4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-79-80-81-82-83 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Göster

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Kastamonulu Safiye Metni Cevapları Sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83


Kastamonulu Safiye Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 76 Cevapları


1. Büyüklerinizden edindiğiniz bilgilere göre 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hangi olayın yaşandığını arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :
15  Temmuz 2016 gecesi ülkemizde darbe girişimi oldu. Bu olay devleti bölmeye çalışan hainler tarafından gerçekleşti. Türklerin içerisindeki cesaret sebebi ile bunu gerçekleştiremediler. Tarih boyunca ülkemizi bölmeye çalışan birçok insan ve ülke oldu. Ancak Türklerin damarlarında olan asil kanları buna müsaade etmemiş, canlarını ortaya koymuşlardır.


2. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap :
Metnin görsellerinde bir kadının televizyonda ülkesi hakkında kötü bir haber aldığı ve yola çıkarak olanları anlamaya çalıştığı, telefonda konuştuğu ve yaralı bir kadına yardım etmeye çalıştığı görülmektedir.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 79 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup karşılarına yazınız.


Cevap :
Hain Kelimesi
Tahminim : arkadan vuran kötü insan.
Anlamı : zarar vermekten, üzmekten, kötülük etmekten hoşlanan (kimse).


Darbe Kelimesi
Tahminim : vuruş
Anlamı : birini kötü duruma düşüren, sarsan olay.


Mert Kelimesi
Tahminim : Yiğit kişi
Anlamı : 1.verdiği sözü yerine getiren, sözünün eri, güvenilir (kimse).
2.yiğit.


İhanet Kelimesi
Tahminim : Hainlik etme
Anlamı : Hainlik, (sevgide) aldatma.


Direniş Kelimesi
Tahminim : karşı gelme
Anlamı : karşı koyuş, dayanış.


İman Kelimesi
Tahminim : İnanmak
Anlamı : dinin ortaya koyduğu dogmalara inanma, dinsel inanış, inanç.


2. ETKİNLİK


Soru : Metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.


Cevap :
Mekân : Üsküdar
Zaman : 15 Temmuz 2016
Karakterler : Safiye ,eşi ve 15 Temmuz’ daki kahramanlar
Olay : Hainlerin darbe girişiminde bulunması ve kahraman insanlarımızın beraber buna direnerek ülkemizi savunmaları


3. ETKİNLİK


Soru : Metnin ana düşüncesini aşağıya yazınız.


Cevap : Metnin ana düşüncesi : Milli beraberlik ruhu ve vatanseverliktir.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 80 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Safiye, 15 Temmuz gecesi neler yapmış?


Cevap : Safiye , 15 Temmuz gecesi evden çıkmış , yakınlarına bu durumu haber vermiş, eşi kendisine “dön” demesine rağmen geri dönmemiş. Yaralanmış birine yardım edeyim derken de kendi de vurulmuş.


2. 15 Temmuz akşamı televizyonu açtığında Safiye neden şaşırmış?


Cevap : 15 Temmuz akşamı televizyonu açtığında Safiye Boğaziçi Köprüsü’ nün kapatıldığı haberini görünce şaşırmış.


3. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra Safiye ne yapmış?


Cevap : İlk şaşkınlığı atıktan sonra  Safiye, hazırlanıp hemen dışarı çıkmıştır.


4. Safiye, 15 Temmuz gecesi eşinin hangi çağrısını kabul etmemiş?


Cevap :  Safiye, 15 Temmuz gecesi eşinin eve geri dön çağrısını kabul etmemiş.


5. Boğaziçi Köprüsü’nde Safiye neler yaşamış?


Cevap :
Boğaziçi Köprüsü’nde Safiye tanıklarını arayarak mücadeleye çağırdı. Eşinin “dön” çağrılarına rağmen devam etti.  Türk bayrağı taşıyan gençlerin yanına kadar gitti. Gençler yaralanmaması için onu ikaz ettiler. Hainler onu korkutmaya çalışsa da vazgeçmedi. En sonunda yaralı bir kadına yardım etmek isterken yaralandı.


6. Safiye hastaneye kaldırılırken arkadaşlarıyla nasıl iletişime geçmiş? Onlardan ne yapmalarını istemiş?


Cevap :
Safiye hastaneye kaldırılırken arkadaşlarına sosyal medya üzerinden yaralandığını haber verdi ve onlara ” mücadeleye katılın” çağrısında bulundu.


5. ETKİNLİK


Soru : a. Metni ana hatlarıyla anlatınız.


