4. Sınıf Türkçe 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Türkçe 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Beyin Ne İş Yapar? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 240, 241, 242, 243, 244, 245


Beyin Ne İş Yapar? Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 240 Soruları ve Cevapları

HAZIRLIK


1- Sizce beyin, vücudumuzdaki organları nasıl kontrol ediyor olabilir?


Cevap : Sizce beyin, vücudumuzdaki organları nasıl kontrol ediyor olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsan beyni farklı görev merkezleri olan, sistem üzerine kurulu bu merkezleri sinir uçlarıyla bağlı yapılan veya alınan duruma göre sinir uçlarından alınan iletileri bu merkezlere iletilmesiyle çalışan bir sistem ile organları çalıştırır.

Örneğin;Tat alma konusunda bir şey yediğimiz zaman tat alma duyuları sinirlere uyarı verir,sinir uçları sayesinde bu noktadan alınan uyarı tat alma merkezine iletilir ve dilimiz tadı algılar.

Fiziksel bir aktivite sırasında beynimizin hareket merkezleri  ağırlıklı olarak çalışır. Bunun gibi konuşurken konuşma merkezi, okurken görme merkezi daha aktif çalışır. Bu farklı merkezler birbirleri ile sürekli iletişim halindedirler.


2- Sizce bilgisayarlar insan beyninden daha zeki midir? Neden?


Cevap : Sizce bilgisayarlar insan beyninden daha zeki midir? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar bilgisayarı ilk ürettiklerinde bilgisayar bizim bu gün kullandığımız, hesap makinesi gibi bir işlem yapabilen, büyük hantal bir makinaydı.

Zaman içerisinde makine üzerine eklenen parçalar ve teknolojinin hızlı gelişmesiyle, bu cihazlar bir çok işlem yapabilir kabiliyete geldi. Bilgisayarların üzerine internet ağının bağlanması ve oluşturulmasıyla bilgisayarlar arası bilgi alışverişi hızlandı.

Ve bu gün kullandığımız bir akıllı telefon bile bilgisayarın yapabildiği işlemleri yapabilme kabiliyetine ulaştı.Fakat sonuç olarak bilgisayarlar insan zekasının ulaşabildiği en uç noktalara bir insan tarafından üretildiği için bir insandan daha zeki olduğunu düşünmüyorum.


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 242 Soruları ve Cevapları

1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metni okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.


Cevap : Bu etkinliği kendinize göre doldurmanız gerekmektedir.


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıda, okuduğunuz metinden alınan bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Ardından aşağıdaki oyunu oynayınız.


Sinir sistemi : Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların işbirliği içinde çalışmasını sağlayan, sinir gözeleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem.

İnternet ağı : İnternete bağlanmak için var olan kablolar

Organ : Canlı bir gövdenin, belirli bir işlevi olan ve sınırları kesin biçimde belirli bulunan bölümü.

Mesaj : Bir kişiye bir konu hakkında bilgi vermek ileti

Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tat alma organları aracılığıyla algılama yeteneği, bu organların işlevi.

Uyarı : Herhangi bir konuyla, sorunla ilgili olarak uyarmak, dikkati çekmek için söylenen söz ya da yazılan yazı.

Hafıza : Bilgilerimizi kaydetmek için gerekli olarak beyin veya bellek

Ses  : İşitme organının duyabildiği titreşim.

Göz : Görmeyi sağlayan organ.

Burun : Ağzın üstünde, alınla üstdudak arasında yer alan, çıkıntılı, iki delikli solunum ve koku alma organı.

Koku : Nesnelerden yayılarak havaya karışan zerreciklerin burun zarı üzerindeki sinirlerde oluşturduğu, uyandırdığı özel duygu, alınan havayla, burun aracılığıyla duyumsanan, koklama duyusuyla algılanan şey.

Kalp : Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında bulunan, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve akciğerlerden gelen temiz kanı da vücuda pompalayan organ.

Tost : Arasına yağ sürülüp, peynir, sucuk gibi bir katık konularak özel makinesiyle kızartılıp gevretilmiş ekmek dilimi.

Ceviz : Cevizgillerin örnek bitkisi olan, çok uzun ömürlü, kalın gövdeli ve çok dallı, kerestesi ve meyvesi çok değerli, yeryüzünün ve Türkiye’nin hemen her yerinde çok yetişen ve yetiştirilen büyük bir ağaç.

Yönetmek : Yasalara, kurallara ya da belli koşullara uygun biçimde çalışmayı sağlamak.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılan işlerin ve uygulamaların, işin geçtiği evrelerin tümü.

Hücre : Canlıların küçük olan bir bölümü veya hücre ada

Kabuk : Kimi bitkilerin gövde ve dallarının dış yüzeylerini, kimi meyvelerin ve sebzelerin üstünü kaplayan ve onları dış etkilere karşı koruyan, doğal olarak oluşmuş sertçe bölüm.

Kafatası : İnsanda ve omurgalılarda, içinde beynin yer aldığı, başın kemik bölümü.

