4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 62-63-64. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 62-63-64. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Türkiye Coğrafyası Cevapları Sayfa 62, 63, 64


Türkiye Coğrafyası Metni Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 62 Cevapları

Aşağıdaki Türkiye Fiziki Haritasını ve atlaslarınızdan da Türkiye Siyasi Haritasını inceleyiniz. Soruları cevaplayınız.


Soru : Türkiye Fiziki Haritasında yaşadığınız yeri belirleyiniz. Yaşadığınız yer ve çevresindeki yer şekillerini bulup yazınız.


Cevap : Ben Hatay’da yaşıyorum. Başlıca yüzey şekilleri; dağ, plato ve ovalardan oluşur.


Soru : Yaşadığınız yer ve çevresinde yaygın olarak görülen yer şekilleri hangileridir? Bu durum yaşadığınız yerin nüfusunu hangi yönlerden etkilemiştir?


Cevap : Hatay’ın yer şekilleri çeşitlilik gösterir. Yaygın olan yer şekli ise dağ, plato ve ovalardan oluşmaktadır. Bundan dolayı yaşadığım yerin nüfusunu engebeli olan yerlerin olması ama genellikle ovalarda yerleşim alanlarının kurulması olumlu etkilemiştir.


Soru : Yer şekilleri ile nüfusun dağılışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnekler vererek açıklayınız.


Cevap : Dağ gibi engebeli olan yerlerde nüfus az olur. Daha çok insanların rahat edeceği yerler düz yer şekilleri olan yerlerdir.


Soru : Ülkemizin fiziki özelliklerini genel hatlarıyla açıklayınız.


Cevap : 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Ülkemizin geneli engebeli ve dağlık kesimden oluşmaktadır. Dağlarımızın geneli doğu batı şeklinde uzantılıdır.


Soru : Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?


Cevap : Sanayileşme, iklim, yer şekilleri, tarım, turizm, toprak özellikleri, yeraltı kaynakları ve ulaşım gibi faktörler vardır.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Soru : Ülkemizin coğrafi özellikleri edebî eserlere de yansımıştır. Bunun iki özel örneğini okuyup soruları cevaplayınız.


Cevap :Bu sayfada soru yoktur.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Soru : Coğrafi özelliklere neden edebî eserlerde yer verilir? Görüşlerinizi belirtiniz.


Cevap : Edebi eserler sanat, doğal güzellikler veya güzel olan konuları ele almaktadır. Coğrafi özellikler de güzel olan yanlarına yer vermiştir.


Soru : Şiirlerde ülkemizin hangi coğrafi özelliklerine yer verilmiştir?


Cevap : Denizlerinden, dağlarından, ormanlarından, akarsularından bahsetmişlerdir.


Soru : Yaşadığınız çevreyi anlatan bir şiir yazınız.


Cevap :

Amanos Dağlarını karşına al seyre dal
Belen Geçidinden geç inde Amik Ovasına dal
Oradan Antakya Şehrine kendini sal
Antik şehrim, biricik yurdum vatanım Hatay


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1.Yandaki görsel hangi yer şekline aittir?


Cevap : B

A) Obruk B) Vadi C) Ova D) Plato


Soru : 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus dağılışını etkileyen doğal özelliklerden biridir?


Cevap : D

A) Sanayi B) Ticaret C) Yer şekilleri D) Madencilik


Soru : 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin fiziki coğrafi özelliklerinden biri değildir?


Cevap : A

A) Doğudan batıya gidildikçe yükseklik artar.
B) Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta ovaları vardır.
C) Akarsular baraj yapmaya elverişlidir.
D) Yükseltinin az olduğu yerlerde verimli ovalar vardır.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 62-63-64. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 14 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak