4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 114-115-116-117-118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Türkçe Öğretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Deyimler Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123


Deyimler Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 114 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Aşağıda, halk kültürümüze ait bazı kalıp ifadelerle ilgili açıklamalar ve bunların kullanım
alanlarına yönelik örnekler verilmiştir. Örneklerin yanındaki harfleri kullanarak eşleştirme
yapınız.


Cevap :

 • Atasözü: Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki söz, deme, mesel, sav. ( D )
 • Ninni: Annelerin çocuklarını uyutmak için ezgiyle söyledikleri sözlerdir. Bu ürünlerde, bebeklerin özelliklerini, annelerin iyi dileklerini ve sevgiyi ortaya koyan ifadeler yer alır. ( A )
 • Deyim: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan
  kalıplaşmış söz öbeği, tabir. ( C )
 • Tekerleme: Genellikle masallarda kullanılan, söz tekrarına dayanan kalıplaşmış eğlenceli sözler. ( B )

4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 116 Cevapları

1. Çalışma


Soru : Aşağıda “tezgâh” kelimesi ve “nevri dönmek” kelime grubu için açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangileri kelimenin ve kelime grubunun metindeki anlamıdır? Uygun olan açıklamanın yanındaki kutuyu işaretleyiniz.


Cevap :

“4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 116 Cevapları”


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 117 Cevapları

2. Çalışma


Soru : Aşağıdaki soruları “Deyimler” adlı metne göre cevaplayınız.


• Çocuğun dedesinin özellikleri nelerdir?


Cevap : Başkalarını da düşünen, esnaflık yapan gelenekçi biridir.


• Çocuk neden armutların saplarını koparıp üzümlerin çöplerini ayıklıyor?


Cevap : Çünkü çocuk dedesinin söylediği deyimi yanlış anlıyor, normalde mecaz anlamlı kullanılan deyim çocuk tarafından gerçek anlamlı zannediliyor.


• Çocuğun dedesinin meyve ve sebze satmamasının nedeni nedir?


Cevap : Çünkü biz bakkalız biz manavlık yaparsak manavlar ne kazanacak diyerek onları da düşündüğünü anlıyoruz.


3. Çalışma


Soru : Aşağıdakilerden hangisi metnin ana düşüncesidir? İşaretleyiniz.


A) İnsanlar birbirleriyle deyimler aracılığıyla iletişim kurarlar.
B) Çocuklar bildikleri deyimlerin sayısı az olduğundan hata yaparlar.
C) Deyimlerin anlamlarını öğrenmek için onunla ilgili bir yaşantımız olmalıdır.
D) Deyimlerin anlamını bilmezsek karşımızdakini anlamayıp hatalı davranabiliriz


4. Çalışma


Soru : Aşağıdaki deyimlerden hangisi, çocuğun dedesinin Nevriye Hanım için söylediği “armudun sapı, üzümün çöpü” deyimi ile anlamca birbirine yakındır? Aşağıya yazınız.


Cevap : Burun kıvırmak deyimi daha yakındır.


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 118 Cevapları

5. Çalışma


Soru : Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Her deyimde anlatılmaya çalışılan durumu zihninizde canlandırınız. Boş çerçevelerin içine, bu durumu ifade eden bir resim yapınız. Daha sonra, deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.


Eli ayağı dolaşmak:  Duygusal bir nedenle ne yapacağını şaşırarak düzensiz, karışık iş yapmak.

Cümlem : Sınavlar üst üste gelince eli ayağı dolaştı.


Kulak kabartmak :  Belli etmemeye çabalayarak dinlemek.

Cümlem : Kapı arkasında konuşanlara kulak kabarttı.


El üstünde tutmak : Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek ve onu çok sevmek

Cümlem : Yeni doğan bebeklerini el üstünde tuttular.


Daldan dala konmak : Sık sık iş, durum, konu ya da düşünce değiştirmek.

Cümlem : Durmadan daldan dala atlayarak, konuyu anlatamadı.


