4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169-170-171-172-173-174 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Hep Büyük Efsanesi Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174


Hep Büyük Efsanesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 168 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Efsanelere inanmalı mıyız?


Cevap : Efsanelere inanmalı mıyız? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dünya toplumlarına bakıldığı zaman genel olarak, her toplumun ortaya çıkmış bir takım efsaneleri bulunduğu görünmektedir. Bu efsanelerin kim tarafından çıkarıldığı bilinmemekle birlikte yüzyıllardır dilden dile anlatılarak günümüze kadar gelmişlerdir.

Yani kimin anlattığı belli olmayan anonim hikayelerdir. Tamamen gerçek üstü kişi ve olayları anlatan hikayeler, efsanelerin çıktığı bölgelerde yaşanmış bazı olayların açıklık kazanmasına da etkili olabilmektedir. Efsaneler ortaya çıktığı toplumların yaşam biçimlerini, inanış şekilleri gibi fikirleri bize verir.

Bizim milletimize ait olan belli başlı efsaneler, Alper Tunga efsanesi, Yaradılış Efsanesi, Oğuz Kaan Destanı, Ergenekon destanı, Göktürk destanı, Leyla ile Mecnun efsanesi, Kerem ile Aslı efsanesi, Ferhat ile Şirin efsanesi gibi efsaneleri örnek olarak verebiliriz.


2. Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz?


Cevap : Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

:Bugüne kadar benim için uğraşıp didinerek, beni vatanıma milletime hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye çalışan anne ve babama karşı her zaman minnet duyacağıma eminim. Bende onlar için elimden geleni yapmak isterim.

Benim bir meslek edinmem için uğraşan çabalayan, anne ve babamı bende büyüyünce artık daha rahat etmelerini, yorulmamalarını, huzurlu ve mutlu günler geçirmelerini, ihtiyaçlarını her zaman giderebilecek imkanlar vermeyi elimden geldiği kadar anne ve babamın kalbini kırmamayı, onları üzecek bir şey yapmamaya gayret ederim.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 170 Soruları ve Cevapları


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


Efsane Kelimesi

Tahminim : Olağanüstü olaylar
Anlamı : Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
Cümlem : Türk efsaneleri bizlere kahramanlığı öğretir.


Bölge Kelimesi

Tahminim : Belli bir kısım bölge
Anlamı : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Cümlem : Karadeniz bölgesinde bolca balık vardır.


Delikanlı Kelimesi

Tahminim : Yeni yeni yetişkin olan kişi
Anlamı : Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
Cümlem : Delikanlılar bir araya gelerek sohbet ettiler.


Civar Kelimesi

Tahminim : Belli bir bölge
Anlamı : Yöre
Cümlem : Civar köylerde kuraklık vardı.


Hasret Kelimesi

Tahminim : Özlem duygusu
Anlamı : Özlem
Cümlem : Vatanına hasret bir şekilde yanıyordu.


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Soruları metne göre cevaplayınız.


1. Metinde geçen olay nerede yaşanmıştır?


Cevap :  Ege Bölgesi’nde yaşanmıştır.


2. Üzüm yetiştiren adam, niçin en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak anılıyormuş?


Cevap : Üzümlerin pazara ulaştırılması ve satılması gibi işlerle daha fazla ilgilendiği için anılıyormuş.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 171 Soruları ve Cevapları


3. Yaşlı adam, işlerini neden oğluna bırakıyor?


Cevap : Yaşlanıp eskisi gibi çalışamaz olduğu için işlerini neden oğluna bırakıyor.


4. Delikanlının, babasına bir türlü üzüm getirememesinin sebebi nedir?


Cevap :  Babasına küçük üzümlerin olduğu bir salkım vermek istemesi fakat bağda küçük taneli üzüm bulamamasıdır.


5. Babası, oğlu üzüm getiremeyince ne söylemiş?


Cevap : “ Kuş ol da, ’Hep büyük! Hep büyük!’ diye ötüver yaz kış!” demiş.


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.


Metnin konusu : Babasından bir bağ kalan bir delikanlının, cimriliği nedeniyle babasının bedduası nedeniyle kuşa dönüşmesi.