Cevap :
15 Temmuz akşamı televizyonu açtığında Safiye Boğaziçi Köprüsü’ nün kapatıldığı haberini görünce şaşırmış. İlk şaşkınlığı atıktan sonra  Safiye, hazırlanıp hemen dışarı çıkmıştır. Safiye, 15 Temmuz gecesi eşinin eve geri dön çağrısını kabul etmemiş. Boğaziçi Köprüsü’nde Safiye tanıklarını arayarak mücadeleye çağırdı. Eşinin “dön” çağrılarına rağmen devam etti.
Türk bayrağı taşıyan gençlerin yanına kadar gitti. Gençler yaralanmaması için onu ikaz ettiler. Hainler onu korkutmaya çalışsa da vazgeçmedi. En sonunda yaralı bir kadına yardım etmek isterken yaralandı. Safiye hastaneye kaldırılırken arkadaşlarına sosyal medya üzerinden yaralandığını haber verdi ve onlara ” mücadeleye katılın” çağrısında bulundu.


Soru : b. Metinle ilgili çıkarımlar yapınız.


Cevap :
Devlet sıkıntıya düştüğü zaman milletler hemen devletlerini savunmalı ve sahip çıkmalıdırlar. 15 Temmuz darbe girişimi halkımızın cesareti sebebi ile şehit ve gazilerimiz olsa da daha büyük bir felaket olmasından ülkemizi kurtarmıştır.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 81 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : “Vatanımı vermem, teslim etmem, bir ölürüz, bin diriliriz.” cümlesinde, gerçek ve mecaz anlamda kullanılan kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri dikkate alarak cümlede ne anlatılmak istendiğini aşağıya yazınız.


Cevap :
Vatanımı vermem, teslim etmem”; gerçek anlam,  bir ölürüz, bin diriliriz”, mecazi anlamdır.  Cümlede hepimiz ölsekte bu vatanı hainlere vermem demek istemiş ve vatanseverlik ruhunu kanıtlamıştır.


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını kullanarak birer cümle
azınız.


Cevap :
Vatan Kelimesi
Mecaz Anlam Cümlem : Vatanım için uçan kuşlar gibi gerekirse uçar, ülkemi korurum.
Gerçek Anlam Cümlem : Vatanımız bizim her şeyimizdir.


Bayrak Kelimesi
Mecaz Anlam Cümlem : Bayrağım için ölsem de yaşarım.
Gerçek Anlam Cümlem : Bayrağımız bizim milli değerimizdir.


Toprak Kelimesi
Mecaz Anlam Cümlem : Toprak bugün neşe içinde baharı selamlıyordu.
Gerçek Anlam Cümlem : Toprağa ektiğim ekinler filizlenmeye başladı.


Birlik Kelimesi
Mecaz Anlam Cümlem : Birlik beraberlik bizim kanımızda var.
Gerçek Anlam Cümlem : Ülkemiz için birlik beraberlik içinde hareket etmeliyiz.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 82 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri düşüncelerinize uygun ifadelerle tamamlayınız. Tamamladığınız cümleleri arkadaşlarınıza okuyup düşüncelerinizi onlarla paylaşınız.


• Vatanımıza sahip çıkmalıyız çünkü
Cevap :
Vatanımıza sahip çıkmalıyız çünkü , vatanımız bizim huzur içinde yaşadığımız yerdir. Vatanımız eğer bölünürse günlük hayatımız bozulur, işler tersine döner. Güven içerisinde kalamayız.


• Bayrağımız kutsaldır çünkü 
Cevap :
Bayrağımız kutsaldır çünkü , bu bayrak şehitlerimizin kanından boyanmıştır.


• Türk milleti güçlü bir millettir çünkü
Cevap :
Türk milleti güçlü bir millettir çünkü imanı vardır.


• Birlik ve beraberlik önemlidir çünkü
Cevap :
Birlik ve beraberlik önemlidir çünkü , ancak birlik olursa güçlü olunur.


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını örnekteki gibi yazınız.


Cevap :

  • Çiçek kökleriyle suyu emdi. (terim anlam)
  • Bu sorunu kökten halletmeliyiz. (…mecaz anlam..)
  • Bugün matematik dersinde doğru çizdik. (..terim anlam….)
  • Bu söylediklerinin doğru olduğuna emin misin? (…gerçek anlam..)

10. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kutucuklardan renklendirilmiş olanlarda yazılı kelimeler arasındaki anlam ilişkisini düşününüz. Örnekteki anlam ilişkisine göre farklı renkler kullanarak diğer kutucuklardaki kelimeleri de siz eşleştiriniz.


