4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Matematik Öğretmeni

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Altı Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 22, 23, 24, 25, 26, 27


Altı Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları


4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

ÇALIŞALIM


1 Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.


            Sayılar         Okunuşları

 • 137 367 –> Yüz otuz yedi bin üç yüz altmış yedi
 • 211 144 –> İki yüz on bir bin yüz kırk dört
 • 561 800 –> Beş yüz altmış bir bin sekiz yüz
 • 107 218 –> Yüz yedi bin iki yüz on sekiz
 • 744 090 –> Yedi yüz kırk dört bin doksan
 • 980 969 –> Dokuz yüz seksen bin dokuz altmış dokuz

2 Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruları yanıtlamalarına yardımcı olunuz.


483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 

Tekrar eden sayı : 8 80000 + 800 = 80 800

304 582 sayısının üzerinde nasıl gösterilir? Bu sayı abaküs basamak isimleri nelerdir?

2 –> Birler
8 –> Onlar
5 –> Yüzler
4 –> Binler
0 –> Onbinler
3 –> Yüz binler


4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

3 Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız.


 1. Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? // 754 210
 2. Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? // 102457
 3. Aslan giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaç olur? // 74 210
 4. Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaç olur? // 1 457

4 Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.


Cevap : 648 154


5- Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.


Sayı: 8432: binler bölüğü 432 birler bölüğü

Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü

Sayı: 543 100: 543 binler bölüğü 100 birler bölüğü

Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü


6- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.


 • 543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
 • 870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
 • 180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 80 000
 • 987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 900 000

4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

7- Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız.


a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = 4 562
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = 50 147
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = 943 716


8- Aşağıda verilen balıklardaki sayıları çözümlemeleri ile eşleştirerek harfleri kutulara yazınız.


a) 62 236 –> 4. 60 000 + 2000 + 200 + 30 + 6

b) 84 050 — 3. 80 000 + 4000 + 50

c) 980 345 –-> 5. 900 000 + 80 000 + 300 + 40 + 5

d) 965 321 –> 1. 900 000 + 60 000 + 5000 + 300 + 20 + 1


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,mat ilkokul ders kitab sınif 4 sayfa 22 23


Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...




Betül
Yüz binler basamağı 2 Binler basamağı 4 Onlar basamağı 6 Birler basamağı 8
Merve yalçın
Ben Merve yalçın burada matematik ders kitaplarını yapmak güzel ve kolay
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!