4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125-127-128-129-130-131 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Göster

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Padişahın Ebrusu Metni Cevapları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131


Padişahın Ebrusu Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 125 Cevapları


1. Ebru sanatına ait derlediğiniz, öğretmeninizin uygun gördüğü görselleri sınıf panosuna asıp arkadaşlarınızla inceleyiniz. Ebru sanatı hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Ebu sanatı insanı rahatlatan çok farklı bir sanat. Yapılışı da ortaya çıkan eserlerde çok ilginç. O yapılıştan bunun nasıl çıktığını çok merak ettim ve çok şaşırdım.


2. Başlığından ve görsellerinden hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap : Görselden ve başlıktan hareketle bir padişah görevlisinin ferman okuduğunu, padişahın düşünceli olduğunu ve ebru yaptığı konusu yazılmıştır.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 127 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinden geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
Ebru : Kitre, kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
Şehzade : Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.
Anne : Çocuğu olan kadın, anne.
Ferman : Padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.


2. ETKİNLİK


Soru : Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Padişah neden dertliymiş?


Cevap : Sahtekarlar sahte ferman düzenleyerek fakirlerin elinde avucunda olanları aldıkları için dertliymiş.


2. Padişah köşkte ne görmüş?


Cevap : Padişah köşkte küçük bir kulübe içinde ebru yapan eşini ve çocuğu görmüş.


3. Padişaha aynı ebrudan tekrar yapılamayacağını kimler söylemiş?


Cevap : Padişaha aynı ebrudan tekrar yapılamayacağını eşi, şehzade ve hocası söylemiş.


4. Aynı ebrudan tekrar neden yapılamazmış?


Cevap : Çünkü her bir ebru eşsizmiş.


5. Padişah, fermanlarının taklit edilmemesi için nasıl bir çözüm bulmuş?


Cevap :  Padişah, fermanlarının taklit edilmemesi için fermanları yalnızca kendi yaptığı işaretli ebrulara yazdırma çözümünü bulmuş .


6. Padişahın fermanlarını taklit etmeye çalışan sahtekârlara ne olmuş?


Cevap : Padişahın fermanlarını taklit etmeye çalışan sahtekârlar ebrunun büyüsüne kapılıp kötülüklerden uzaklaşmış,
düzenbazlığı bırakmışlar.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 128 Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Metin ile ilgili üç soru ve bu soruların cevaplarını aşağıya yazınız.


1. Soru : Padişah ebru yapmaya nasıl karar vermiş?
Cevap : Eşini ve çocuğunu ebru yaparken gördüğü zaman karar vermiş?


2. Soru : Ebru yapılması için kulübeyi kim yaptırmış?
Cevap : Padişah yaptırmış?


3. Soru : Sahte ferman yapanlar nasıl bundan vazgeçmiş?
Cevap : Padişahın ebrsunun güzelliğinden etkilenerek vazgeçmişler.


4. ETKİNLİK


Soru : Metnin türünü; serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatılanları kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız.


Cevap :
Metnin türü : Masal
Serim bölümü : Padişahın sahte ferman çıkaranlara içerlemesi ve üzülmesi
Düğüm bölümü : Padişahın bir kulübe görmesi ve kendininde ebru yapması
Çözüm bölümü : Padişahın fermanlarına ebru koyması ve sahtekarların ebrunun büyüsüne kapılıp kötülüklerden uzaklaşmış, düzenbazlığı bırakmaları.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 129 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya, metnin içeriğine uygun iki farklı başlık yazınız.


Cevap : EBRUNUN BÜYÜSÜ
FERMANDAKİ EBRU


6. ETKİNLİK


Soru : Metnin ana düşüncesini ve konusunu aşağıya yazınız.


Cevap :
Metnin ana düşüncesi : Ebru sanatının güzelliği ve büyüsü
Metnin konusu :  Padişahın sahte ferman çıkaran sahtekarlara bir ders vermek istemesi ve ebru sanatı ile tanışması


7. ETKİNLİK


Soru : İkili gruplar oluşturunuz. “Padişah’ın Ebrusu” başlıklı metni noktalama işaretlerine dikkat ederek; vurgu, tonlama ve telaffuza özen göstererek birbirinize okuyunuz. Aşağıdaki ölçütlere göre grup arkadaşınızın okumasını değerlendiriniz.


Cevap : Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla yapmanız gerekmektedir.


8. ETKİNLİK


Soru : a. Defterinize ebru sanatıyla ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinize de yer veriniz. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız.


