4. Sınıf Türkçe 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Türkçe 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları 6. Tema Sanat Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 199, 200, 201, 202


6. Tema Sanat Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 199 Soruları ve Cevapları

RESSAM VE ÇOCUK

Bütün bir geçmişi anımsıyordu ressam. Mavi gölü, kıyıdaki sazları, su kuşlarını, sise
bürünmüş dağları… O, ünlü bir manzara ressamıydı. Kendini bildiğinden beri şövalesini, tuvalini, boyalarını kapar, çizeceği resimlerin coşkusuyla kırlara koşardı. Sabahın
erken saatiyle, akşamın dar vakti onun tuvalinden geçer, günün nasıl bittiği anlaşılmadan gece gelirdi; lacivert giysili, kadife eldivenli gece… Ah, işte bu kötü bir benzetme
olmuştu, çünkü neye benzetilirse benzetilsin geceyi sevmezdi ressam. Uzun zamandır
yaşamını sürdürdüğü değirmen odasında akşam oldu mu en büyük lambayı yakar, kitap okur, müzik dinler, dostlarıyla söyleşir ama elini sürmezdi boyalara. Şaka değil; güzelim renkleri yalayıp yutarak dünyanın her köşesini, her noktasını bir anda karanlığa
boğan geceye ne söyleyebilirdi ressam? Bu yüzden hep ayçiçeklerini, gürül gürül akan
suları, çiy altında elmas gibi parıldayan otlakları ve sonsuz buğday tarlalarını çizmişti.
Bir de sabahı çılgın sevinçle karşılayan horozları ve… Balıkçıları…
Günün ilk saatleriyle ressam, şövalesini yerleştirdiği köşede resimleriyle uğraşırken,
kıyıda bir balıkçı olurdu çoğu kez ya da misinayı gelişigüzel göle salmış kimseler. Bir
keresinde, balıkçıdan çok sanatçıya benzettiği yaşlı bir adamla karşılaşmıştı ressam.
Kısık gözleri, düşünceli yüzüyle sevdiği bir tiyatrocuyu çağrıştıran yaşlı adam, kıyıda
saatlerce oturur, belki de yalnızca elindeki oltaya tutunmuş olmakla yetinirdi. Ressam,
onun istediği balığı hiçbir zaman yakalayamadığını düşünürdü nedense. Kendisi de istediği resmi yapamamıştı bir türlü; en aydınlık, en mavi tablosunu çizememişti henüz.
Bu yüzden yaşlı adamla kendisi arasında görünmez bir bağ olduğunu düşünür, tablolarından birini ona armağan etmeyi aklında kurar ama bu isteğini açığa vuramazdı.
Şükran FARIMAZ


1- 7. soruları metne göre cevaplayınız.


1- Ressam en çok nelerin resmini yapmayı seviyor?

A. İnsanların B. Doğanın ve doğadaki varlıkların
C. Değerli eşyaların D. Gök cisimlerin


2- Ressam neden geceleri sevmiyor?

A. Doğadaki renkleri göstermediğinden
B. Geceleri kitap okuduğundan
C. Resim yapma isteğini ortadan kaldırdığından
D. Geceleri dışarı çıkmak istemediğinden


3- Ressam, günün ilk ışıklarıyla şövalesini kurduğu köşeden bakarken neler dikkatini çekiyor?

A. Günü karşılayan horozlar B. Sonsuz buğday tarlaları
C. Balık tutan kimseler D. Sonsuzluğa uzayan deniz


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 200 Soruları ve Cevapları

4- Ressamın yaşlı balıkçıyla kendisi arasında bir bağ kurmasına neden olan düşünce nedir?

A. Balıkçıyı eski bir tiyatrocu arkadaşına benzetmesidir.
B. Balıkçının kendisi gibi her zaman düşünceli bir hâlinin olmasıdır.
C. Balıkçının tıpkı kendi gibi geceleri sevmemesidir.
D. Ressamın, balıkçının istediği balığı bir türlü yakalayamadığını düşünmesidir.


5- Metinde geçen iki eş sesli kelime bulunuz. Bunları farklı anlamlarıyla cümle içerisinde kullanınız.

Cevap :


6- Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.

Gelecek :

Karanlık :


7- Aşağıdaki kelimelerini eş anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.

Hediye :

Hatırlamak :


8- Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Âşık Veysel’in en güzel şiirlerinden biridir bu( ) Güzelliğin( ) Ne diyor bu şiirde
Veysel( ) Kim okurdu kim yazardı( ) ( ) Bu düğümü kim çözerdi( ) ( ) Koyun kurt
ile gezerdi( ) ( ) Fikir başka başka olmasa( )
Türkiye( )de çok sayıda amatör ve profesyonel( ) Bunlardan bazılarını ileride
mutlaka belirtmeliyim.) fotoğraf sanatçısı vardır( )


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 201 Soruları ve Cevapları

9- Aşağıdaki tabloda yer alan konuşma etkinliği ölçütlerini okuyarak size uygun olanı işaretleyiniz. Hayır cevaplarınız için öğretmeninizden yardım alarak kurallarla ilgili çalışmalar yapınız.


Cevap : Bu etkinliği kendinize göre yapmanız gerekmektedir.


10- Aşağıda verilen yazma aşamalarında yaptığınız çalışmaları yazınız.


Hazırlık :

Metnin yazım süreci :

Metnin düzenlenmesi :

Metnin paylaşılması :


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 202 Soruları ve Cevapları

11- Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin ve kurumların kısaltmaları kullanılmıştır. Kısaltmaların doğru kullanıldığı cümlelerin sonundaki kutucuğa “D”, yanlış kullanıldığı cümlelerin sonundaki kutucuklara ise “Y” yazınız.


4. Sınıf Türkçe 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


12- Aşağıdaki tabloda verilen kısaltmaların açılımlarını uygun yerlere yazınız.


4. Sınıf Türkçe 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


Sonraki Derse Hazırlık


Soru : “Mutluluk” konulu sözler araştırınız.


Cevap :


 Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe 199-200-201-202. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!