Pireyi deve yapmak : Küçük, önemsiz bir olayı çok büyütmek, abartmak.

Cümlem : Matematiği pireyi deve yaparak başaralı olmadı.


Üstüne düşmek :  Bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek

Cümlem : Sevdiği öğrencilerin üstüne düşerek başarısına başarı kattı.


Göze girmek : Davranışları ya da yeteneğiyle sevgi ve güven kazanmak.

Cümlem : Yaptığı çalışmalarla öğretmeninin gözüne girdi.


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 119 Cevapları

6. Çalışma


Soru : Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz. Daha sonra şiiri ezberleyiniz ve aile üyelerinizin karşısında ezbere okuyunuz.


 TÜRKÇEMİZ

Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçeni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akarsularımızca coşkulu…
Ne var ki çocuğum,
Güzellik de bakım ister!
Önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Her sözün en güzeli Türkçemizde,
Diline takılanları ayıkla,
Yabancı sözcükleri at!
(…)
Rıfat ILGAZ


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 120 Cevapları

7. Çalışma


Soru : Aşağıdaki soruları “Türkçemiz” metnine göre cevaplayınız.


• Şiirde dilimizin üretken, gelişmeye açık, yaşayan bir dil olduğu hangi benzetmeyle ifade edilmiştir?


Cevap : Durgun göllerimizce duru, / Akarsularımızca coşkulu…  dili coşkulu akarsuya benzetiyor.


• Şaire göre Türkçemizi korumak ve geliştirmek için neler yapılması gerekiyor? Bir örnek vererek açıklayınız.


Cevap : Türkçemizi korumak ve geliştirmek için neler yapılması gerekiyor? Bir örnek vererek açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türkçemizi korumak ve geliştirmek için öncelikle yabancı ülkelerin kendi dillerini korumak için neler yaptıklarına bakmamız gerekir. Örneğin Fransada İngilizce istilasına engelleyebilmek için kanun dahi çıkarılmıştır.  Fransa kendi ülkesi içerisinde birçok etnik ırk olmasına rağmen Fransa da Fransızca konuşmak zorunludur. Fransa Avrupa’nın dil bakımından en milliyetçi ülkesidir. Öyleki insanları iyi derecede İngilizce bilmezlerin rağmen ülkelerinde İngilizce konuşmazlar.

Almanya Latince ve Fransızca dili adı altında olan 1534 yılında vede Goethe ve Sçhiller büyük edebiyatçılar Alman dilinin sadeleşmesini ve gelişmesini sağlamışlardır. Özellikle Alman dilini koruma derneği kurarak İngilizce kullanımını reddetmişlerdir. Bunun gibi daha birçok ülkeye örnek verebiliriz. Ülkemizde birçok coğrafi konumdan dolayı vede Din kardeşliğimizden kaynaklı olarak Türkçeye Farsça ve Arapça kelimeler girmiştir. Osmanlı döneminin son dönemlerinde ise Batılılaşma hareketleri içerisinde çok sayıda Fransızca kelime girmiştir.

Dilimizi bu yabancı kelime istilasıından kurtarmak için Türkçemizi sadeleştirmeli Türk halk şairlerine, romancılara, edebiyatçılar büyük görev düşmektedir. Özellikle sokaklarda gördüğümüz tabelalarda yabancı kelimeler çıkarılmalı vede yerine Türkçe kelimeler koyulmalıdır.


Türkülerimiz, ninnilerimiz, ağıtlarımız dilimiz için neden önemlidir?


A) Çocuklara yazıldıkları için
B) Bir ezgiyle söylendikleri için
C) Dilimizin güzelliklerini ve duygularımızı ortaya koydukları için
D) Eski zamanlarda söylendikleri için


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 121 Cevapları

8. Çalışma


Soru : Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz. Siz de dilimize giren ve yaygın olarak kullanılan bazı kelimeler belirleyiniz. Bu kelimeleri ve önereceğiniz Türkçe karşılıklarını açıklamanın altındaki panoya yazınız.


