4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22-23-24-25-26-27 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Altı Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 22, 23, 24, 25, 26, 27


Altı Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları


ÇALIŞALIM


1 Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.


            Sayılar         Okunuşları

 • 137 367 –> Yüz otuz yedi bin üç yüz altmış yedi
 • 211 144 –> İki yüz on bir bin yüz kırk dört
 • 561 800 –> Beş yüz altmış bir bin sekiz yüz
 • 107 218 –> Yüz yedi bin iki yüz on sekiz
 • 744 090 –> Yedi yüz kırk dört bin doksan
 • 980 969 –> Dokuz yüz seksen bin dokuz altmış dokuz

2 Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruları yanıtlamalarına yardımcı olunuz.


483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 

Tekrar eden sayı : 8 80000 + 800 = 80 800

304 582 sayısının üzerinde nasıl gösterilir? Bu sayı abaküs basamak isimleri nelerdir?

2 –> Birler
8 –> Onlar
5 –> Yüzler
4 –> Binler
0 –> Onbinler
3 –> Yüz binler


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları


3 Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız.


 1. Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? // 754 210
 2. Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? // 102457
 3. Aslan giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaç olur? // 74 210
 4. Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaç olur? // 1 457

4 Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.


Cevap : 648 154


5- Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.


Sayı: 8432: binler bölüğü 432 birler bölüğü

Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü

Sayı: 543 100: 543 binler bölüğü 100 birler bölüğü

Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü


6- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.


 • 543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
 • 870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
 • 180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 80 000
 • 987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 900 000

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları


7- Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız.


a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = 4 562
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = 50 147
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = 943 716


8- Aşağıda verilen balıklardaki sayıları çözümlemeleri ile eşleştirerek harfleri kutulara yazınız.


a) 62 236 –> 4. 60 000 + 2000 + 200 + 30 + 6

b) 84 050 — 3. 80 000 + 4000 + 50

c) 980 345 –-> 5. 900 000 + 80 000 + 300 + 40 + 5

d) 965 321 –> 1. 900 000 + 60 000 + 5000 + 300 + 20 + 1

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. 4 sınıf matematik ders kitabımızdaki tüm bilgileri ve cevapları her zaman burada bulmak mümkündür matematik dersinizi kolay ve bir şekilde pratik bir şekilde yapmak istiyorsanız bu sayfayı ziyaret edin bu sayfaya abone olduktan sonra tüm ders kitaplarının cevaplarını bilgilerine ulaşabileceksiniz artık derslerinize uzun zaman harcamak doğru yapmamak ve ödevlerinizi eksik yapmak gibi sorunlarınız olmayacak ödevlerinizi her zaman pratik ve hızlı bir şekilde bu sitede çözebilirsiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.