4. Sınıf Türkçe Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Cevapları


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75


Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 68-71-72-73-74-75 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 68 Cevapları

1.Atatürk’ün çocuk sevgisi hakkında hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Atatürk çocukları çok severdi. Çocuklara değer verdiğini 23 Nisan’ ı onlara armağan ederek göstermiştir. Atatürk çocukları gördü mü sever, onlara hediyeler verirdi. Çocukların geleceğimiz olduğunu bilirdi. Çocuklarda onu çok severler ve yanına gitmek isterlerdi. Fırsat buldukça çocuklarla vakit geçirir, onlara değer verirdi.
Atatürk ile bir çocuğun anısı şu şekilde gerçekleşmiştir. Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk’ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı: Ona neden ağladığını sordu. Çocuk söylemeyince ısrar etti ve Atatürk’ e : _ “Onu yakından gördüğü için duygulandığını ve bir daha ne zaman göreceğini bilemediği için ağladığını söyledi” Atatürk’ te aynaya bakmalarını, onların kendisinin birer parçası olduğunu söyledi.
Atatürk çocuk sevgisini evlat edinerekte göstermiştir. Kendine evlatlık edinmiş ve çocuklara olan sevgisini bir kez daha göstermiştir. Bizlerde kendi geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkmalı, değerlerine bağlı güzel çocuklar yetiştirmeliyiz ki güzel bir geleceğimiz olsun, sağlıklı bireyler yetişsin.


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 67 Cevapları”


2.Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap : Metnin görsellerine göre Amerikalı bir çocuk Atatürk’ ğ görmek istiyor, O’ na mektup yazıyor, daha sonra Atatürk’ te ona mektup yolluyor. Çocuk bu mektubu aldığı için çok seviniyor.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 71 Cevapları

1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten bulup yazınız. Bu kelimeleri de kendi sözlüğünüze ekleyiniz.


Cevap :
Makale Kelimesi
Tahminim : Bir yazı türü
Anlamı :alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu kanıtlamak ereğinde olan ve bir gazete ya da dergide yayımlanan, belli uzunlukta, başlıklı ve genellikle imzalı y azı.


Evrak Kelimesi
Tahminim : Dosya
Anlamı :1.kitap yaprakları, kâğıtlar.
2. yazılı kâğıtlar, kitaplar, mektuplar ya da tezkereler.


Mesaj Kelimesi
Tahminim : birine gönderilen yazı veya resim
Anlamı : İleti


İlmî Kelimesi
Tahminim : Bilgiyle alakalı
Anlamı : Bilimsel


Röportaj Kelimesi
Tahminim : Karşılıklı konuşma şeklinde bir kişi ile görüşme yapma
Anlamı :
1.bir yazarın, bir konuyu inceleyip araştırarak ve kendi görüşlerini, yorumlarını da ekleyerek oluşturduğu gazete yazısı.
2.bir radyo ya da televizyon habercisinin bir konuyu inceleyip araştırarak hazırladığı ya da bir kimseyle görüşme biçiminde sunduğu program.


2. ETKİNLİK


Soru : Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Curtis Lafrance isimli çocuk neden Atatürk’e mektup yazmış?


Cevap :  Curtis Lafrance isimli çocuk Atatürk’ ü merak ettiği ve oraya gelmek istediği için ,Atatürk’ e mektup yazmış.


2. Mustafa Kemal neden küçük bir çocuğun mektubuna cevap vermiş?


Cevap : Mustafa Kemal Türkler hakkında bu ufacık Amerikalının kafasında uyanan ilgiyi söndürmemek ve onun aracılığıyla bütün Amerikalılara bir mesaj göndermek için küçük bir çocuğun mektubuna cevap vermiş.


3. Curtis Lafrance mektubunda Mustafa Kemal Paşa’dan ne istemiş?


Cevap : Curtis Lafrance mektubunda Mustafa Kemal Paşa’dan imzalı resmini  ve küçük bir yazısını istemiş.


4. Mustafa Kemal Paşa, Curtis’e mektubunda hangi öğüdü vermiş?


Cevap : Mustafa Kemal Paşa, Curtis’e mektubunda Türkler hakkında sadece bilimsel ve gerçekçi bilgilere inanmaları öğüdünü vermiş.


5. Mustafa Kemal’in Curtis’e yazdığı mektuba ne olmuş?


Cevap : Mustafa Kemal’in Curtis’e yazdığı mektubu gözü gibi saklamış, Türkiye’ ye geldiğinde ise müzeye koymaları için  yetkililere teslim etmiş.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 72 Cevapları

3. ETKİNLİK


Soru : Sınıfta iki kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşınızla birbirinize metinle ilgili sorular sorunuz.