Cevap :

 • Aidat : Ödenti
 • Air bag : Hava yastığı
 • Buton : Düğme
 • Corner : Köşe
 • Dijital : Sayısal

4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 122 Cevapları

9. Çalışma


Soru : Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Okuduğunuz metinlerden, yaptığınız çalışmalardan ve bu görsellerden hareketle dilimizin değerine ve korunması gerektiğine yönelik mesaj içeren bir söz oluşturunuz. Aşağıda verilen alanda, bu sözü kullanarak bir afiş tasarlayınız.


Cevap :

“4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 122 Cevapları”


10. Çalışma


Soru : Aşağıdaki ifadeler birer atasözüdür. İfadeleri inceleyerek bir ifadenin atasözü olabilmesi için taşıması gereken özelliklerden birini belirleyip aşağıya yazınız.


Cevap :

 • Kimin söylediği belli değildir.
 • Eski dönemlerde söylenen sözlerdir.
 • Kısa ve özlü sözlerdir.
 • Kalıplaşmış sözlerdir.
 • Herhangi bir değişikliğe uğramazlar.
 • Genellikle mecaz anlam taşırlar.

4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 123 Cevapları

11. Çalışma


Soru : Aşağıdaki yönergeleri sırasıyla uygulayınız.


 • a. Bir gün boyunca televizyonda, çevrenizde, ailenizde yapılan konuşmalara dikkat edip bu konuşmalardaki cümlelerden ilginç bulduklarınızı not alınız.
 • b. Not aldığınız konuşmalarda geçen Türkçemizi bozduğuna inandığınız, yanlış kullanılan ve söylenen kelimeleri belirleyiniz. Bunları aşağıdaki çalışma yaprağına yazınız.
 • c. Seçtiğiniz kelimeleri yazdıktan sonra çalışma yaprağındaki diğer bölümleri doldurunuz.

Cevap :

SEÇTİĞİM KELİMELER

 1. Abes : Anlamsız, saçma
 2. Adapte : Uyum
 3. Aktif : Etkin
 4. Amatör : Deneyimsiz
 5. Anons : Duyuru
 6. Antrenör : Çalıştırıcı

KELİMELERİN DOĞRU KULLANIMLARI

 1. Anlamsız, saçma
 2. Uyum
 3. Etkin
 4. Deneyimsiz
 5. Duyuru
 6.  Çalıştırıcı

KELİMELERİN DOĞRU ŞEKİLDE CÜMLEDE KULLANIMLARI

 1. Anlamsız, saçma = Aile arasında anlamsız ve saçma konuşmalar geçti.
 2. Uyum = Arkadaşlarıyla uyum içerisinde oyun oynuyordu.
 3. Etkin = Etkin bir şekilde arkadaşlarıyla iletişim kurardı.
 4. Deneyimsiz = Deneyimsiz olduğu konularda ailesi yardım etti.
 5. Duyuru = Okulların tatil duyurusu yapıldı.
 6.  Çalıştırıcı = Takım çalıştırıcı eşliğinde koşu yapıyordu.

 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 114-115-116-117-118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Türkçemizde bulunan ve binlerce bilgi deneyim ve düşüncelere dayalı olan atasözleri ve deyimler eskiden atalarımızın yaşamış oldukları deneyimledikleri ve insanların ahlaki değerlerini gözlemlediği sözler olarak bilinirler.türkçemizin hemen hemen her kitabında bulunan ve derslerimizde sıkça karşılaştığımız deyimler ve atasözlerinin anlamını araştırmak onların emniyet ve yazıldığını ve ne anlatılmak istediğini anlamak biz öğrencilerin geçmişte atalarımızdan kapmış olduğu değerleri benimsememiz anlamına gelir
Esmanur
Cok hos tercih ederim baska 4.siniflar iyi basarilar
İbrahim Can
Çok iyi cevaplar çok işime yaradı  
ÇOK HOŞ DÜZGÜN CEVAPLAR BEN 4.SINIFIM ÇOK İŞİME YARADI 
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 16 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!