4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Doğuştan Gelen Haklarımız Cevapları Sayfa 14, 15


Doğuştan Gelen Haklarımız Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 14 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Kimlik kartı kimlere verilir?


Cevap : Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik kartı verilir.


2. Aşağıdaki kimlik kartını inceleyiniz.


Cevap :

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 14-15. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3. Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir? Söyleyiniz.


Cevap : Kimlik kartında; isim soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı, geçerlilik tarihi gibi bilgilere yer verilmiştir.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 15 Cevapları


Etkinlik


Soru : Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.


 1. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
 2. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.
 3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.
 4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir.
 5. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz.

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 14-15. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Değerlendirme Çalışmaları


Soru : Temel haklarımızın özelliklerini noktalı yerlere yazınız.


Cevap : Temel haklarımızın özelliklerini noktalı yerlere yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanın doğduğundan itibaren ölüme kadar tüm dünya üzerinde geçerli hakları bulunur.

 • Bu haklar evrenseldir. Dünyanın her yerinde geçerlidir.
 • Dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez.
 • Bir bütün halindedir.
 • Bir tanesi bile olmazsa diğerleri işe yaramaz.
 • Yaşama hakları sadece savaş, bulaşıcı hastalıksıkı yönetim gibi durumlarda sınırlandırılabilir.

Sonraki Konuya Hazırlık


Soru : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi edininiz.


Cevap : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi edininiz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

1990 yılından itibaren Birleşmiş milletler 142 ülke tarafından onaylanan çocuk hakları sözleşmesi ile birlikte çocuklar toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin özellikle çocukların gelişimleri ve iyi bir gelecek amacı ile doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı zorunluluğu getirmiştir.

Çocuğun kişilik gelişiminde topluma uyumlu olarak gelişebilmesi mutluluk, sevgi ve anlayış havası içerisinde bir aile ortamında yetişmesini gerekli olduğu kabul edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Çocukların korunması ve çocukların haklarının devam etmesi ve korunması amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi dünya tarafından kabul edilen bir sözleşme olarak kabul edilmektedir çocukların Çocuk işçi olarak kullanılmaması eğitim haklarını alması sağlık haklarının alması güvenlik olgusunun oluşturulması açısından birçok hak ve hürriyetimiz in olduğunu bilmemiz gerekmektedir İşte bu haklarımız ihlal edilmesi durumunda gerekli kurum ve kuruluşlara şikayette bulunarak haklarımızın savunulması ve iyi bir şekilde hayatımıza mutlu bir şekilde devam etmemiz açısından çocuk haklarını sürekli olarak bilinmesi ve bunların kullanılması büyük önem ifade etmektedir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.