4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48-50-51-52-53-54 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Göster

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Dil Devrimi Yapılıyor Metni Cevapları Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54


Dil Devrimi Yapılıyor Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 48 Cevapları


1.Türk Dil Kurumu hakkındaki araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Türk Dil kurumu Mustafa Kemal Atatürk ün öncülüğü ile kurulmuş, Türk dilinin incelenmesi Türk dilinin gelişmesi için  çalışmalar yapan bir kurumdur. 12 temmuz 1932 de kurulmuştur. Bu kurum her yıl 1955 ten başlayarak çeşitli dallarda  ödüller vermiş her yıl 26 eylülü dil Bayramı ilan etmiş, 1983 e kadarda bu ödülleri vermeye dikkat etmiştir. Türk Dil Kurumunun üyeleri Türkoloğlardır.
Yaptıkları çalışmalar sözlük bilim ve uygulama, gramer bilimi ve uygulama, dil bilimi ve uygulama, terim bilimi ve uygulama, ağız araştırmaları, Lehçeleri bilimi ve uygulama, kaynak eserler bilimi ve uygulamadır. Türkiye Türkçesi üzerinde sürekli geliştirmeler yapılarak yazım kılavuzu adı altında Türkçe sözlük yayımlanır. En son yeni sözlük 2000 yılında yenilenerek yayımlanmıştır.
Bu sözlükte 75 bin civarında yeni sözcük bulunmaktadır. Türk Dil kurumu şuanda Türk Lehçeleri ve şiveleri sözlüğü ve grameri saha araştırması projesi yürütmektedir. Göktürk yazılı belge, yazı ve anıların albümü projesi ayrıca Türk dünyası destanlarının tespiti Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayınlanma projesinde yürüttüklerini önemli projelerdir.


2.Türk dilini geliştirmek için neler yapılabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap :
Maddeler halinde Türk dilini geliştirmek yapılması gerekenler şunlardır ;

 1. Türk dilinin dünyada yayılmasını sağlama,
 2. Türk dilindeki yabancı kelimeleri Türkçeleştirme,
 3. Toplumda Türkçe kelimeleri özendirme,
 4. Yabancı kelimelerin kullanılmasını engelleme
 5. Tük dili hakkında konferanslar yapmak
 6. Türk gençlerine Türk dili hakkında geliştirmek
 7. Yabancı ülkelerde Türk okulları açmak

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 50 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra sözlükten bularak yazınız. Bu kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz.


Cevap :
Ulus Tahmin : Belli bir toprak parçasında yaşayan insanlar topluluğu
Ulus Sözlük Anlamı : siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğu.


Boyunduruk Tahmin : Bir egemenlik altına girmek
Boyunduruk Sözlük Anlamı : sabana ya da kağnıya, arabaya koşulan öküzlerin, mandaların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember.


Söz varlığı Tahmin: Belli bir söz kelime topluluğu
Söz varlığı Sözlük Anlamı : Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler


Kalkınma Tahmin : Bir ülkenin gelişimi
Kalkınma Sözlük Anlamı : bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çağdaş ülkelere yetişme durumu.


İlke Tahmin : Kural
İlke Sözlük Anlamı : her türlü tartışmanın dışında, üstünde sayılan, anadüşünce ve inanış, baş kural.


Derlemek Tahmin : Bir yeri toplamak
Derlemek Sözlük Anlamı : düzgün bir biçimde toplayıp bir araya getirmek, dağınıklıktan kurtarıp toplamak.


Teğet Tahmin : Bir noktanın teğet geçmesi
Teğet Sözlük Anlamı : bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru.


Soru : b. Yukarıdaki kelimeleri ve kelime grubunu anlamına uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.


Cevap :
Ulus : Ulus el ele bağımsızlık için Mustafa Kemal’in yanında yer aldı.
Boyunduruk : Türk milleti boyunduruk yerinde yok olmayı tercih eder.
Söz varlığı : Söz varlığı geniş bir insandı.
Kalkınma : Devlet kalkınma için bir çok proje yürütüyordu.
İlke : Atatürk ilkeleri bizleri çağdaş medeniyete yükseltecektir.
Derlemek : Ülkeyi derleyerek kalkınmasını sağladı.
Teğet : Teğet geçen kriz bir çok ülkeye zarar verdi.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 51 Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


1. Ana dili neden gerekliymiş?


Cevap : Bir ulusun ayağa kalkması, gelişmelere ayak uydurabilmek, sanatsal ürünler için ana dil gerekliymiş.


2. Türk Dil Kurumunun görevleri nelermiş?


Cevap : Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak için çalışmaya başlamış. Bunun için ilkeler, amaçlar saptamak gibi görevleri varmış.


3. Dilimizin gelişmesi için en çok kelime türeten kimmiş? Metinde bu kelimelere hangi örnekler verilmiş?


Cevap :
Dilimizin gelişmesi için en çok kelime türeten Atatürk’müş. “Üçgen, dörtgen, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, açı, açıortay, teğet örnekleri verilmiştir.


3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görselleri metinle ilişkilendirerek dil devrimine yönelik neler yapıldığını anlatan birer cümle yazınız.


Cevap :

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48-50-51-52-53-54 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 48-50-51-52-53-54 Cevapları Özgün Yayınları”

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 52 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Dilimizi korumak ve yüceltmek için sizce neler yapmalıyız? Aşağıya düşüncelerinizi anlatan bir şiir yazınız.


