4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 10-11-12-13. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 10-11-12-13. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


Matematik Öğretmeni

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13


4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları


4. Sınıf Matematik Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları

Soru : Bir ilçede, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak için yapılan etkinliğe 999 kişi katılmıştır. Etkinliğe 1 kişi daha katılırsa etkinlikte bulunan kişi sayısı üç basamaklı bir sayı olarak ifade edilebilir mi? Nedenini açıklayınız.


Cevap : 999 + 1 : 1.000 sayısı elde edildiği için dört basamaklı bir sayı olarak ifade edilebilir.


Etkinlik


Araç ve Gereç: Taban blokları.

• 9 yüzlük, 9 onluk ve 9 birlik taban blokunu sıramızın üzerine koyalım.
Taban bloklarıyla hangi sayıyı modellediniz?
• Sıramızın üzerine 1 birlik taban bloku daha koyalım.
• Oluşan 10 birlik taban blokunu, 1 onluk taban bloku ile değiştirelim.
• Oluşan 10 onluk taban blokunu, 1 yüzlük taban bloku ile değiştirelim.


Oluşan 10 yüzlük taban bloku hangi sayıyı temsil edebilir? Açıklayınız.


Cevap : 1.000 sayısını temsil etmektedir.


4. Sınıf Matematik Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

ALIŞTIRMALAR


1. Bir matbaada, 75 248 adet kitap basıldı. Matbaada basılan kitap sayısının kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu belirleyiniz. Doğal sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)


Cevap :  Bu 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Okunuşu: Yetmiş beş bin iki yüz kırk sekiz


2. Kutucuklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. Altı basamaklı doğal sayıların bulunduğu kutucukları boyayınız.


“4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 10-11-12-13. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık”


3. Engin Bey, beğendiği televizyonu aldı ve satıcıya ödeme yaptı. Yandaki görsele göre Engin Bey’in, satıcıya ödediği paranın kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. Sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)


Cevap :  4 basamaklı sayıdır. Okunuşu : Üç bin iki yüz elli


4. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.


 • a) Elli bin iki: 50 002                   
 • b) Üç yüz on üç bin iki yüz dört313 204
 • c) Dokuz bin üç yüz kırk iki9 342
 •  ç) Beş yüz bin: 500 000
 • d) Altmış üç bin sekiz yüz elli bir63 851 
 •  e) İki bin altı yüz on sekiz2 618
 • f) Yirmi yedi bin altmış iki27 062     
 • g) Altı yüz sekiz bin iki yüz bir: 608 201

5. Doğal sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.


 • a) 1386Bin üç yüz seksen altı                     
 •  b) 5603 Beş bin altı yüz üç
 • c) 86 312 Seksen altı bin üç yüz on iki
 • ç) 50 867 :Elli bin sekiz yüz atmış yedi
 • d) 500 269Beş yüz bin iki yüz altmış dokuz
 • e) 128 040 :Yüz yirmi sekiz bin kırk

 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,4 sınıfmatematikata yayıncılık sayfa10


Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 10-11-12-13. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!