4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236-237 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Nedir Bu Sanat? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237


Nedir Bu Sanat? Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 232 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Sanat nedir?


Cevap : Sanat nedir?

Sanat en genel anlamıyla hayal gücünün yaratıcılığın ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca bazı fikirler atılmış olsa da neyin sanat olup neyin sanat olmadığı konusunda bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlamalar yaratılmıştır.

Bugün sanat birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tamamlanabileceği konusunda tartışmalar sürmektedir. Sanat, görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamıştır.

Ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Sanayi devriminden sonra tasarım ve sanat arasında bir ayrım doğmuştur. 1950 ve 1960 yıllarda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.


2. Günlük yaşamınızda ilgilendiğiniz bir sanat dalı var mı?


Cevap : Günlük yaşamınızda ilgilendiğiniz bir sanat dalı var mı?

Benim günlük ilgilendiğim sanat dalı resimdir.Resim öğretmenimiz bana bir çok resim çizme tekniği öğretti ve bu konu üzerinde kendimi geliştirdim. Resim sanatı etkileyici bir anlatım aracı olmasının yanı sıra bezemeci yönününde bulunması tarihin en eski zamanlarında bile en yaygın sanat dallarından biri olmasını sağlamıştır.

Hem doğuda hem batıda en eski çağlardan beri resim yapılmaktadır. Resimler sınıflandırılırken ülkelere, dönemlere ve akımlara göre sınıflandırılır. Örneğin paleolitik çağdan itibaren mağara resimlerinden başlayarak, eski mısır ege uygarlığı daha sonra rönesansta fresk tekniğinin gelişmesi ile en yetkin düzeyine ulaşmıştır.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 234 Soruları ve Cevapları


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


Sanat Kelimesi

Tahminim : Bir ustalık sonucu ortaya çıkan sanatsal değer taşıyan faaliyet
Anlamı :  Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
Cümlem : Sanat bir milletin can damarıdır.


Sergi Kelimesi

Tahminim : Halka açık bir şekilde düzenlenen n, sanat eserlerinin tümü
Anlamı : Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü
Cümlem
: Kurtuluş savaşı hakkında bir sergi açıldı.


Sanatçı Kelimesi

Tahminim : Sanatkar, usta
Anlamı : Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist
Cümlem : Sanatçı çizdiği tablolarla herkesi büyüledi.


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Soruları metne göre cevaplayınız.


1. Okulla müze, sergi, tiyatro vb. yerlere yapılan gezilerin amacı nedir?


Cevap : Sanata daha yakın bakmaktır.


2. Bir kişinin yaptığının sanat olması için ne gereklidir?


Cevap :  Sanatçının anlatmak istediği önemli bir konu, dikkat çekmek istediği bir gerçek, yaşatmak istediği bir duygu olması gereklidir.


3. Sanata nasıl bakmak gerekir?


Cevap : Sanata bir iletişim aracı olarak bakmak gerekir.


4. Sanatın bize neler söylediğini duymak için ne yapılmalıdır?


Cevap : Diğer tüm sesleri kısmak gerekir.


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.


Metnin konusu : Sanat

Metnin ana fikri : Yapılan sanatı anlayabilmek için, başkalarının onun hakkında söylediklerini önemsemeden sanata olduğu gibi bakmak gerekir.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 235 Soruları ve Cevapları


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin görselleri size neler çağrıştırıyor? 


Cevap : Tiyatro, resim, müzik, bale, tiyatro, heykel gibi sanat dallarını çağırıştırıyor.


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinden birer örneklendirme, karşılaştırma ve neden-sonuç cümlesi bulunuz.


Örneklendirme : Ama her sanatın malzemesi farklıymış. Mesela heykeltıraş çamura, taşa, metale biçim verirken, gitarist notalara, yazar ise sözcüklere biçim verirmiş.


Karşılaştırma“Sanat lunaparka gitmek gibi bir şey değil ki!” diyor dayım.


Neden-sonuç : “Çoğumuz havalı olduğu için sanatsever görünüyoruz.” diyor dayım.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Soruları görsellere göre cevaplayınız.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236-237 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Türkçe 232-233-234-235-236-237. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Ders Kitabı”

1. Görsellerin ilgili olduğu sanat dalları nelerdir?

Cevap : Fotoğrafçılık, dans, müzik, resim, tiyatro, edebiyat.