Metnin ana fikri : Cimrilik yapmak, insanın elindekileri de yitirmesine sebep olur.


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz. 


Cevap : Cimrilikten Acı Bir Derse


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor? 


Cevap Metnin görselleri kahramanların çalışkanlıklarını yansıtıyor.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinde baba ve oğul arasındaki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.


Sorun : Delikanlının, kendisine güzel bir bağ veren babasına büyük bir salkımı çok görmesi, cimrilik yapması.

Çözüm :  Delikanlının elinden bağı alarak, cimriliğin nelere yol açabileceğini göstermek.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 172 Soruları ve Cevapları


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Metinde geçen “Baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul, babasına bir salkım üzüm vermemiş.” atasözü babalar çocukları için büyük fedakârlıklar yaparlar buna karşı çocukların babaları için gösterecekleri özveri sınırlıdır, anlamındadır. Siz de atasözlerinin yanına anlamını yazınız.

Babası, çocuğa “Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” diye nasihat ederdi.


Cevap : Bir kişi ailesi içerisinde söylenen sözler ve yapılan davranışları örnek alarak aynı şeyleri yapmaktadır.


b. Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız.


Hem oğluyla hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip, yola koyulmuş.


Cevap :

Hasret gidermek: özleme son vermek, kavuşmak

Yola koyulmak: gidilecek yere doğru yola çıkmak


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız. 


Cevap : Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kahinlerden biri birgün krala kızının 18 yaşıma geldiği zaman bir yılan tarafından sokularak öleceğini söyler. Bunun üzerine kral denizin ortasında bulunan bir kule yaptırır. Kızını bu kuleye yerleştirir. Böylelikle denizin ortasında olan kızına hiç bir yılanın ulaşamayacağı düşünülür.

Fakat kaderden kaçınılmaz bir durum vardır. Prensese gönderilen bir üzüm sepetinin içerisine bir yılan gizlenir. Prensesin hizmetçilerinden bir tanesi bir meyve tabağı yaparak prensesin odasına gider. Prensesin uyuduğunu görünce tabağı başucuna bırakır ve odadan çıkar.

Tabağın içine gizlenen yılan çıkarak uyuyan prensesi sokar. Ve zehrini prensese boşaltır. Kral bu olanları öğrendiğinde üzüntüsünden kahrolur. Kızına demirden bir tabut yaptırarak Ayasofya’nın giriş kapısının üzerine yerleştirir. Bugün tabutun üzerinde iki delik vardır. Yılanın ölümünden sonrada kızı rahat bırakmadığına rivayet edilmektedir.


9. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : a. Tırnak işaretinin (“ ” ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169-170-171-172-173-174 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Türkçe 168-169-170-171-172-173-174. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Ders Kitabı”

b. Siz de tırnak işaretinin kullanım alanına uygun bir cümleler yazınız.


Cevap : Siz de tırnak işaretinin kullanım alanına uygun bir cümleler yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Öğretmenimiz başarısından dolayı Mehmet’e teşekkür etti.

Buse arkadaşı Kader’e geçmiş olsun mektubu yazdı.

Atatürk’e bizlere bayram verdiği için teşekkür etmeliyiz.

Osmalı’da hoşgörü politikası vardır..


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Soruları ve Cevapları


10. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Görsellere göre Nasrettin Hoca’nın fıkrasını yazınız.


Cevap : Hoca Nasrettin komşusundan bir gün kazan ödünç ister. İade ederken de hem teşekkür eder, hem de içine küçük bir kazan koyar. Komsusu merakla bu küçük kazanı sorunca da,
-Komşu, bizdeyken kazanın doğurdu, der. Komşusu bu ise pek sevinir. Aradan epey zaman geçer, Hoca yine komşusundan kazanı ödünç ister. Komşusu da sevinerek verir. Ama bu kez aradan günler, haftalar geçer, Hoca’dan ses çıkmaz. Nihayet bir gün komşusu konuyu açmaya karar verir:
-Hoca, bizim kazan ne oldu? diye sorar. Hoca da üzgün bir ifadeyle:
-Komşu çok zaman geçti aradan, senin kazan öldü. Sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum, der. Sinirlenen komşusu:
-Hocam ne diyorsunuz? Hiç kazan ölür mü? Kazan canlı mı ki ölsün? Hoca:
-Doğurduğuna inanıyorsun da ölünce neden feryat ediyorsun, der komşusuna.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174 Soruları ve Cevapları


11. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : : Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız. 