Cevap :
Dilimizi korumak ve yüceltmek için ilk olarak dilimizi yabancı kelimelerden korumak gereklidir. Dilimiz korunduktan sonra konferanslarla birlikte Türk dili hakkında gençlere, çocuklara ve büyüklere eğitimler verilmelidir.
Toplum Türk dili hakkında bilinçlendirdikten sonra Dünyada Türk okulları açarak Türk dilinin yayılması sağlanmalıdır. Ayrıca dünyada çeşitli bölgelerde konferans ve müze gibi yerler açarak Tür dili dünyada söz sahibi olması sağlanması gerekmektedir.


5. ETKİNLİK


Soru : a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Elbisesinin üzerine taktığı kuşak, belini iyice sardı.
Bugünkü genç kuşak daha çok okumalıdır.


Cevap :
Yukarıda verilen örnekler sesteş kelimelerdir. Bu kelimeler yazılışlar ve okunuşları aynı olsa bile anlamları birbirinden farklıdır.


Soru : b. Siz de yazılışları aynı, anlamları farklı olan üç kelime belirleyip pembe kutucuklara yazınız. Yazdığınız kelimelerin farklı anlamları ile cümleler kurunuz.


Cevap :
Çay : Annesine bir bardak çay getirdi.
Çay : Piknik için çay kenarını seçtiler.


Ocak : Ocak ayında tatile gidecekti.
Ocak : Ocakta yemeği unutunca, yemek yandı


Baş : Başı ağrıdığı için acile gitti.
Baş : Sıranın en başında Mercan vardı.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 53 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde “de” bağlacının yazımı ile ilgili yanlışlar yapılmıştır. Yazım yanlışlarını gidererek cümleleri yeniden yazınız.


İstersen sende benimle bahçede oyun oynayabilirsin.
Cevap : İstersen sen de benimle bahçede oyun oynayabilirsin.


Gerçektende görünürde bir tek ağaç bile yokmuş.
Cevap : Gerçekten de görünürde bir tek ağaç bile yokmuş.


Çantasında bulunan kitaplarıda gördün mü?
Cevap : Çantasında bulunan kitapları da gördün mü?


Kış mevsiminde yetişen meyvelerde var.
Cevap : Kış mevsiminde yetişen meyveler de var.


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki açıklamalardan kısa çizginin yaygın kullanım işlevleriyle ilgili olanların başındaki kutucuğu “4” ile işaretleyiniz.


Cevap :

 • ( 4 ) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
 • ( 4 ) Heceleri göstermek için kullanılır.
 • ( 4 ) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
 • ( 4 ) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
 • ( 4 ) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 54 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Metnin ilginizi çeken bölümü hangisidir? Bu bölümde anlatılanları kendi cümlelerinizle aşağıya kısaca yazınız. Yazdıklarınızı yazım kuralları ve noktalama işaretleri yönünden kontrol ediniz.


Cevap :
Metinde ilgimi çeken son bölüm oldu. Bu bölümde Türk dilinde en fazla çalışma yapan ve bir çok kelimeyi türeterek Türk diline kazandıran Mustafa Kemal Atatürk olduğunu öğrendi. Başöğretmen bizlerin geleceğinin parlak olması ve ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz için bir çok çalışma yaparak milletinin ne kadar sevdiğini göstermiştir.


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kelimelerden uygun olanları noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.


Cevap :
Duygularımızı, düşüncelerimizi türkülerle anlatırız. Türküler çok önemlidir . Türkülerden; insanların neye üzüldüğünü neye sevindiğini öğreniriz . Türküler kültürümüzün en değerli ögelerindendir .
Kültürümüzün değerli ögelerinden biri de atasözlerimizdir. Farklı durumlara uygun birçok atasözümüz vardır. Bunları konuşmalarınızda kullanarak da duygularımızı, düşüncelerimizi dile getiririz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : “Destan” nedir? Araştırınız.


Cevap :
Tarih öncesi var olan olağanüstü, efsanevi olayları öyküleyici  bir şekilde anlatan  koşuk olarak anlatan en eski bir yazınsal türe destan denir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Merve dedi ki:

  Türk dilini geliştirmek ve Türk dilinin ana yapısını korumak için öncelikle türkçemizde bulunan sözcüklerin bozulmadan imzaya uygun bir şekilde öğretiliyor olması ayrıca Türkçede bulunan noktalama işaretlerinin nerede ve ne zaman kullanılacağını bilmek Ayrıca türkçe’mizi güzel konuşmak ve ifade etmek gibi temel kurallara örnek olarak verebiliriz.

 2. Elifnur dedi ki:

  Çok güzel odevlerimi burdan yaparım hocanın gözüne girmek için☺

 3. Mustafa dedi ki:

  Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk dil kurumu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş yeni alfabemiz olan Türk Türkçe dilini ve Latin alfabesi eğitim ve dil inkılabı ile ülkemize sunulmuştur. Eğitimin temel amacı olan insanların eğitilmesi ilgilenmesi ve konuştukları anadili öğrenmesi gibi temeller Cumhuriyet ilan edildikten sonra kurulmuştur. Türkçemiz 29 harften oluşan Latin alfabesini içermektedir. Türkçe’yi güzel konuşmak için bol okuma yapmalı Türkçe’nin yazım kurallarını öğrenmeliyiz. Arap harflerinden sonra Latin harfleriyle Türkçe ders kitabımızdaki ve konuştuğumuz siz olan Türkçeyi öğrenmek ülkemize çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmıştır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.