2. Üçüncü görseldeki sanatçı hangi müzik aletini çalıyor?

Cevap : Keman


3. Birinci görseldeki fotoğrafçı neyi fotoğraflıyor?

Cevap : Güneş’in doğuşunu ya da batışını.


4. Beşinci fotoğraftaki yerde hangi sanatlar yapılır?

Cevap : Tiyatro, bale, dans, sinema.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 236 Soruları ve Cevapları


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


a. Yay ayraç işareti ( ) ile ilgili kuralları örnekleriyle eşleştiriniz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236-237 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Türkçe 232-233-234-235-236-237. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Ders Kitabı”

b. Siz de yay ayraç işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.


Cevap : Siz de yay ayraç işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

(…) Zaten böyle yapmazsak kimseye derdimizi anlatamayız ki…

Aşık Veysel’in (1884 – 1973) şiirlerinde de Anadolu’ya ait izler yoğunluktadır.

Süheyla — (Avazı çıktığı kadar bağırarak) Nereden buldun onu? Benim çekmecemi mi karıştırdın yoksa?

Aşağıdakilerden hangisi isim değildir?

A) kağıt B) cam C) geldim D) ekmek


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Sınıfınızla veya ailenizle gittiğiniz bir gezide (sinema, tiyatro, müze, sergi vb.) yaşadığınız deneyimlerinizi ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmalarınızda kullandığınız kelimelerin anlamlarına uygun olmasına özen gösteriniz.


Cevap : Sınıfınızla veya ailenizle gittiğiniz bir gezide (sinema, tiyatro, müze, sergi vb.) yaşadığınız deneyimlerinizi ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sınıfça gezi düzenlendi ve bütün sınıf Gaziantep ‘e geziye gittik. Orada çok büyük bir hayvanat bahçesi vardı. Saatlerce hayvanat bahçesini gezdik, orada çeşitli ve çok farklı hayvanlar gördük. Arkadaşlarımda bende çok beğendik.

Ardından Gaziantep müzesine gittik. Müzede birçok tarihi eser vardı. Hepsini tek tek inceledik, aynı zamanda öğretmenimizle bize müzenin tarihini ne zamandan kaldığını anlattı. Çok güzel bir geziyi sınıfça çok eğlendik.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 237 Soruları ve Cevapları


9. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Cümleleri oluş sırasına göre dizerek harfleri şifre kutusuna taşıyınız.

M- Uçurtma elinden kaçmak üzereymiş ki çocuk birden uyanmış.
A- Yatağının etrafına bakmış uçurtmayı göremeyince çok üzülmüş.
E- Uçurtma gökyüzüne yükseldikçe küçülüyormuş.
İ- Çocuk düşünde bir uçurtma görmüş.
N- Uçurtmanın uzun kuyruğu gökyüzünde dalgalanıyormuş.
S- O gece çocuk erkenden yatağına gitmiş ve hemen uykuya dalmış.


Cevap : SİNEMA olarak sıralanması gerekmektedir.


10. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Sanatla ilgili atasözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız.


Cevap : Bu etkinliği sizin noktalama işaretlerine göre güzel bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Sanat bir milletin Can damarıdır sanat illetlerin canlanmasını güçlü bir milletin olması ve milletin sağlam yapıyor oturmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi de öyle ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider sürekli olarak sanat ve sanatçıya önem vermiş birçok sanat faaliyetine katılan katılarak Türk milletine örnek olmak için çabalamış ve sanata verdiği önem ile beraber birçok üniversite açarak sanatçının oluşmasında katkı sağlamıştır İşte bu nedenle Biz de çocuklarımıza sanata önem vermelerini öğretmeli bir sanat dalı ile uğraşmaları ile beraber Ruh ve psikolojik hallerini en üst seviyeye çıkarılması ve toplum içerisinde var olan Etkin bireylerin faaliyet göstermesinin sağlanması ile beraber Türk toplumunun güçlü bir yapıya oturtulması ve  Türk toplumunun sağlam bir yapıya oturduktan sonra güçlü bir devletin oluşması sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.