4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Göster

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Hızlı Düşünmek Metni Cevapları Sayfa 180, 181, 182, 183


Hızlı Düşünmek Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 180 Cevapları


1. Bilgisayarın zaman içinde nasıl bir gelişim gösterdiği hakkındaki araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Bilgisayarlar ilk önce abaküs gibi basit sayma işlemleri için kullanılıyordu. 1600’lerden sonra giderek hızlanan teknoloji bugüne kadar ilerlemiştir. İlk başlarda oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar daha sonra günümüzdeki gibi elle tutulur hale gelene kadar gelişme göstermiştir.


2. Bilgisayarı günlük yaşantınızda nerede ve ne amaçlarla kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.


Cevap :
Bilgisayarı günlük yaşantımda ödev yapmak, film izlemek, araştırma yapmak ve oyun oynamak için kullanıyorum.
Bazen yakın arkadaş ve akrabalarım ile sohbet ediyor ve ailemin izin verdiği arkadaşlarımla oyun oynuyorum . Bilgisayar ortamında tanımadığım insanlarla konuşmuyor ve bilgilerimi paylaşmıyorum. Çünkü bu tehlikeli olabilir ve konuştuğum insanlar kötü niyetli kişiler olabilir.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 181 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup karşılarına yazınız.


Cevap :
İcat Kelimesi
Tahmin : Buluş
Sözlük Anlamı : Buluş


Teleskop Kelimesi
Tahmin : Göremediğimiz şeyleri büyüteç gibi kuvvetli cisimlerle yaklaştıran alet
Sözlük Anlamı : Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış olan merceğinin odak düzleminde veren ve gökbilimle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt.


Abaküs Kelimesi
Tahmin : Sayı saymaya yarayan bir araç
Sözlük Anlamı :çörkü, sayıboncuğu.


Mekanik Kelimesi
Tahmin :  denge veya hareket kurallarını içine alan ders
Sözlük Anlamı :kuvvetlerin nesneler ve devinimler üzerindeki etkisini, devinimi ve dengeyi konu alan fizik dalı


Cihaz Kelimesi
Tahmin : Alet
Sözlük Anlamı : Aygıt


Soru : b. Yukarıdaki kelimeleri anlamına uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.


Cevap :
İcat Kelimesi : Bulduğu icat ile hayranlık topladı.
Teleskop Kelimesi : Teleskopla hücreleri inceledik.
Abaküs Kelimesi : Abaküsle sayı saymayı öğrendim.
Mekanik Kelimesi: Mekanik robotlar hızla gelişiyor.
Cihaz Kelimesi: Bozulan cihazları buraya koyuyoruz.


2. ETKİNLİK


Soru : Metinden edindiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız.


Cevap :
Bilgisayarlar ilk önce abaküs gibi basit sayma işlemleri için kullanılıyordu. 1600’lerden sonra giderek hızlanan teknoloji bugüne kadar ilerlemiştir. İlk başlarda oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar daha sonra günümüzdeki gibi elle tutulur hale gelene kadar gelişme göstermiştir. Günümüzde bir çok yerde bilgisayarlar ile bilgi depolanması yapılmaktadır.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 182 Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Metne göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 • ( Doğru ) İlk bilgisayarlar basit sayma ve hesaplama işlemlerini yapabilen araçlardı.
 • ( Yanlış ) Bilgisayarların, gözlerimizin gücünü arttıran teknolojik aletler olduğu söylenebilir.
 • ( Yanlış ) İlk mekanik bilgisayarlar 2000’lerde kullanılmaya başlanabildi.
 • ( Doğru ) İlk elektronik bilgisayarlar bir oda büyüklüğündeydi.
 • ( Yanlış ) Bilgisayarlar, bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde işlememizi engelleyen araçlar olarak hayatımıza girdi.

4. ETKİNLİK


Soru : a. Metne göre insanoğlunun en büyük icadı neymiş? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz? Nedenini açıklayınız.