Bilgisayar : Önceden belleğine yüklenmiş bir izlenceye (yazılıma) göre komuta edilerek, çok sayıda ve karmaşık mantıksal ve aritmetiksel işlemlerden oluşan bir işi çok kısa sürede yapıp sonuçlandırabilen aygıt.

Klavye : Piyano, org gibi çalgılarda, yazı ve hesap makinelerinde, bilgisayarlarda tuşlardan oluşan bütün.

Kas : İnsanlarda ve hayvanlarda, kasılarak ya da açılarak vücudun her türlü devinimini sağlayan, tellerden oluşan organ ve bu organın telsi dokusu.

Kol : İnsan vücudunun, ucunda el bulunan, omuz başından parmak ucuna değin olan bölümü.

Parmak : İnsanlarda ve kimi hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, uzunca, boğumlu, oynak ve genellikle tırnaklı organların her biri.


KELİME OYUNU

Dörder kişilik gruplara ayrılınız. İş birliği içerisinde grubunuza bir isim belirleyiniz,
sonra bir arkadaşınızı grubunuzun sözcüsü olarak seçiniz. Öğretmeninizin yönlendirmesiyle
tahtaya çıkarak yan yana sıralanınız.
Sözcü olarak seçilen kişi dışındaki üç kişi, yukarıdaki kelime ya da kelime gruplarından
birini seçer ve bunları söylemeden kelime ya da kelime gruplarının çağrıştırdığı bir
kelimeyi grubun sözcüsüne söyler. Sözcü, arkadaşlarının söylediklerinden hareketle seçilen
kelimeyi bulmaya çalışır. Gruplar buldukları her kelime için 1 puan alırlar. En çok
puanı alan grup oyunu kazanır.
Oyuna bütün kelimeler bitinceye kadar devam ediniz. Metinde anlamını bilmediğiniz
diğer kelimeleri de oyuna dâhil edebilirsiniz. Oyun sonrasında kelimelerle ilgili
tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırmayı unutmayınız. Anlamını öğrendiğiniz
kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla birlikte sözlüğünüze yazınız.


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 243 Soruları ve Cevapları

3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


Vücudumuzdaki haberleşme ağının adı nedir?


Cevap : Sinir sistemidir.


Sinir sitemindeki mesajlar kaç kilometre hızla hareket eder?


Cevap : 240 km hızla hareket eder.


Vücudumuzun fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen organ hangisidir?


Cevap : Beynimizdir.


Kafatası kaç parçadan oluşmaktadır?


Cevap : Sekiz parçadan oluşmaktadır.


Sinir sitemi beyinle nasıl iletişim kurar?


Cevap : Sinir sisteminin beyne ilettiği mesajlarla iletişi kurar.


Metnin konusu nedir?


Cevap : Beynimizin çalışma şekli


Metnin ana fikri nedir?


Cevap : Beynimiz vücudumuzda yer alan tün organları ve fonksiyonları yönettiği ve denetlediği


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Okuduğunuz metne farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları seçme nedenlerinizi yazınız.


Birinci başlığım : Vücudumuzun Kralı

Bu başlığı seçme nedenim : Vücut fonksiyonlarının hepsini yönettiği için


İkinci başlığım : Beynimiz

Bu başlığı seçme nedenim : Metin beyin hakkında bilgiler verdiği için


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinden hareketle beynimizin çalışma şeklini düşününüz. Çevrenizde gördüğünüz teknolojik araç ve gereçlerden hangisi ya da hangileri bu şekilde çalışıyor? Nedenleriyle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız.


Cevap : Bilgisayar ve klavye buna örnek olarak verilebilir. Bilgisayar fare ve klavyelerden gelen komutlarla hareket etmektedir.


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 244 Soruları ve Cevapları

6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) “06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya” araştırması sonucunda verilen aşağıdaki bilgileri okuyarak grafiği inceleyiniz. Grafikle ilgili soruları cevaplayınız.


1. En çok bilgisayar kullanan yaş grubu hangisidir?


Cevap : 11 – 15 yaş grubu çocuklar


2. En az cep telefonu kullanan yaş grubu hangisidir?


Cevap :  06 – 10 yaş grubu çocuklar


3. İnterneti en çok kullanan yaş grubu hangisidir?


Cevap : 11 – 15 yaş grubu çocuklar


4. Cep telefonunu en çok kullanan yaş grubu hangisidir?


Cevap : 11 – 15 yaş grubu çocuklar


5. Çocukların bu yaşlarda İnternet ve cep telefonunu kullanarak zaman geçirmelerini doğru buluyor musunuz? Neden?


Cevap : Çocukların bu yaşlarda İnternet ve cep telefonunu kullanarak zaman geçirmelerini doğru değildir. bunun yerine derslerine çalışarak kitap okuyarak zaman geçirmeleri gerekmektedir.


