4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 164-165-166-167-168-169-170. Sayfa Cevapları Meb Yayınları | Forum Sayfa Cevapları

4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 164-165-166-167-168-169-170. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


Türkçe Öğretmeni

4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Bale Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170


Bale Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 164 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


Aşağıdaki görsellerde ifade edilen sanat dallarını ve bu sanat dallarıyla uğraşan kişilerin adlarını örnekteki gibi görsellerin altına yazınız.


“4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 164 Cevapları”


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 165 Cevapları

Soru : Metni, bir defa sessiz okuyunuz. Daha sonra, ayraçların içine gerekli noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Metni, bir defa da noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.


BALE

Bale (,) Latincede dans etmek anlamına gelen (“) ballare (“) sözcüğünden gelen bir terim (,) Tarihi, dans kadar eski olsa da bale 17 (.) yüzyılda Fransa (‘) da Kraliyet Dans Akademisinin kurulmasıyla geniş kitlelerce tanınmaya başlamış (,) İtalya (,) Fransa ve Rusya (‘) da gelişen bale 18 (,) 19 ve 20 (.) yüzyıllarda bir sahne sanatı olarak büyük ilgi görmüş (.) Günümüzde bale sanatı her zamankinden çok daha karmaşık bir hâl almış ve gösteriler çeşitlenmiştir (.)

Bir bale gösterisinde seçilen müziğin ritmine uygun olarak dans adımlarının ve figürlerinin ne olacağının (,) hangi sırayla yapılacağının tasarlanmasına koreografi adı verilir (.) Koreografsa bir bale gösterisini tasarlayan kişidir (.) Eseri oluşturur (,) sahneye koyar ve eserin müzik (,) dekor ve kostümle bir bütün olmasını sağlar (.) Balenin diğer danslardan farklı bir tekniği vardır (.) Balede tüm kasların çalıştırılması ve çok esnek olunması gerekir (.)

Bunun için bale eğitimine erken yaşlarda başlanır (.) Bugün pek çok ülkede bale toplulukları ve bale okulları vardır (.) Bale yapan kadınlara balerin, erkeklere balet denir (.) Balerin ve baletler rahat hareket etmelerini sağlayan ve dans hareketlerinin görsel etkisini artıran özel giysiler giyerler (,) bale çorabı (,) tayt (,) bale mayosu, tütü gibi (; ) Balerinler parmak uçlarında dans edebilmelerini sağlayan bale pabucu denen uçları sıkıştırılmış ve yapıştırıcıyla sertleşmiş kumaş (,) kâğıt ya da kartonla doldurulan özel ayakkabılar kullanırlar (.) Ayrıca genellikle bale gösterilerinde tütü adı verilen kısa ya da uzun çeşitleri olan kat kat kabarık etekler giyerler (.)


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 166 Cevapları

1. Çalışma


Soru : a. Daha önceki derslerinizde “terim” kelimesinin anlamını öğrenmiştiniz. Bilgilerinizden ve yukarıdaki metinden yararlanarak terim kelimesini kendi cümlelerinizle açıklayınız.


Cevap : Belli bir sanat dalına ait olan, onunla ilgili kelimelere terim denir.


Soru : b. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız. Bu kelimelerden terim olanların başına “T” yazınız.


Cevap :

 • (T) tütü: Bale sanatçılarının giydikleri kısa etek
 • (T) dekor: Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü
 • (T) koreografi: Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi.
 • (T) kostüm: Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım giysisi
 • (T) figür: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.
 • (T) ritim: Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritim
 • (T) kitle: Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle
 • (T) gösteri: İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.
 • (T) prova: Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme

2. Çalışma


Soru : Aşağıda, “Bale” metniyle ilgili açıklama cümleleri verilmiştir. Bu cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.


Cevap :

 • ( Doğru ) Metin, bilgilendirici bir metindir.
 • ( Doğru ) Metnin konusu, bir sanat dalı olan baledir.
 • ( Doğru ) Metin, öyküleyici metinlerin özelliklerini taşımaktadır.
 • ( Doğru ) Bale, tarihi çok eski dönemlere dayanan bir sahne sanatıdır.

4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 167 Cevapları

3. Çalışma


Soru : Yüzlerce heykel, şehirlerimizin sokaklarını süslemektedir. Bu heykeller kültürümüzün bir parçasıdır. Bazı heykeller soyut özellik taşırken bazı heykeller tarihî bir olayın sembolüdür. Aşağıdaki iki heykelde ise günlük hayattan bir an yansıtılmıştır. Fotoğraftaki heykellerin duruşlarını ve diğer ayrıntılarını dikkatlice inceleyerek onları gerçek birer insan gibi konuşturup bu iki kişi için bir sohbet diyaloğu yazınız.


Cevap :

 • Merve : Merhaba, Hülya. Nasılsın
 • Hülya : Merhaba Merve İyiyim Sen nasılsın
 • Merve : Seni görmeyeli çok oldu. Özledim seni
 • Hülya : Bende seni özledim Merve

4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 168 Cevapları

4. Çalışma


Soru : Bir sanat dalıyla ilgili eğitim görmek istediğinizi düşününüz. Bu konuda başvuru yapmak ve doğru bir şekilde yönlendirilmek için aşağıdaki formu doldurunuz.


Cevap : İlgi alanınıza göre aşağıda yer alan formu kitabınıza doldurmanıza gerekmektedir.


