4. Sınıf Türkçe 180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Türkçe 180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Dört Büyük Şair Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187


Dört Büyük Şair Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 180 Soruları ve Cevapları

HAZIRLIK


1- Sınıfa getirdiğiniz şiirlerden birini okuyunuz. Bu şiiri sevme nedeninizi açıklayınız.


Cevap :


2- Sizce bir insanın şair olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?


Cevap :


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 183 Soruları ve Cevapları

1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri bulmacada belirginleştiriniz. Bu kelimelerin anlamlarını metinde geçtikleri cümleden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Bu kelimeleri anlamlarıyla birlikte oluşturduğunuz sözlüğe yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanınız.


4. Sınıf Türkçe 180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


Tahminlerim


Usta :

Oturum :

Sürgün :

Ödül :

Sanat :

Ünlü :

Sanatçı :

Hüzün :

Çağdaş :


Cümlelerim


Usta :

Oturum :

Sürgün :

Ödül :

Sanat :

Ünlü :

Sanatçı :

Hüzün :

Çağdaş :


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 184 Soruları ve Cevapları

2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazınız. Bu kelimeleri aynı cümlede eş anlamlısı yerine kullanınız. Cümlelerin anlamı değişti mi? Neden? Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz.


Şiirleri okundu, anıları tazelendi.

Eş anlamlısı :

Cümlem :


Öbürlerinin adlarını da bilmeyen yoktur.

Eş anlamlısı :

Cümlem :


Özgürlük ve yurt şairidir o.

Eş anlamlısı :

Cümlem :


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Okuduğunuz metinden hareketle adı geçen şairler hakkında verilen bilgileri uygun yerlere yazınız.


Ahmet Haşim :

Namık Kemal :

Orhan Veli Kanık :

Oktay Rıfat :


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 185 Soruları ve Cevapları

4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.


Evet

Zıt Anlamı :

Cümle :


Açık

Zıt Anlamı :

Cümle :


Yok

Zıt Anlamı :

Cümle :


Ölüm

Zıt Anlamı :

Cümle :


Doğru

Zıt Anlamı :

Cümle :


Güzel

Zıt Anlamı :

Cümle :


Ağır

Zıt Anlamı :

Cümle :


Yakın

Zıt Anlamı :

Cümle :


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Şiire en yakın sanatlardan biri de müziktir. Bazı şairlerin, şiirlerini enstrümantal müzik eşliğinde okudukları bilinmektedir. Bildiğiniz böyle bir şair var mıdır? Varsa, şiirlerini dinlerken neler hissettiğinizi açıklayınız. Yoksa bilgi teknolojilerinden yararlanarak şiirlerini seslendiren ve aşağıda görselleri verilen şairleri araştırınız.


Cevap :


Soru : Siz bir şair olsaydınız şiirlerinizi seslendirerek sesli kayıt altına almak ister miydiniz? Nedenleriyle açıklayınız.


Cevap :


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 186 Soruları ve Cevapları

6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Enstrümantal müzik yapan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilgili aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Orkestranın isminin kısaltmasına dikkat ediniz.


CSO (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) dünyada, bugüne kadar kesintisiz yaşamını sürdürebilmiş senfoni orkestralarının en eskilerinden biridir. 1826 yılında Padişah Sultan II. Mahmut devrinde başlayan Batılılaşma hareketleri ile ülkemize giren çok sesli müzik, kısa zamanda kurumsallaşmıştır. Türkiye’nin sanatsal gelişim süreci içinde CSO’nun katkısını unutmamak gerekir.

Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:

1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü) Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

2. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: İng. (İngilizce), Atapark Mah. (Atapark Mahallesi), Prof. (Profesör) gibi.


Soru : Defterinize yukarıdaki örneklerden farklı olacak şekilde içinde kısaltmaların geçtiği beş cümle yazınız.


Cevap :


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 187 Soruları ve Cevapları

7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen ve sınıfa getirdiğiniz şiirleri sesli okuyunuz. Şiirlerin ana duygusunu söyleyiniz. Bu şiirlerin size hissettirdikleri ve şairlerin sanata yaptıkları katkılar hakkında konuşunuz. Konuşmanız esnasında yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz. Konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.


Cevap :


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Konusunu ve ana duygusunu belirleyerek bir şiir yazınız. Şiirinizi yazmadan önce yazmak istediklerinizi zihninizde tasarlayınız. Şiirinizde eş sesli ve mecaz anlamlı kelimeleri de kullanmaya özen gösteriniz. Ayrıca dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat ediniz.


Cevap :


Sonraki Derse Hazırlık


Soru : Film eleştirileri yapan güvenilir kaynaklardan araştırmalar yapınız. İmkânlarınız dâhilinde sınıfa sevdiğiniz bir filmin afişini ya da afişin çıktısını getiriniz.


Cevap :


4. Sınıf Türkçe 180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


 Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe 180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!