4. Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Yapalım Öğrenelim Cevapları Sayfa 20, 21, 22, 23


1. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 20 Cevapları


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
 2. ( Doğru ) Çocukların oyun oynama hakları vardır.
 3. ( Doğru ) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
 4. ( Yanlış ) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
 5. ( Doğru )  Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
 6. ( Yanlış ) Zengin insanların hakları daha fazladır.
 7. ( Yanlış ) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
 8. ( Doğru ) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
 9. ( Doğru ) İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
 10. ( Yanlış ) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.


ifade özgürlüğüdayanışma temel haklareşitanayasaçocuk


 1. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve dayanışma insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir.
 2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
 3. Her insan on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
 4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ifade özgürlüğü hakkımızdır.
 5. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler temel haklar olarak adlandırılır.
 6. Temel haklarımız anayasa  ile güvence altına alınmıştır.

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 21 Cevapları


C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?


A) Sevgi ve saygı
B) Dayanışma
C) Beslenme
D) Duyarlılık


2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?


A) Çalışkan olmak
B) Özgür olmak
C) Zengin olmak
D) İnsan olmak


3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?


A) Odasını düzenli tutmak
B) Okula zamanında gitmek
C) Bir işte çalışmak
D) Okul eşyalarını özenli kullanmak


4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?


A) Kişi dokunulmazlığı
B) Özel hayatın gizliliği
C) Konut dokunulmazlığı
D) Haberleşme özgürlüğü


5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?


A) Vazgeçilmez olması
B) Devredilmez olması
C) Dokunulmaz olması
D) Sınırlı olması


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 22 Cevapları


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.


1. Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap : Çocukluk ile yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklarımız nasıl değişmektedir? Örnek vererek açıklayınız.

İnsanlar hayat denilen bir düzen içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve ölürler. Çocukluk dönemi ve yetişkinlik dönemi ayrı ayrı sorumlulukların olduğu dönemlerdir. Çocukluk döneminde öğretmenimizin bize verdiği ödevleri yapmak sorumluluğumuzdur.

Okumazsa yazmayı öğrenmek zorunluluğumuzdur. Anne ve babamızın sözlerini yerine getirmek zorunluluğumuzdur. Oyuncaklarımızı toplamamız bizim sorumluluğumuzdur. Yetişkinlik döneminde ise çocukluktan çıkarız. Okul hayatımız bitmiştir. İş hayatına atılmışızdır.

Kendimize mutlu olacağımız bir aile kurarız. Bu dönemde yetişkin olarak sorumluluklarımız daha ağırdır ve daha ciddidir. Ailemize bakmak onların ihtiyaçlarını gidermek, geçim dertleri olmadan onların ihtiyaçlarını karşılamak çocuklarımızın eğitimlerine önem vermek, onlarla güzel zaman geçirmek, onlara iyi bir hayat sunmaktır.


2. Aşağıda verilen temel haklarla ilgili kavramları bu kavramlara uygun görsellerle eşleştiriniz. Bu haklardan birini seçerek önemini açıklayınız.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 20-21-22-23. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 23 Cevapları


E. Aşağıdaki kelimeleri bulmacadan bularak boyayınız. Boyamadan kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 20-21-22-23. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap :

İNSAN DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN TEMEL HAKLARA SAHİPTİR İNSANIN TEMEL HAKLARI DOKUNULAMAZ DEVREDİLEMEZ ERTELENEMEZ BİR BÜTÜNDÜR VE EVRENSELDİR.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Bir kişi çocukluk döneminde ders çalışma odasını toplamak ailesine yardım etme gibi görev ve sorumlulukları olduğunu ifade edebiliriz çocuklar büyüdükçe görev ve sorumlulukları değişmekte ve görev ve sorumlulukların arttığını ifade etmemiz gerekmektedir Çünkü ilerleyen tarihlerde çocukların seçme seçilme hakkı meslek hakkı eğitim hakkı iş iş olanakları ve birçok konuda görev ve sorumluluklar yüklenmek ile beraber hayatının daha çok zorlaşacak mı ifade etmek gerekir İşte bu nedenle okulda bize verilen bilgilerin en iyi şekilde alınması ile beraber bu görev ve sorumluluklarımızın en iyi şekilde yerine getirilmesi ancak eğitim ve sağlanabilecek bir durum olduğunu ifade etmek doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.