4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi İnsanlar Eşittir Cevapları Sayfa 50, 51


İnsanlar Eşittir Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 50 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


Soru : Aşağıdaki resimde verilen mesajı açıklayınız.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap : Resimde adalet önünde herkesin eşit olduğu hakkında mesaj verilmektedir.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları


Etkinlik


Bora ailesiyle farklı bir kente taşınmıştı. Sınıf başkanlığı seçimi için yeni okulunda kurallar önceki okulundan biraz farklıydı: Sınıf başkanlığı seçiminde ismi “A ve Z” harfleri ile başlayan öğrenciler oy kullanamayacaktı.

1. Bora’nın yeni okulunda sınıf başkanlığı seçiminde kurallar herkes için aynı şekilde uygulanıyor mudur?


Cevap :  Hayır. Aynı şekilde uygulanmıyor.


2. Bu sınıfta eşit haklardan söz edilebilir mi?


Cevap : Hayır. Bu sınıfta eşit haklardan söz edilemez. Çünkü herkes katılım gösteremiyor.


3. Sınıfta eşitliğin sağlanması için neler önerirsiniz? Açıklayınız.


Cevap : Bütün öğrenciler arasında aday olmak isteyen herkesin aday olması gerekmektedir.


Etkinlik


Aşağıdaki yönergeye göre bütün insanların yasalar önünde eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan etkinlikleri sırasıyla yapınız.

  1. Sınıfınızda afiş istasyonu, şiir istasyonu, resim istasyonu olmak üzere üç istasyon kurunuz.
  2. Sınıf mevcudunuza göre üç grup oluşturunuz.
  3. Grubunuzla birlikte sırasıyla bütün istasyonlardan geçerek istasyonun amacına uygun çalışmayı yapınız.
  4. Uygun bir başlık bularak yaptığınız çalışmayı sınıf panosunda sergileyiniz.
  • Gruplar sırasıyla saat yönünde dönerek grup çalışmasını yapacak.
  • Her istasyonda çalışma süresi 10 dakikadır.

Cevap : Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir.


Değerlendirme Çalışmaları


Soru : Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmasaydı hangi durumlarla karşılaşırdık?
Açıklayınız.


Cevap : Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmasaydı hangi durumlarla karşılaşırdık? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmaması durumunda toplum içerisinde birçok adaletsizliğin meydana gelebileceğini biliyoruz.

İşte bu nedenle yasalar altında güvence altına alınan eşitlik ilkesi ile beraber bütün insanların hiçbir farklılık gözetmeden eşit bir şekilde toplum içerisinde yaşaması sağlaması amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak eşitlik ilkesinin yasalarla güvence altına alınmaması durumunda insanlar birbirleri ile çatışma içerisinde olarak birbirine birbirlerine karşı saygısız tutumlar içerisinde olacak birbirlerine çeşitli zararlar verecek yaralanmalar kavgalar meydana gelecek ve Güçlünün güçsüzü ezdiği bir toplumdan söz etmiş olacağız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Eşitlik ilkesinin anayasal çerçevede güvence altına alınması insanların bindiği ırk mezhep farketmeksizin kolay bir şekilde kendine güvenli bir hale alması ve bu da toplumda kendine güven duyarak sürekli olarak yapmış olduğu kurallara uyarak hayatına devam etmesi için önemli bir durumdur Aksi takdirde eşitlik ilkesi anayasa çerçevesinde güvence altına alınmaması durumda Güçlünün güçsüzü ezdiği  kuralların olmadığı ve toplum içerisinde çeşitli Sıkıntılarım meydana geldiği bir toplumdan ifade etmek gerekecektir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.