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 169 Cevapları

5. Çalışma


Soru : a. Aşağıdaki metni okuyup “Mona Lisa” adlı tabloyu inceleyiniz. Verilen soruları cevaplayınız.


GİZEMLİ GÜLÜŞÜN SIRRI

(…) Mona Lisa resmini önemli kılan ve onu Rönesans* döneminin hatta tüm dönemlerin başyapıtlarından biri yapan teknik, sfumato tekniğidir. Sfumato, İtalyanca “fuma” yani duman kelimesinden türemiştir. Sfumato tekniği, resimdeki keskin çizgilerin yok edilmesi, net görünen bölgelerin yumuşatılarak belirsiz ve gizemli hâle getirilmesidir. Bir başka deyişle bulutsu gölgeler ve yumuşak geçişler sağlanmasıdır. Mona Lisa’nın ve o gizemli gülüşünün sırrı da sfumato tekniğinde saklıdır. Leonardo’nun birçok resminde hatta Mona Lisa’dan öncekilerde de bu teknik görülür ancak Mona Lisa’da belirgin bir şekilde kullanmıştır. Mona Lisa’nın gözlerine baktığınızda onu gülümsüyormuş gibi görürsünüz ancak doğrudan dudaklarına baktığınızda gülümsemesi düzleşir. Arka plan manzarasındaki gittikçe belirsizleşen hatta kaybolan görüntü de bu teknikle sağlanmıştır. Araştırmacı Çocuk dergisinden düzenlenmiştir.


• “Mona Lisa” adlı tabloyu ilgi çekici buldunuz mu? Neden?


Cevap : Evet. Çünkü çok güzel alınan harika bir eserdir.


• Tabloya baktığınızda sizde oluşan duygu ve düşünceler nelerdir? Bu soruyu, tabloya dikkatlice baktıktan sonra betimleme yaparak (Görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularımız aracılığıyla varlıkların niteliklerini, bu varlıkların duyularımız üzerinde uyandırdıkları izlenimleri belirtmek.) cevaplayınız.


Cevap : Çok güzel bir kadın görünüyor.


• “Sfumato” tekniğini kullanarak resim yapan biri nelere dikkat etmelidir?


Cevap : Resimdeki keskin çizgilerin yok edilmesi, net görünen bölgelerin yumuşatılarak belirsiz ve gizemli hâle getirilmesi gibi konulara dikkat etmelidir.


4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 170 Cevapları

• Metinde Rönesans kelimesinin geçtiği yerde neden “ * ” işareti kullanılmıştır?


Cevap : Önemli bir duruma dikkat çekmek için kullanılmıştır.


Soru : b. “Mona Lisa” tablosu ile ilgili bilmek istediğiniz bir konuda bir soru hazırlayıp bu sorunun cevabını araştırınız.


Cevap : Resmin bu kadar güzel olmasının sırrı nedir?


Soru : c. Siz de anlatmak istediğiniz bir olayı ve duygularınızı, kelimelerle değil de bir tablo çizerek yansıtmaya çalışınız. Tablonuzda hayal gücünüzü özgür bırakıp kendinize özgü çizim ve boyama teknikleri kullanınız.


Cevap :

“4. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 170 Cevapları”


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,dört sınıf Türkçe çalışma kitabı 164 165 cevapları,4 sınıf turkce calısma kıtabı sayfa 164,4 sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 164 cevapları,4 sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 165 167cevapları,4 sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 166 167 168,4 sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 169cevapları,4 sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 170 cevapları,https://www forumsayfacevaplari com/4-sinif-turkce-calisma-kitabi-164-165-166-167-168-169-170-sayfa-cevaplari-meb-yayinlari html,türkçe çalışma kitabı 4 sınıf sayfa 164 165 166 167 cevapları

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 164-165-166-167-168-169-170. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Hamdiye
Bale Latince bir söz olup dans etmek anlamına gelir bunny yapan kız ve erkekler genellikle beyaz bir giysiyi tercih ederler beyaz giysinin altına beyaz çorap ve beyaz ayakkabıyı uyumuyla dansı başlatırlar genellikle bale yapan kızlar kısa beyaz etek giyerler yapan sanatçılar günümüzde ve dünyada tanınan ve sevilen bir oyun ve sanattır çevremizde bunu oynayan ve onun sanat haline getiren çocuklara da bunu aşılayan insanlar bulunur sanat nasıl olursa olsun yapıldığı zaman güzel bir şekilde yapılırsa güzel neticelere sebep olur
4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı cevaplarınız bir harika sürekli olarak bizlere yardım ettiğiniz için sizlere teşekür ederiz. Cansın Forum Sayfa Cevapları
cemoş
bence güzel başarılı
Deniz
çok teşekkür ederim siz olmasaydınız yapamazdım ödevimi cansınız öpüyorum. :) sjjssjjs
Ümmühani
Çok teşekkür ederim bugün son gündü sizin sayenizde ödevimi bitirdim  
cemcel sonsuzzzzz
çok teşekkür ederim ödevimin son saatleriydi sizin sayenizde yetiştirdim ödevim cansınız sizi çok seviyorum forumsayfacevap
Yaren. Narin
Güzel olmuşda. 182 ye kadar olsaymış güzel olurmuş
Türkçe Öğretmeni
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Kopya Yasak