4. Sınıf Türkçe Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Metni Cevapları


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 105, 106, 107, 108, 109, 110


Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 105-107-108-109-110 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 105 Cevapları

1. “Altın Yumurtlayan Tavuk” masalından çıkardığınız dersi arkadaşlarınıza açıklayınız.


Cevap :
“Altın Yumurtlayan Tavuk” masalından çıkardığımız ders; açgözlü olmamak ve elindekiyle yetinmeyi bilmektir.


2. Daha fazlasını istediğiniz için elinizdekini kaybettiğiniz oldu mu? Anlatınız.


Cevap :
Evet oldu. Bir keresinde süt içtim. Aslında canım çok istememesine rağmen ikinci bardağı dolduracaktım. Daha sonra süt şişesini yere düşürüp kırdım. Bu yüzden yarın ki sütümden de oldum.


3. Başlığından ve görsellerinden hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap :
Resimlerden ve başlıktan bakınca daha fazla para elde etmek için para karşılığında bir adamın birşeyler sattığını ve bunun sonunda her şeyini kaybettiğini tahmin ettim.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 107 Cevapları

1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup yazınız ve bunları anlamına uygun olarak birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap :
Kazanç kapısı
Tahmin : Para veya gelir gelen yer
Sözlük Anlamı : Para kazanılan, para getiren yer.
Cümlem : Kazanç kapımız bu, kıymet bilmeliyiz.


Ucuz pahalı demeden
Tahmin : fiyata bakmadan
Sözlük Anlamı : Yüksek veya düşük fiyatlı olduğuna bakmamak
Cümlem : Ucuz pahalı demeden beğendiğim elbiseyi alacağım.


Korsan
Tahmin : Yasa dışı işler yapan , üreten
Sözlük Anlamı : 1.gemilere saldıran, gemileri ele geçirip yağmalayan deniz haydudu başkalarının hakkını zor kullanarak ele geçiren kimse.
Cümlem : Korsan cd satışları için soruşturma başlatıldı.


Devran
Tahmin : Yeryüzü
Sözlük Anlamı :yeryüzü, dünya. 2.alınyazısı.
Cümlem : Bu devran böyle sürüp gitmez ki.


2. ETKİNLİK


Soru : a. “Şapkasını dizlerine vurarak dövünmek” kelime grubundan ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap : “Şapkasını dizlerine vurarak dövünmek” kelime grubundan, mecaz anlamda kullanılan bir anlam cümlesi olduğunu anlıyorum.


Soru : b. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” deyiminin anlamını sözlükten bulup aşağıya yazınız. Başınıza böyle bir durum geldi mi? Anlatınız.


Cevap :
“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” deyiminin anlamı; Daha iyisini elde etmek uğruna çalışırken elindekilerini de yitirmek manasındadır. Bende bazen sınavlarda çok üst konulara bakıp, puan getirmek isterken es geçtiğim basit görünen konularda kalıyorum. Yada başka bir arkadaşla takılmak isterken , sadık arkadaşlarımı elden kaçırıyorum.


Soru : c. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” deyiminin, metne nasıl bir anlam kattığını açıklayınız.


Cevap : “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” deyiminin, metne mecazi ama güzel bir mana katmıştır.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 108 Cevapları

3. ETKİNLİK


Soru : Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Recep Ağa geçimini sağlayacak kazancı nasıl elde edermiş?


Cevap : Recep Ağa geçimini sağlayacak kazancı, yüzlerce bulgur tarlasını ekip biçerek elde edermiş.


2. Recep Ağa’nın kazancını değiştiren ne olmuş?


Cevap : Recep Ağa’nın kazancını değiştiren kasabaya pirinç gelmesi olmuş.


3. Pirinç hangi ülkenin, hangi şehrinden getiriliyormuş?


Cevap : Pirinç, Mısır’ın Dimyat şehrinden  getiriliyormuş.


4. İkinci gidişinde Dimyat’tan aldığı pirinçleri gemiye yükledikten sonra Recep Ağa’nın başına ne gelmiş?


Cevap : İkinci gidişinde Dimyat’tan aldığı pirinçleri gemiye yükledikten sonra Recep Ağa’ ya korsanlar saldırmış. Hem elindeki altınlara hem de pirinçlerine el koymuş, onları ise “canınız sizin ” diyerek serbest bırakmışlar.


5. Recep Ağa, hikâyenin sonunda nasıl bir öz eleştiri yapmış?


Cevap :
Recep Ağa, hikâyenin sonunda şapkasını yere vurup, dövünerek , “Yaptığın işi görüyor musun Bulgurcu Recep Ağa?” dedi ağlamaklı bir sesle,
“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldun!” diye bir öz eleştiri yapmış.


4. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen mecaz anlamlı kelime ve kelime gruplarının altını çiziniz. Bu kelimeleri ve kelime gruplarını kullanarak aşağıdaki örneğe benzer cümleler yazınız.


Cevap :
Dikkatinden kaçmamak. Cümle; Dün yaptığın gözümden kaçmadı.
Elden çıkarmak Cümle; Bütün eşyaları elden çıkarmam lazım
Şapkasını dizine vurarak dövünmeye başlamak Cümle; Yaptığı haksızlık sonrası işini kaybedince şapkasını dizine vurarak dövünmeye başladı.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 109 Cevapları

5. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.


Cevap :

 • büyük :küçük
 • iyi : kötü
 • pahalı : ucuz
 • yeni :eski
 • erken :geç
 • başlamak : bitirmek
 • cesaret : korkaklık
 • kolay : zor
 • kazanmak : kaybetmek

6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri, metinle ilgili çıkarımlarınıza uygun olarak tamamlayınız.


Recep Ağa’nın kazancı azaldı. Çünkü
Cevap :
Recep Ağa’nın kazancı azaldı. Çünkü ulaşım kolaylaşınca kasabaya pirinç gelmeye başladı.


Recep Ağa, tarladaki buğdayı tüccara ucuz pahalı demeden erkenden sattı. Çünkü
Cevap :
Recep Ağa, tarladaki buğdayı tüccara ucuz pahalı demeden erkenden sattı. Çünkü Mısır’ a gidip pirinç almak istedi.


Recep Ağa bütün parasını kaybetti. Çünkü
Cevap :
Recep Ağa bütün parasını kaybetti. Çünkü korsanlar mallarına ve altınlarına el koydular.


Recep Ağa kasabaya döndüğünde yolun iki yanındaki buğday tarlalarını görünce kötü oldu. Çünkü
Cevap :
Recep Ağa kasabaya döndüğünde yolun iki yanındaki buğday tarlalarını görünce kötü oldu. Çünkü bütün buğdayları satmıştı. Un yapacak ve yiyecek hiç buğdayı kalmamıştı.


Recep Ağa, “Altın Yumurtlayan Tavuk” masalındaki adama benzer. Çünkü
Cevap :
Recep Ağa, “Altın Yumurtlayan Tavuk” masalındaki adama benzer. Çünkü oda elindeki ile yetinmediği ve daha fazlasını istediği ve bu uğurda elinde hiçbir şey bırakmadılar.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 110 Cevapları

7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki paragrafta kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.


Cevap :
Yüzlerce dönüm toprağı olan Recep Ağa “bulgurcu” olarak tanınır-
dı. Çünkü topraklarında buğday eker, elde ettiği buğdayın büyük bir
kısmını bulgur yapıp satardı. İyi kazanç sağlardı bulgur satışından.
Gün oldu, devran döndü, kasabaya pirinç geldi. Yıllardır bulgur
yemekten usanan kasabalılar; pahalı olmasına karşın pirinç tüketmeye
başladılar. Bu durum Recep Ağa’nın kazancını azalttı. Peki! Recep
Ağa kazancını artırmak için ne yaptı dersiniz.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Bu açıklamalara göre metnin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde neler anlatıldığını kısaca yazınız.


Serim: Hikâyede anlatılacak olayın ortaya konulduğu bölümdür.


Cevap : Bu bölümde Recep Ağa’ dan ve nelerle uğraştığından bahsedilir.


Düğüm: Ortaya konulan olayın açıldığı, okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölümdür.


Cevap : Bu bölümde Recep Ağa’ nın kararından ve Mısır’ a gitmesinden bahsedilir.


Çözüm: Hikâyedeki olayın düğümünün çözüldüğü, bütün sorunların cevaplandığı bölümdür.


Cevap : Bu bölümde Recep Ağa’ nın ellerindekini kaybetmesi ve dönüşünden sonraki pişmanlığı anlatılır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Ülkemizi yurt dışında temsil eden bir bilim insanının çalışmaları hakkında araştırma yapınız.


Cevap :
Oxford’daki kariyerini bırakan bilim insanı üniversitedeki genç beyinlere örnek oluyor
Oxford Üniversitesindeki kariyerini bırakıp, mezun olduğu Ege Üniversitesinde “akciğer görüntüleme cihazı” üzerine çalışma yürüten Doktor Öğretim Üyesi Doğanay, oluşturduğu 20 kişilik genç araştırma grubuna liderlik ediyor. AA 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Metni Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!