4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 232, 233, 234, 235, 236


5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeyi yazınız.


 1. Üçgenler kenar uzunluklarına göre eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar olarak gruplandırılır.
 2. Masa bir düzlem modeli örneği, masanın üzerindeki kitap ise düzlemsel şekil örneğidir.
 3. Açıları ölçerken iletki ve gönye kullanılır.
 4. Doğru açı dik açıdan doksan derece fazladır.
 5. Mimarlar ve harita mühendisleri, detaylı çizim ve ölçümlerinde milimetre birimini kullanırlar.
 6. Metre ile ölçülen bir uzunluğu kilometre birimine çevirirken sayıyı 1000’e böleriz.

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları


B. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşlemler için yandaki alanı kullanabilirsiniz.


 • 7. 3 km – 2 m = 2998 m
 • 8. 15 cm + 50 cm =  650 mm
 • 9. 4 m + 2 m =  600 cm
 • 10. 8 m – 3 cm = 797 cm
 • 11. 43 mm + 34 cm =  383 mm
 • 12. 22 km – 2000 m = 20 000 m

C. Aşağıdaki bölüme istenilen çizim ve isimlendirmeleri yapınız.


13 40, 70, 100 ve 160 derecelik açılar çiziniz, açıları isimlendiriniz ve açı çeşitlerini yazınız.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları”

14 Aşağıdaki kareleri isimlendiriniz.


Cevap :

 • ABCD Karesi
 • KLMN Karesi
 • UVYZ Karesi

15 Aşağıdaki dikdörtgenleri isimlendiriniz.


Cevap :

 • CDEF Dikdörtgeni
 • MNOP Dikdörtgeni
 • YZAB Dikdörtgeni

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları


16 Aşağıda kareli kâğıt üzerindeki şeklin kesikli doğruya göre simetriğini çiziniz. (Timss Soru 31/2007)


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları”

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili bölüme yazınız.


17 Aşağıda verilen iki şeklin aynı ve farklı olan birer özelliğini yazınız. (Timss Soru 41/2007)


 • Aynı: Her iki şeklin de üç kenarı vardır.
 • Farklı: Şekillerin kenarları eşit uzunlukta değildir.

18 Metresi 24 TL olan kadife kumaştan 4 metre, metresi 36 TL olan saten kumaştan 200 santimetre alan bir terzi, kaç lira ödeme yapmalıdır?


Cevap :

 • 24 x 4 = 96 TL, 200 cm = 2 m
 • 36 x 2 = 72 TL 96 + 72 = 168 TL

19 Melike’nin bir adımı 40 cm, Merve’nin bir adımı 45 cm uzunluğundadır. 9000 cm uzunluğundaki yürüyüş parkurunda birlikte yürürlerse Melike, Merve’den kaç adım fazla atmış olur?


Cevap :

 • 9000 : 40 = 225 Melike’nin adım sayısı
 • 9000 : 45 = 200 Merve’nin adım sayısı
 • 225 – 200 = 25 fazla adım sayısı

20 Meral, Ataşehir’den yola çıkıyor ve aynı hızla bisikletini 2 saat boyunca sürüyor. Daha sonra şekildeki levhaya ulaşıyor.

Meral aynı hızla Bahçeşehir’e doğru yoluna devam ediyor. Meral’in levhadan Bahçeşehir’e gitmesi kaç saat sürer? (Timss Soru 11/2011)


Cevap :

 • 30 : 2 = 15 km 1 saatte aldığı yol miktarı
 • 45 : 15 = 3 saat

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları


21 Şekildeki ip düz hale getirilirse ipin uzunluğuna en yakın değer kaç cm olur? (Timss Soru 61/2011)


Cevap : 7 cm


E. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


22 Yandaki şekil bir dikdörtgen ve 3 eşit kenarı olan bir üçgenden oluşmuştur. Buna göre AB kenarının uzunluğu kaç santimetredir? (Timss Soru 53/2007)


A) 8 B) 9 C) 10 D) 11


23 Aşağıdakilerden hangisi bir küpün açınımı olamaz?


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları”

24 Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken milimetrenin kullanılması doğru olmaz?


A) Çivinin ucu B) Saç telinin kalınlığı C) Perdenin boyu D) Küp şekerin yüksekliği


25 Yanda görülen şekilde kaç tane eş küp kullanılmıştır?


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları


26 Aşağıdakilerden hangisi şekilde verilen dikdörtgenin kenarlarından biri değildir?


A) [DT] B) [DR] C) [TR] D) [DN]


27 Yanda verilen şeklin simetriği aşağıdakilerden hangisidir?


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları”

28 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

1. Şekil A’daki açı KİT olarak ifade edilebilir.
2. Şekil B’deki açı L olarak ifade edilebilir.
3. Şekil A’daki ve Şekil B’deki açılar aynı açı ölçüsüne sahiptir.


A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 3 D) 1, 2, 3


29 Aşağıda verilen şekillerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir?


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik Kitabı 232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Matematik ders kitabımızda önemli olan bir konu olan yeni geliştirmiş olduğumuz üçgenin çeşitliliği hakkındaki bilgi ve cevapları yukarıdaki bilgilerden faydalanarak yaptı dar açı geniş açı ve dik açının nasıl olduğunu nereye özelliklere sahip olduğunu ve kaç dereceden meydana geldiklerini yukarıda verilen örnekler ve onlarla iyi bir şekilde kavradı onun sayfası sayesinde yeni geçtiğimiz konulara çok güzel bir şekilde anlıyorum verdiğiniz cevaplar ve bilgiler sayesinde her zaman ödevimi yapıyorum üçgenlerle ilgili olan soru ve cevapları buraya bakarak cevaplıyorum sizleri çok teşekkür ederim sizleri çok seviyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.