Cevap :
Metne göre insanoğlunun en büyük icadı mekanik bilgisayarlardır. Yazarın bu görüşüne kısmen katılıyorum.
Bence bu tamamen doğru değil. Bilgisayarlar çok büyük yenilikler getirse de tıp alanında veya fabrika araçları gibi birçok alette çok büyük icatlardır. Yine telefonda hem bilgisayar görevi görmekte hem de daha kolay bir şekilde kullanılmaktadır. Bence en büyük icat telefondur.


Soru : b. Metne göre bilgisayarlar ne zaman ortaya çıkmış, ne zaman gelişme göstermiş? Bu bilgisayarların özelliklerini günümüz bilgisayarlarıyla karşılaştırınız.


Cevap :
İlk mekanik bilgisayarlar 1600’lerde ortaya çıkmış ve daha 10 yıl sonra gelişme göstermiştir. Bu bilgisayarlar eskisine göre daha hızlı ve küçük olsa da gerek özellikleri bakımından gerekse bilgi depolaması açısından bu kadar gelişmiş değildi. Şu anda daha kolay ve gelişmiş şekilde bunlar yapılabilir.


Soru : c. Günümüzde bilgisayarlar nerelerde kullanılmaktadır? Örnekler veriniz.


Cevap :
Günümüzde bilgisayarlar, kalkınmış ülkelerdeki hemen hemen her evde, okulda ve iş yerinde, bilginin işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Hastane, okul, emniyet , adli kurumlar resmi yerler gibi bütün işlem gereken kurumlarda bilgisayar olmazsa olmazdır. Bu bilgisayar sayesinde bilgiler işlenir ve saklanır. Bilgiler daha sonra lazım olduğunda başka bir şehirden kolayca bulunabilir. Buda davaların görülmesi, hasta kayıtları gibi kayıtların bulunması ve işlenmesi açısından büyük önem taşır. Ayrıca evlerde olan bilgisayarlar insanlar arasında iletişim, araştırma yapma gibi gerekli olan bilgilerin elde edilmesi için kolay bir kaynaktır.


5. ETKİNLİK


Soru : a. Teknolojik bir alet ile ilgili kullanma kılavuzunu inceleyiniz. Kılavuzda hangi bilgilerin yer aldığı hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Süpürge makinesi ile ilgili kullanma kılavuzunu inceledim. Bu kılavuzda makinenin bölümleri, nasıl kullanılacağı, bir arıza oluşması halinde ne yapılacağı ve garanti belgesi bulunmaklaydı.


Soru : b. Kullanma kılavuzuna göre bu aletin kullanılma aşamalarına yönelik yönergeler yazınız. Bu yönergeleri uygun görsellerle destekleyerek bir broşür hazırlayınız.


Cevap :
Süpürge makinenizin içerisinde torbasının düzgün yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz. Bunun için “torbanın takılışı” bölümündeki bilgilerden faydalanabilirsiniz.   fişini prize takınız.
Daha sonra açma kapama düğmesine basarak makinayı çalıştırınız. Daha sonra temizleme işlemine başlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde ise kapatma düğmesine basarak makinenizi kapatınız ve fişi prizden çekiniz. Daha sonra fiş düğmesine basarak , fişi içeriye doğru çekiniz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 180-181-182-183 Cevapları”

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 183 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Farklı yazı karakterleriyle yazılmış aşağıdaki yönergeleri okuyunuz. Bu yönergeleri, olayların oluş sırasına göre numaralandırınız.


Cevap :

 • (3  ) Bilgisayar açıldığında çalışmak istediğiniz programı seçip çalışmanızı gerçekleştiriniz.
 • ( 5 ) Bilgisayar kapandığında bir büyüğünüzden bilgisayarın fişini prizden çıkarmasını isteyiniz.
 • ( 2 ) Kasanın üzerindeki veya ekranın sağ alt köşesindeki “power (güç)” düğmesine basarak bilgisayarı açınız.
 • (1  ) Bilgisayarın fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
 • (4  ) Çalışmanızı tamamladığınızda bilgisayarı kapatmak için önce ekranın sol alt köşesindeki menüye tıklayıp açılan pencereden “kapat” seçeneğini işaretleyiniz.