Cevap :
Ebru Sanatı İçin Gerekli Malzemeler
Mat ve emici özelliği bulunan, Hamur kağıt,
Kitre adı verilen yapıştırıcı, tekne(içerisine kitre konulup hazırlanır),
Boyalar(oksit sarı, oksit kırmızı, oksit siyah, lahur çivit mavisi en fazla kullanılan renklerdir.)
Teknenin içerisine kitre konulur ve uygun kıvam alana kadar kitre eklenir. Oluşan sıvı ince bir tülbentten süzülerek temizlenir.  Farklı renklerde olan toprak boyalar ezilerek uygun duruma getirilir. Bu şekilde hazırlanmış olan boyalara sığır ödü konularak; 15 gün beklemesi için dinlendirilir. Bekleme işlemi tamamlandıktan sonra sulandırılarak hazır hale getirilir. Dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla boya suyun üzerine damlatılır. Şekil verilerek kağıt tekne üzerine konur ve şeklin kağıda çıkmasıyla işlem tamamlanır. Tek seferde işlemin yapılması nedeniyle özenli olarak yapılması önemlidir. Bu malzemeleri elde ettikten sonra gerisi yapılışı hakkında bilgi sahibi olmak , ders almak veya video izlemeye bağlı kalıyor. Hayal gücü ile birbirinden güzel ebrular yapmak  mümkün.


b. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yazınızı okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 130 Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden gerçek anlamlı olanların başına “G”, mecaz anlamlı olanların başına “M”, terim anlamlı olanların başına “T” yazınız.


Cevap :

  • (T) Resim dersi için palet aldık.
  • (.G.) Uyanınca perdeleri açtım.
  • (M) Bu olayda onun parmağı olabilir.
  • (T) Gösteri için kostümlerimizi giyinelim.
  • (M) Cesaretini kırmadan konuşmalısın.

10. ETKİNLİK


Soru : a. Günlük tutma ve tutmama nedenlerinizle ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Bazen günlük tutsam da içerisine her gün bir şeyler yazmayı unutuyorum. Günlük tutmak hem sırlarımı paylaşmak hemde içimi dökmek açısından önemli . Ancak günlüğümü biri okur endişesiyle rahat rahat yazamıyorum. Günlük tutmak çok eğlenceli oluyor. Kimseye söyleyemediğiniz şeyleri de ona yazmak daha kolay oluyor.


Soru : b. Dün yaşadıklarınızı tarih belirterek ve olayların oluş sırasına göre aşağıya yazınız.


Cevap : Bunu sizin yazmanız gerekmektedir.


c. Yazdıklarınızı yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı yönünden kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapınız ve arkadaşlarınıza okuyunuz.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 131 Cevapları


11. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız. 


Cevap :

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125-127-128-129-130-131 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 125-127-128-129-130-131 Cevapları”

12. ETKİNLİK


Soru : Aşağıda verilen bir kuru boya takımına ait ürün etiketini inceleyiniz. Bu takımdaki boya kalemlerinin özellikleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
0-3 yaş arası çocuklar için uygun olmadığı yazılmıştır. Küçük çocukların anlamaması ve boyaları ağzına götürme gibi tehlikeleri vardır. Birçok küçük parçalar içeren oyuncakta böyle yazar.
Boyalar hatta birçok yiyecek için sıcak ve nem uyarısı yapılır. Burada da öyle demiş.
Plastik, cam, metal yüzeylerde, kumaş ve deri yüzeylerde kullanıma uygun olmadığı, kağıt ve karton yüzeylerde kullanıma uygun olduğu yazılmıştır.
Parlak, canlı ve örtücü 6 değil 12 renk olduğu yazmaktadır.
Kendi kalemtıraşı ile açılması gerektiği ve darbelerden korunması gerektiği yazılmıştır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Farklı oyun ve masal tekerlemeleri hakkında dergilerden, kitaplardan ve internetten araştırma yapınız.


Cevap :
Yağ satarım, Bal Satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Ustam öldü kürkü var
Satmam on beş liraya
Yağ satarım, bal satarım
Yağlıca ballıca dayak atarım
Yağ satarım, bal satarım
Yağlıca ballıca dayak atarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Ustam öldü kürkü var
Satmam on beş liraya
Yağ satarım, bal satarım
Yağlıca ballıca dayak atarım
Yağ satarım, yağ satarım, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ


Üşüdüm Üşüdüm Tekerlemesi Sözleri
Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine sıçan düşürmüş
Bu sıçanı ne yapmalı
Minareden atmalı
Minarede bir kuş var
Kanadında gümüş var
Eniştemin cebinde


2. Araştırma yaptığınız bu oyun ve masal tekerlemelerini defterinize yazınız.

Defterinize yazınız.


3. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatmak üzere prova yapınız.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Ebru sanatı geçmişte de günümüzde de Türk yapmış olduğu renklerin ve suyun büyüsü olarak söylenebilir. Ebru sanatını rengarenk renkleri beraber kullanımı ile ortaya çıkan çeşitli güzel tabloları örnek olarak gösterebiliriz. Ebru sanatını yapan sanatçılar oldukça zevkli ve oldukça güzel seçmiş oldukları renkleri bu sanata dökerler.

  2. Ebru sanatı Türk toplumunda benimsenmiş el sanatıdır. Günümüzde de oldukça yapılan Ebru sanatını suyun ve renklerin birleşimi ile ortaya çıkan çok güzel tabloları görmek ve büyülenmek oldukça güzeldir. Ebru sanatını yapan sanatçılar duygularını ve düşüncelerini yapmış oldukları bu tablolara koymakta ve tablolarla insanların ne hissettiklerini beni istediklerini yansıtabilen ler. Çeşit çeşit renklerin birbirine karışması ve tablodaki su ile beraber fırçanın o renkleri birleştirilmesi ve çok güzel renklerin ve cisimlerin ortaya çıkması insanı oldukça belirlemektedir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.