Cevap : Bu etkinliği noktalama işaretlerine dikkat ederek düzgün bir şekilde yazmanız gerekmektedir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK


Soru : Gölge oyunları hakkında araştırma yapınız.


Cevap : Gölge oyunları hakkında araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı gölge oyunları bulunmaktadır. Uzak doğu da gölge oyunları yaygındır. Uzak doğu gölge oyunları bizde ki gibi perde arkasında oynatıldığı gibi perde önünde de oynatılma şekli vardır. Gölge oyunları aslen kök olarak Asya’ya ait bir sanattır. Merkezinin çıkış noktasının tam olarak bilinmemesine karşın Hindistan’dan veya Çin ‘den çıktığı düşünülmektedir.

Dünyaya yayılmasının en büyük sebebi ise göçebe yaşayan Türklerin Çin kültüründen etkilenerek öğrendikleri gölge oyunlarını gittikleri yerde götürerek, bu kültürü yaymışlardır.Türklerin göçlerine paralel olarak öncelikle orta doğuya ardından Afrika’ya daha sonra Balkanlara vede Balkanlardan da Avrupa’ya yayılmıştır. Gölge oyunları her toplumun kültürel yapısına göre farklılık gösterir. Her toplumun kendi folklorik özelliklerini taşır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Nuran dedi ki:

    Büyüyünce anne ve babamız için birçok şey yapmayı sürekli olarak bina anladığımızı söyleyebiliriz anne ve babamızın bizler için yapmış olduğu fedakarlıkları görerek onların kıymetini bilmemiz büyük önem taşımaktadır büyüdüğümüzde etkin bir vatandaş olarak hedeflerimize ulaşmamız da büyük katkı ancak ailemiz sağlar İşte bu nedenle hedeflerimize ulaştığımız zaman ailemize maddi ve manevi olarak bir çok huzurlu imkan sağlayarak onların mutlu olmasını sağlamamız geçmişte yaşamış oldukları sıkıntılar ve zorluklarını unutturmak için sürekli olarak çalışarak onların mutluluğunu hedef edinmemiz ve onların hayatta biraz daha dinlenerek mutlu olmalarını sağlamamız huzurlu olmalarını sağlamamız Hayati önem taşıyan üstümüze düşen görev ve sorumluluklar arasında ifade edilir.

  2. Hamdiye dedi ki:

    Eskiden büyüklerimiz hayal kurmak ve eylemlerimiz için bize birçok efsaneler anlatarak isim hayal dünyamızı geliştirmemize yardımcı olurlardi.mesela dedenin bana anlattı bir efsaneyi sizinle paylaşmak istiyorum.Bizim köyde çok yüksek tepeler olduğu için o tepelerde yer alan bir hazinenin olduğunu o hazineyi koruyan bir yılan olduğunu söylemek deydi. Herhangi bir insanın o hazineye erişmek istediği zaman o yılanın çığlık atarak insanların kulaklarını sağır ettiğine inanılırdı. Bu efsaneyi dinlerken hem çok heyecanlanıyor hem de çok korkuyordum.efsane geçmişten dedelerimizi anlatılmış ve şimdiki torunlarına kadar aktarılmış Bir efsaneydi. Sana inanmak elbette doğru değildir. Yalnız eğlendirmek ve hayaller kurmak için tasarlanır birer anlatım tarzıdır diyebiliriz.efsaneler hakkında verdiğiniz bilgilerden dolayı ödevlerimi hemen bitirebildim.Ödevlerim olduğu zaman buraya bakarak yapıyor öğretmenimden takdir kazanıyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.