Cevap :

  1. Curtis Lafrance nerede yaşıyor?
  2. Curtis Lafrance Atatürk’ e neden ilgi duymuş olabilir?
  3. Curtis Lafrance ile Atatürk görüşebilmiş midir?
  4. Curtis Lafrance Atatürk kendisine mektup gönderince sizce ne hissetmiştir?
  5. Siz olsanız bu kadar yoğun günlerde bu mektuba cevap verir miydiniz?

4. ETKİNLİK


Soru : Metinde anlatılanları olayların oluş sırasına göre aşağıya yazınız.


Cevap :
Curtis Lafrance isimli çocuk Atatürk’ ü merak ettiği ve oraya gelmek istediği için ,Atatürk’ e mektup yazmış.Mustafa Kemal Türkler hakkında bu ufacık Amerikalının kafasında uyanan ilgiyi söndürmemek ve onun aracılığıyla bütün Amerikalılara bir mesaj göndermek için küçük bir çocuğun mektubuna cevap vermiş.
Curtis Lafrance mektubunda Mustafa Kemal Paşa’dan imzalı resmini  ve küçük bir yazısını istemiş. Mustafa Kemal Paşa, Curtis’e mektubunda Türkler hakkında sadece bilimsel ve gerçekçi bilgilere inanmaları öğüdünü vermiş. Mustafa Kemal’in Curtis’e yazdığı mektubu gözü gibi saklamış, Türkiye’ ye geldiğinde ise müzeye koymaları için  yetkililere teslim etmiş.


5. ETKİNLİK


Soru : Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara karşı duyarlı bir lider olduğunu metinden örnekler vererek açıklayınız.


Cevap :
Mustafa Kemal Atatürk , çocuklara değer verdiği için o yoğun günlerde bile mektuba cevap vermiş ve çocuğun duygularını önemsemiştir. Atatürk’ ün Türk olmasa bile çocuklara verdiği değeri buradan anlayabiliriz.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 73 Cevapları

6. ETKİNLİK


Soru : İstiklâl Marşı’mızın ezberleyebildiğiniz kıtalarını vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz.


Cevap : Güzel ve coşkulu bir şekilde okumanız gerekmektedir.


7. ETKİNLİK


Soru : a. Aşağıdaki açıklamaları okuyup öğretmeninizin kılavuzluğunda imzanızı belirlemek için çalışma yapınız.


İmza, bir kişinin resmî her türlü evrakta kendisinin bilgisi ve onayı olduğunu simgeler. Genellikle kişinin adının baş harfi ve soyadı el yazısıyla yazılarak imzada kullanılır. Yandaki örnekte Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası verilmiştir.


Cevap : Bu etkinliği sınıfta öğretmeninizle yapmanız gerekmektedir.


Soru : b. Harflerin yapısal özelliklerine uygun olarak kendi yazı karakterinizi oluşturmak için yazı çalışmaları yapınız.


Cevap : Bu etkinliği sınıfta öğretmeninizle yapmanız gerekmektedir.


Soru : c. Siz de Atatürk’e bir mektup yazınız ve mektubun sonuna imzanızı atınız.


Cevap : Bu etkinliği sınıfta öğretmeninizle yapmanız gerekmektedir.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 74 Cevapları

8. ETKİNLİK


Soru : a. Aşağıdaki broşürü inceleyip amacı ve hedef kitlesi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 68-71-72-73-74-75 Cevapları”


Cevap : Broşürün amacı; Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin çocuklara aşılanması, hedef kitlesi ise öğrencilerdir.


Soru : b. Broşürde hangi kısaltmaların kullanıldığını, bu kısaltmaların nasıl yazıldığını belirleyiniz. Bu kısaltmaları, getireceğiniz eklerle defterinize yazınız.


Cevap :
Broşürde kullanılan kısaltmalar; I . TBMM, II . TBMM, AKM. Bu kısaltmalar Türk Dil Kurumu’ nun belirtriği şekil üzere yapılmıştır.
TBMM’  ye,
TBMM’ den
AKM’ de


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 75 Cevapları

9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyup türünü belirleyiniz. Okuduklarınızla ilgili çıkarımlar yapınız.


Cevap :
Metnin türü ; bilgilendirici. Atatürk sadece bizim açımızdan değil, tüm dünya açısından büyük görülen bir liderdir. Bu metinde bunu ispat etmiştir. Dünya’ ca Atatürk’ ün , 100. cü yılının kutlanması büyük bir saygı göstergesidir.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hangi olay yaşanmıştır? Büyüklerinize sorarak bilgi edininiz.


Cevap :
15  Temmuz 2016 gecesi ülkemizde darbe girişimi oldu. Bu olay devleti bölmeye çalışan hainler tarafından gerçekleşti. Türklerin içerisindeki cesaret sebebi ile bunu gerçekleştiremediler. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!