Cevap :

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-79-80-81-82-83 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 76-79-80-81-82-83 Cevapları”

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 83 Cevapları


11. ETKİNLİK


Soru : Bir çocuk olarak vatanınızı korumak için neler yapabileceğinizle ilgili bir sunum hazırlayınız. Görsellerle destekleyeceğiniz sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Bir çocuk olarak vatanımızı korumak için ilk görevimiz; vatanımız hakkında bilgi sahibi olmaktır. Büyüklerimizden ve öğretmenimizden , vatanımız hakkında bilgileri ve değerlerimizi öğrenmeli , bunlara sahip çıkarak ezberlemeliyiz. Tarihimiz hakkında bilgimiz olmalı ki olaylar karşısında gerçekleri anlayabilelim. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı ne yaptıkları anlayabilmeli ve onlara karşı çıkabilmeliyiz.
Bir başka görevimiz ise derslerimize iyi çalışarak , vatanımıza sahip çıkmak ve iyi yerlere gelmektir. Bizler başarılı olursak ülkemiz kalkınır ve düşmanların güç yetiremediği bir yer haline gelir. Bunun için çok çalışmalı ve iyi yerlere gelerek, ülkemizi kuvvetli hale getirmeliyiz. Sağlam ve kuvvetli olan ülkelere düşmanlar güç yetiremezler.
Vatanımızı korumak için , ülkemizi bölmek isteyenlere güvenmemeli ve duyduklarımıza inanmamalıyız. Vatanımıza göz diken düşmanların yalanlarına ve söylediklerine inanmadan doğruyu büyüklerimizden ve okulumuzdaki öğretmenlerden öğrenmeliyiz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-79-80-81-82-83 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 83 Cevapları”

12. ETKİNLİK


Soru : “Kastamonulu Safiye” başlıklı metnin sizi en çok etkileyen bölümünü kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız.


Cevap : Kastamonulu Safiye” başlıklı metnin sizi en çok etkileyen bölüm; Safiye’ nin kendilerini korkutan askerlere karşı cesurca davranmasıdır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Kurtuluş Savaşı yıllarıyla ilgili bir film izleyiniz. İzlediğiniz filmi tanıtmak, filmle ilgili düşüncelerinizi belirtmek üzere hazırlık yapınız.


Cevap :
1959 Düşman Yolları Kesti Osman F. Seden Senaryo Tarık Dursun K. filmi bu konuda güzel bir film. İstiklal Savaşı yıllarını anlatıyor. İstanbul’ dan Anadolu’ ya yapılan gizli silah sevkiyatı padişahın casuslarınca durdurulur. Mustafa Kemal’i İstanbul’ dan destekleyenlerden Hulusi Bey gibi ileri gelenler öldürülür.
Gerçekten zor zamanların yaşandığı anlar. Devletin içerisinde olan karışıklıklar, düşmanlarla savaşmaktan daha zor.


2. Gazete, dergi veya genel ağdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili görselleri bulunan haberler derleyiniz.


Cevap :TRT 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak
Kurumun 42 yıldır düzenlediği şenlik yayınlarından hazırlanan “Bugün 23 Nisan” özel programı, yarın 14.30’da TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Yeni Malatyaspor’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Yeni Malatyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-79-80-81-82-83 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 76-79-80-81-82-83”

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merve dedi ki:

    15 temmuz gecesi düşmanlarımızı işgal etmek isteyen ve bağımsızlığını bozmak isteyen vatan hainleri ülkemize saldırmış yalnız ülkemizin kahraman Türk milleti cesaretini göstererek ülkemizin geçilmez olduğunu bir daha düşmanlara göstermiştir. Türk milleti atalarımızın binlerce mücadelelerle kazanmış olduğu bu cennet vatanı kolay kolay düşmanların ve hainlerin eline bırakmaz. Gerekirse şehit gazi olmaktan kaçırmaz. Türk milleti vatanına bağlı olan bir millettir.

  2. Mustafa dedi ki:

    15 temmuz gecesi asla unutulmayacak bir karanlık geceydi. 15 temmuz gecesi ülkemizi fethetmek isteyen ve vatan topraklarımızı bilmek isteyen vatan hainlerine karşı Türk toplumu toplanarak ve beraberce yardımlaşarak bu toprakların geçilmez olduğunu bir daha düşmanlara ve hainlere göstermiştir. 15 temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi korumak için sokaklara çıkan birçok insanımız şehit olmuş bazları Gazi olmuş kadın erkek demeden vatanımız için ve vatanımızı korumak için mücadele vermişlerdir. Yalnız 15 temmuz gecesi değil her ne zaman olursa olsun Türk toplumu vatanını korumak için hazırdır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.