4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı

4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 25-26-27-28 Cevapları Semih Ofset Yayınları

4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Neler Öğrendik? Metni Cevapları Sayfa 25, 26, 27, 28


Neler Öğrendik? Metni Cevapları


4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Semih Ofset Yayınları Sayfa 25-26-27-28 Cevapları


4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Semih Ofset Yayınları Sayfa 25 Cevapları


A – Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Kara yolları üzerindeki yayaların, araçların ve hayvanların hâl ve hareketlerine trafik denir.
 2. ( Yanlış ) Trafikte en önemli unsur taşıtlardır.
 3. ( Doğru ) Kara yolu kenarında duran taşıtların; önünden, arkasından ve arasından karşıya geçilmemelidir.
 4. ( Doğru ) Kara yollarında karşıya geçmek için; alt geçitler, üst geçitler, ışıklı trafik işaret cihazlarının olduğu güvenli geçiş yerleri tercih edilmelidir.
 5. ( Yanlış ) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında en önemli payı araç kusurları oluşturur.
 6. ( Doğru ) Trafik işaret levhalarının şekil, renk, yazı ve semboller ile verdiği mesajlara uygun davranılmalıdır.
 7. ( Doğru ) Yayalar, yaya kaldırımlarında kendi gidiş yönlerine göre sağ taraftan yürümelidir.
 8. ( Yanlış ) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında yayaların hatalı davranışları yer almaz.
 9. ( Doğru ) Yayalar, gidiş yönlerine göre sol banketten yürümek zorundadır.
 10. ( Doğru ) Toplu taşıma araçlarının yaygın olarak kullanılması trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.
 11. ( Doğru ) Trafik kurallarına uyulmaması, dikkatsiz davranılması, olumsuz  hava koşulları, yol ve araç kusurları trafik kazalarının sebeplerindendir.
 12. ( Doğru )  İnsanların yaya, yolcu ve sürücü olarak trafik kazalarındaki kusur oranı yaklaşık % 99’dur.
 13. ( Yanlış ) Bir yere gitmek için en kısa yol tercih edilmelidir.
 14. ( Doğru ) Trafik işaret levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir.

4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Semih Ofset Yayınları Sayfa 26 Cevapları


B – Aşağıdaki kavramları ilgili resimler ile eşleştiriniz.


4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 25-26-27-28 Cevapları Semih Ofset Yayınları
“4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Sayfa 25-26-27-28 Cevapları Semih Ofset Yayınları”

4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Semih Ofset Yayınları Sayfa 27 Cevapları


C – Doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış kara yolu bölümüne ne ad verilir?


a) Alt geçit
b) Banket
c) Okul geçidi


2. Gidilecek yol belirlenirken hangi özelliğine dikkat edilmelidir?


a) Yolun kısa olmasına
b) Trafiğin yoğun olmasına
c) Yayalar için güvenli geçiş yerlerinin olmasına


3. Aşağıdaki trafik işaret levhalarının anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?


a) Uyarı – Bilgilendirme – Yasaklama
b) Bilgilendirme – Uyarı – Yasaklama
c) Yasaklama – Uyarı – Bilgilendirme


4. Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir?


a) İnsanların kurallara uymaması
b) Araçların bakımsız olması
c) Olumsuz iklim koşulları


5. Yaya kaldırımı, okul ve yaya geçidi ile alt ve üst geçitlerde yayalar nereden yürümelidir?


a) Ortadan yürümelidir.
b) Gidiş yönüne göre sağ taraftan yürümelidir.
c) Gidiş yönüne göre sol taraftan yürümelidir.


6. Bankette grup hâlinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır?


a) Sağ banketten yürümelidir.
b) Kol kola girerek yürümelidir.
c) Tek sıra hâlinde yürümelidir


4. Sınıf Trafik Güvenliği Kitabı Semih Ofset Yayınları Sayfa 28  Cevapları


D – Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük veya sözcük gruplarını kullanarak tamamlayınız.


 1. Trafik kazalarının önlenebilmesi için yaya, yolcu ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerekir.
 2. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.
 3. Kara yolu kenarında yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan yerlere yaya kaldırımı denir.
 4. Trafik işaret levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmek vatandaşlık görevidir.
 5. Trafik işaret levhalarının üç temel şekli vardır.
 6. Yaya kaldırımları ve banketler yayaların kullanımı için özel yapılmış kara yolu yapılarıdır.
 7. Yayalar taşıt yolunun karşısına geçmek istediklerinde yaya geçidi ve okul geçidinden geçmeli veya ışıklı trafik işaret cihazı varsa bu işaretlere uymalıdır.
 8. Okul ve yaya geçitleri, alt ve üst geçitler, ışıklı trafik işaret cihazları bulunan kara yollarına güvenli yollar denir.
 9. Ulaşım türünün güvenli oluşuna, ulaşım için geçen süreye ve ulaşım maliyetine bakarak hangi ulaşım aracını tercih edeceğimize karar veririz.
 10. kara yollarında karşıya geçerken koşmadan hızlı adımlarla geçilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Trafikte karayollarında kullanmış olduğumuz taksiler minibüsler otobüsler motosikletler ve bisikletler ulaşmamızı sağlayan araçların başında gelir. Uçaklar günümüzde oldukça kullanılan ve ulaşımı hızlı rahat bir şekilde yapabilen ulaşım araçlarının başında gelmektedir. Deniz ulaşımında gemiler vapurlar ve çeşitli deniz araçları hem ulaşım hem ticaret hem de gezmek için kullanılan ulaşım araçlarının başında gelebilmektedir. Karayolları ulaşımının en büyük güvenli ve rahat ulaşım araçlarından biri olan trenlerde günümüzde hala kullanılan araçlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.