki bilgilerde verilen yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Kayaç B) Fosil C) Ham madde D) Maden


12) Aşağıdakilerden hangisi fosil oluşturmaz?


A) Ağaç yaprağı B) Midye C) Masa D) İnsan


13) Aşağıdakilerden hangileri madendir?

I. Taş kömürü
II. Altın
III. Tahta
IV. Linyit


A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!