7. ETKİNLİK


Soru : Dilimize yabancı dillerden geçmiş aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Cevap :

 • data : Veri
 • self-servis : başkalarının onlara hizmet etmeyip herkesin kendi işini kendi görmesi
 • joystick :oyun kolu
 • star : Şarkıcı
 • no-frost :buz tutmaz
 • start : Başlama
 • dijital : sayısal
 • dizayn : tasarım
 • e-mail : elektronik posta
 • jenerik : eşdeğer

SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Teknolojinin günlük yaşantımıza sağladığı yararlar hakkındaki düşüncelerinizi defterinize kısaca yazınız.


Cevap :
Teknoloji günlük hayatımızın her yerinde bizlere yardımcı olmaktadır. En basit örneklerden gidersek , buluşu zor ama hayatımızın her yerinde olan elektrik ve elektrikle açılan ışıklar. Işıklandırma sayesinde gece olduğu zaman da hayatımıza rahatça devam edebiliyoruz. Ödevlerimizi yapmak, günlük işlerimize devam etmek, gezmek, rahatça yemek yemek gibi birçok hayatsal faalitler ışıkla kolaylaşır. Eğer ışık olmasaydı önümüzü bile göremez çok zorlanırdık.
Teknolojik aletlerden bir olan ev aletleri ve diğer sokak ve binalarda olan aletler. Bunlar sayesinde de hayatımız kolaylaştı.  Fırın, buzdolabı gibi aletler bize büyük kolaylıklar sağladı. Buzdolabı olmasa yiyeceklerimiz bozulur diğer makineler olmasa çamaşırları elde yıkamak zorunda kalırdık. Bunlar gerçekten çok zahmetli olurdu.
Telefon gibi bir başka icatta var ki, hem iletişimi hem de bilgi kaynağının elimizde olmasını sağlar. Bu icatlar hayatımıza büyük katkılar sağlar.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Teknoloji sayesinde sahip olduğumuz araç gereçlerin başında bilgisayar gelmektedir. Bilgisayar keşfedildiği günden itibaren hızla geliştirmekte ve insanların hayatını kolaylaştırmak için birçok olanakları barındırmaktadır. Bilgisayar sayesinde eğitim iletişim bilgi alma bilgi depolama ve birçok konuda araştırma yapma imkanına sahibiz. Günümüzde bilgisayarlar taşınabilir çok ince ve hafif laptoplar Iğdır. Ayrıca sana laf sayesinde bilgisayarlardan bir çok bilgiye sahip olabiliyor araştırmak istediğiniz tüm konuları rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.

 2. Eskiden bilgisayarlar çok insanın sahip olmadığı ve günümüzde sema’nın her evde bulunmadığı çok ağır kasalı ve elektriğe bağlı bir adet olduğunu geçmişteki örneklerle ve fotoğraflarla görebiliyoruz. Günümüzde ise bilgisayar gün geçtikçe gelişmektedir. Çok ince tasarımı ve uzun şarj ömrü Ayrıca genel a ulaşabileceğimiz tüm ortamlar sayesinde bilgisayarları her alanda kullanabiliyoruz. Bilgisayarlar sağlık eğitim ve tüm imkanlar için kullanılan en önemli teknolojik araç gereçler arasında yer almaktadır. Bilgisayarlar elbetteki olumlu etkilerini elde etmek ve olumsuz etkilerinden uzak kalmak biz insanların elindedir. Bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçirmek göz sağlığımız ben sağlığımız ve zihin sağlığımız için oldukça kötü sonuçlara ve sağlık bozukluğuna sebep olacağını bilmeliyiz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.