6. Siz zamanınızın ne kadarın İnternet kullanarak geçiriyorsunuz? Gereğinden fazla İnternet kullanmanın zararları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap : Siz zamanınızın ne kadarın İnternet kullanarak geçiriyorsunuz? Gereğinden fazla İnternet kullanmanın zararları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnternet eğlenceden, sosyal hayatı zenginleştirmeye, gerekli bilgileri edinmeye, ekonomik çevre, yeni iş fırsatları yaratmaya kadar bir çok yararlı amaçla kullanılabilir, bir araç durumundadır.

Bu fırsatların yanı sıra başta gizlilik ve güvenlik açıkları gibi çeşitli risk ve zararları da oluşmasına sebep olmaktadır. İnternet insan hayatına sanal dünyanın günlük hayata etkisiyle hayat içerisindeki sanal gerçekliği gerçek hayatta probleme dönüşmesine sebep olmaktadır.


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda gelecekte insan beynine benzer bir makine yapılabilir mi? Eğer yapılırsa bu makine hangi alanlarda kullanılabilir? Sizce böyle bir buluş yapılmalı mı?” sorularından hareketle bir yazma konusu belirleyiniz. Yazınızı sonraki sayfada yer alan alana yazınız. Yazmaya başlamadan önce yazmak istediğiniz konuda yer vereceğiniz bölümleri zihninizde tasarlayınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.


Cevap : “Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda gelecekte insan beynine benzer bir makine yapılabilir mi? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bilim ve teknolojinim gelişmesi ile birlikte son 10 yılda inanılmaz bir şekilde gelişmeler elde edilmiştir. Bu gelişmeler başlıca, yapay zekanın alternatif olarak bu yönde kullanılan süper akıllı telefonlar ıphone gibi teşefonlar içerisinde, siri gibi kendi düşüncelerini ortaya koyabilen yeni yazılım sistemleri buna örnek verilebilir.

Gelecek on yıl içerisinde muhtemelen telefonlar üzerine uygulanan bunun gibi yapay zekalar, geliştirişebilecek robotlarla birleştirilerek kendi başına düşünebilen, android adı verilen işletim sistemlerine sahip robotlar hayatımıza girmesi muhtemel, bu robotlar insanlara arkadaşlık etmesi için veya insanların yapamayacağı tehlikeli olan işlerde kullanılmak için kullanılabilecekler.

Örneğin;kimsesi olmayan yanlız yaşayan bir kişi kendine yardım etmesi için insandan çok bu robotlara güvenebileceği için evine bu yardımcı robotlardan alacak, bu robotlar sayesinde insanlar yalnız kalmayacak veya evde yapılması gereken işleri bu robotlar sayesinde gerçekleştirebilecekler. Bunun dışında, askeri alanlarda, bu robotlardan faydalanabilinecek. Yok edilmesi gereken bir hedef bu robotlara yüklenecek, bu hedefler yok edilmedikçe bu robotlar durmayacak. Savaşlar veya terör saldırılarında insan kayıpları daha aza indirilecek daha güvenli bir ortam yaratılabilecek.

Eğer gerekli anlaşmalar ve uluslar arası gerekli kurallar tüm dünya milletlerinin ortak kararıyla alınırsa, insan hayatına gitebilecek olan bu robotların, tüm insanlığa faydalı olabileceğini düşünmekteyim. Fakat artniyetli kişiler bu tarz yaratılan robotları kendi çıkarları için kullanabilir, buda bu teknolojinin bir eksi yönetim olarak görüyorum.


4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 245 Soruları ve Cevapları

Yazınızın içeriğine uygun bir resim yapınız.


4. Sınıf Türkçe 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı


Sonraki Derse Hazırlık


Soru : Dünyaca ünlü bilim insanımız olan Aziz Sancar hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri kullanarak Aziz Sancar hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı hazırladıktan sonra birkaç kez prova yapınız.


Cevap : Dünyaca ünlü bilim insanımız olan Aziz Sancar hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Aziz Sancar 1946 doğumlu Mardin asıllı Türk profesör, 1997 yılından beri ABD’de kuzey caroline üniversite sinde biyokimya ve biyofizik programında görevli profesör Sancar, son 20 yıldır DNA onarımının pek çok parçasının tanımlanmasında kullanılan biyokimyasal yaklaşımlara yaptığı öncülüklerle tanınıyor.

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgidimi koruduğunu haritalandıran, araştırmaları sayesinde 2015 Nobel kimya ödülünü almıştır. Aziz Sancar’ın geliştirip ismini koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp, ismini koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzim terimleri oxford, biyokimya ve moleküler biyoloji sözlüğüne girmiştir.


 Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Koza Yayınları Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Gözde
Beyin hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Vücudumuzda var olan bütün işlerin yapılamasını beynimiz sağlamaktadır. Beyin vücutta var olan hastalıkların yönetilmesinde, faaliyetlerde her şeyden beyin sorumludur.
Merve
Mükemmel cevaplar sizler bir harikasınız ellerinize sağlık arkdaşlar
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!