4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2019-2020 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Ders Kitabı 2. Ünite Kültür ve Miras Neler Öğrendiniz Soru ve Cevapları Sayfa 59, 60


2. Ünite Kültür ve Miras Neler Öğrendiniz Değerlendirme Soru ve Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı,

A. Aşağıda ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.


İstiklal Yolu Başkomutanlık millî egemenlik etnografya Antep Kahraman şanlı birleştirici


1. Halk oyunları millî kültürümüzün bir parçasıdır.
2. TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize Şanlı unvanını vermiştir.
3. Mustafa Kemal Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından ordumuza
“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.
4. Mustafa Kemal’in millî güçleri tek çatı altında toplaması onun Kahraman bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
5. Şahin Bey Antep savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.
6. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri etnografya müzelerinde sergilenir.
7. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola İstiklal Yolu adı verilmiştir.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.


( Y ) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.
( D) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunların- dandır.
( Y ) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
( D ) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
( D ) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.
( D ) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.
( Y ) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
( Y ) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.
( Y ) 9. Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
( D ) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı,

C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?


A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?

B) Dedemin mesleği ne idi?

C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz?

D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?


2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet gösteren millî kahramanlarımızdan biridir?


A) Ali Saip Bey B) Şahin Bey C) Şerife Bacı D) Yörük Ali Efe


3. Mustafa Kemal’e kazandığı …………………………………Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Çanakkale B) Dumlupınar C) Sakarya D) Trablusgarp


4. “Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”

Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir?


A) Aşık B) Dalye C) Saklambaç D) Topaç


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


Soru : Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?


Cevap : Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır? sorusunun farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması için ilk olarak insanların bilinçlendirilmesi ve tarihi ve kültürel mirasın önemi hakkında bilgilendirmeler yapılması gerekmektedir. Tarihi ve kültürel miras ilk olarak ilkokul yıllarında insanlara aşılanması gereken en önemli olgulardan bir tanesidir tarihi ve kültürel mirasımız bizlerin geçmiş dönemlerde atalarımızın bizlere bırakmış olduğu medeniyetin Aslı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu medeniyeti korumalı ve sürekli olarak gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bizi biz yapan en önemli etkenlerden olan kültürel mirasımız bizlerin nasıl bir millet ne güçlüklerle buraya geldiğimiz ve bu vatan için harcanmış olan Şehit kanlarını fedakarlıkları zorlukları ve mücadeleleri anlatmaktadır.


Soru : Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?


Cevap : Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden? sorusunun farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Milli Mücadele günlerinde yaşamış olsaydım eğer vatanın kurtuluşu için elimden gelen bütün imkanları kullanırdım yiyeceklerimizin yiyeceklerimizin maddi durumumuzun paramızın bir kısmını askerlere bağışladım. Eğer maddi bir zorluk çekiyorsan dualarımla Vatanıma destek olurdum var olan çocuklarımı askere gönderir ve vatan müdafaası için Onlara öğütler verirdim.


Video Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı
4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...


Aişe
Milli mücadele döneminde yaşamış olsaydım Türk ulusunun milli mücadelede yapmış olduğu savaşta elimden gelen bütün yardımları yapardım Bu yardımlar Maddi manevi ve toplumun uyandırmak ve savaşlara katılmak gibi faaliyetler olabilirdi Çünkü Türk ordusu milli mücadeleyi gösterdiği zamanlarda Türk milletinin bütün dünyaya bağımsızlığı için neler yapılabileceğini göstergesidir.
4. Sınıf Sosyal Bilgiler
4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı içeren video anlatımı eklenmiştir. Bütün ders kitabı video anlatımları ve ders tekrarları için sitemizi ve youtube kanalımızı takip ediniz.
Selim
Tarihi ve kültürel mirası korumak için tarihi bir eser bulursan veya tarihi eser benzer bir alet bulursam bunları en yakınımdaki müzeye teslim etmem gerekmektedir. kültürel mirası korumak için kültürümüzü iyi öğrenmeliyiz ve kültürümüzü devam ettirmeliyiz.
Yalın
Tarihi ve kültürel mirası korumak için tarihimizi öğrenmeli doğru kaynaklardan Doğru bilgiler elde ederek küçük çocuklara anlatmalıyız onlar da tarihini başka çocuklara Böylelikle tarihi bütün bir millet öğrenebilir kültürel mirası korumak için kültürümüzü de öğrenmeliyiz bu şekilde birbirimize aktararak tarihi ve kültürel mirasımızı koruruz.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
4. Sınıf Sosyal Bilgiler 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık Ders Kitabı sayfalarının bulunduğu konu sizler için 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık ders kitabının sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli öğrencilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.
Su
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Ders Kitabı 2. Ünite Kültür ve Miras Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevaplarınız bir harika hazırlayanların ellrine sağlık teşekkür ederim
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 22 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Content is protected !!