4. Sınıf Türkçe 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 91, 92


3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 91-92 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 91 Cevapları

Aşağıdaki metni okuyunuz.


Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken gözleri bir ara, saçının ortası kırmızı olan bir delikanlıya takıldı. Delikanlıyı yanına çağırdı ve merakla sordu:
— Evladım, bu kafanın hâli ne? Saçlarının ortası neden böyle kırmızı boyalı? Ali duraksamadan yanıt verdi:
— Cepheye gitmek için evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı komutanım, dedi. Neden yaktığını da bilmiyorum.
Üsteğmen daha fazla üstelemedi. “Peki, gidebilirsin Kınalı Ali.” dedi. (…)
Ali’nin o günden sonraki adı, o oldu. Ali bir gün memleketine mektup göndermek için arkadaşlarından yardım istedi. “Sen söyle, yazalım mektubunu.” dediler. (…) Kınalı Ali, zarfı kapatırken durdu ve mektubunun sonuna şunları yazdırdı: “Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın ama burada benimle hep dalga geçtiler. Cepheye gitme sırası yakında kardeşim Ahmet’e de gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma.” (…) Gelibolu’da savaş giderek şiddetleniyordu. Cephede ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali’nin bölüğünden tek kişi bile geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu.
Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Ali’ye anne ve babasından mektup geldi. Şöyle diyordu anası: “Askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye kına yakılır.” Ali’nin komutanı mektubu okurken çevresindeki herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
Ahmet Şefik İZGÖREN
Avucunuzdaki Kelebek
(Kısaltılmıştır.)


A. 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1. Metne en uygun başlık sizce nedir?


Cevap : Metne en uygun başlık bence “KINALI ALİ”  dir.


2. Metnin ana fikri nedir?


Cevap : Metnin ana fikri; vatanseverlik ve milli mücadeledir.


3. Kınalı Ali’nin kişilik özellikleri nelerdir?


Cevap : Kınalı Ali’nin kişilik özellikleri; saçlarının ortasında kırmızı bir kınanın olması ve delikanlı olması, annesine olan itaati sebebiyle kına yakmasının sebebini bile sormamasıdır.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 92 Cevapları

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?


A) Çok kitap okuduğu için sınavda başarılı oldu.
B) Çünkü annesi kalın giyinmesini söyledi.
C) Bu konuyu etraflıca tartıştılar.
D) Sıkılıncaya kadar bekledik.


2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlıdır?


A) kitap B) gol C) kolonya D) pencere


3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “amaç” kelimesinin eş anlamlısıdır?


A) gelecek B) maksat C) öğüt D) sonuç


4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?


A) Bugün doktora gidecekler.
B) Yeni vazoyu yanlışlıkla kırdı.
C) Soğuk suda yüzdüğü için hastalandı.
D) Bizi çok sıcak karşıladılar.


5. “ablam, çanakkale savaşı ve Atatürk hakkında bir film izlemiş.” cümlesinde büyük harfle yazılması gereken kaç kelime küçük harfle yazılmıştır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


C.Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

  1. ( Doğru ) “İnternet” kelimesinin Türkçe karşılığı “Genel ağ”dır.
  2. ( Yanlış ) “Cesur” kelimesinin eş anlamlısı “çekingen”dir.
  3. ( Yanlış ) “Sulh” ve “barış” zıt anlamlı kelimelerdir.
  4. ( Doğru ) “Sahne” terim anlamlı bir kelimedir.
  5. ( Yanlış ) “Ceza” ve “ödül” kelimeleri eş anlamlıdır.
  6. ( Doğru ) 6. “Yaz”, “yüz” ve “kır” kelimeleri eş sesli kelimelerdir.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Mâni nedir? Araştırınız. Arkadaşlarınıza okumak üzere bir mâni örneğini defterinize yazınız.


Cevap :

Mâni ; Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür.

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye
Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaraman 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!