4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 43-44-45-46-47 Cevapları Özgün Yayınları


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Ye Kürküm Ye Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 43, 44, 45, 46, 47


Ye Kürküm Ye Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 43-44-45-46-47 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 43 Cevapları

1. Hazırlık yaptığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :
Nasreddin Hoca Fıkrası 3: Gönlüm Buna Razı Olmadı
Eşeği ile kasabaya alışverişe giden Nasreddin Hoca; kitap, elma, limon gibi birçok ağır şey almış. Aldıklarını kocaman bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı da sırtına alıp eşeğine binmiş.
Yolda giderken Hoca’yı gören köylüler:
– Ey Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın?, diye sormuşlar.
Hoca:
– Ne yapayım? Zavallı hayvan zaten beni taşıyor, çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı, demiş.


Nasreddin Hoca Fıkrası 9: Akıl Sır Ermiyor
Nasreddin Hoca bir gün yolda yürürken iki yüz akçe parasını kaybetmiş. Kaybettiği parasını bulamayan ve çok üzülen Hoca, “ne olur bulunsun” diye dua etmiş.
Aynı zamanda yaşadığı şehrin en zenginlerinden biri uzak diyarlarda bir yerde çıktığı gemi yolculuğunda kötü bir fırtınaya yakalanmış ve “Eğer kurtulursam Nasreddin Hoca’ya iki yüz akçe para vereceğim” diye adak adamış hemen.
Kötü fırtınadan kurtulan adam hemen gelip bu parayı Hoca’ya vermiş. Hoca şaşırmış ve:
– Ey Allah’ım sağ ol. Bu ne dolambaçlı yolmuş, ben parayı ben nerede yitirdim, nerden çıktı. Gerçekten de akıl sır ermiyor, demiş.


2. Anlatılan fıkralara göre Nasrettin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap : Nasrettin Hoca hazır cevap, zeki, özü sözü bir, bilgili olarak kişilik özellikleri hakkında bilgi verebiliriz.


3. Nasrettin Hoca hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Nasrettin Hoca’nın yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan sevgisinden kaynaklı olarak, söylentiler çıkmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır.
Bu söylentiler o kadar artmıştır ki Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana ile dostluğu. Kendisinden nerede isi bir yüz yıl sonra gelen Timur la tanıştığı hep onun efsaneye dönüşmesinin göstergesidir. Nasrettin Hoca mizahı ile insanın yüzünü güldüren, genellikle eşeğine ters binmiş olarak çizilen. Farklı zeki argo kullanmadan güldürme yeteneği olan bir kişidir.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 44 Cevapları

1. ETKİNLİK


Soru : a. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Anlamından hareketle bu kelimeleri noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
Kaybolma : Bulunmama durumu.
Davet : Yemekli toplantı.
Misafirperverlik : Konuğa saygı göstererek onun rahatını, gereksinimlerini karşılamak.
İnsafsız : Vicdansız bir biçimde, acımasızca.


Soru : b. “Buyur etmek” deyiminin anlamını metinden hareketle yazınız.


Cevap : Bir kişiyi bir yere çağırmak anlamında kullanılmaktadır.


Soru : c. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri gerçek anlamlarına uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.


Cevap :
Davet Cümlem : Akşam yemeğine bizleri davet etti.
Yoksul Cümlem : Ekmek almayacak kadar yoksul bir aileydi.
İkram Cümlem : Gelen misafirlere kuz keserek ikram etti.
Kürk Cümlem : Bülent Ersoy kendine yeni bir kürk aldı.


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


1. Hoca davete önce nasıl gitmiş, nasıl karşılanmış?


Cevap : Eski püskü elbiselerle gitmiş ama davet eden olmamış.


2. Hoca üstünü başını değiştirerek davete gittiğinde nasıl karşılanmış?


Cevap : Hoca’yı nereye oturtacaklarını, nasıl ağırlayacaklarını şaşırmışlar.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 45 Cevapları

3. ETKİNLİK


Soru : Metin ile ilgili iki soru da siz yazınız. Yazdığınız soruları cevaplayınız.


Soru : İkinci sefer onu bu şekilde karşılandıklarında hoca nasıl tepki vermiş?
Cevap : — Bre insafsızlar, biraz önce yüzüme bakmadınız. Şimdi bu ikram niye, diyerek kürkünün ucunu tutup yemeklere doğru uzatarak, — Ye kürküm ye!.. Bu ikram sana, demiş.


Soru : Metnin yazarı kimdir?
Cevap : Duhter UÇMAN


4. ETKİNLİK


Soru : a. Metinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir? Aşağıya yazınız.


Cevap :
Metnin ana düşüncesi : İnsanların kıyafetleriyle ağırlanmasının yanlış bir davranış olduğu ifade edilmektedir.


Soru : b. Metnin ana düşüncesi, metindeki hangi cümle veya cümlelerle ifade edilmiştir? Aşağıya yazınız.


Cevap : — Ye kürküm ye!.. Bu ikram sana, demiş. cümlesiyle ifade edilmiştir.


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Neden bu başlığı yazdığınızı açıklayınız.


Cevap :
Kıyafetime Ziyafet metnin içeriğine uygun bir başlıktır. Çünkü bu davette kıyafeti düzgün olanların ağırlandığını görüyorum.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 46 Cevapları

6. ETKİNLİK


Soru : Metnin türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.


Cevap :

  • ( ✓ ) Metin dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
  • ( ✓ ) Metinde bilgilendirici ifadeler vardır.
  • ( ✓ ) Metin hem eğlendirici hem de öğreticidir.
  • ( ✓ ) Metnin ana duygusu vardır.
  • ( ✓ ) Metinde kahramanlar, olay, mekân ve zaman gibi hikâye unsurları bulunmaktadır.

7. ETKİNLİK


Soru : a. Metnin üstünde verilen görseli inceleyiniz. Bu görselin metni anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız.


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 46 Cevapları”


Cevap : Metni anlamamız tam olarak yardım etmektedir. Çünkü bu resimde bizlere kıyafetleri şık olanların ağırlandığı, diğer eski kıyafetleri olanların ise insandan sayılmadığı görülmektedir.


Soru : b. Aşağıdaki görselin, metnin hangi bölümüyle ilişkili olduğunu, yansıttığı duyguları, mekânın özelliklerini açıklayınız.


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 43-44-45-46-47 Cevapları Özgün Yayınları”


Cevap : Son bölümde Nasrettin Hocanın ye kürküm ye dediği kısımdan alınmıştır.


8. ETKİNLİK


Soru : Nasrettin Hoca’nın hayatı ile ilgili edindiğiniz bilgileri kısaca aşağıya yazınız.


Cevap :
Nasrettin Hoca Türk güldürü ve mizah tarihinin en önemli karakterlerinden bir tanesidir. Selçuklu döneminde Akşehir de yaşamamış efsanevi kişiliktir. Nasrettin Hoca hazır cevaplı ve mizahi anlayışla olaylara yaklaşan birisidir.
Nasrettin Hoca Hortu köyünde doğup burada medrese de eğitim almış köyün imamlığını yapmış, Akşehir’e göçerek burada çeşitli görevler üstlenmiş kadılık yapmıştır. Nasrettin Hocanın ölümüyle adına anlatılan hikayeler efsaneye dönüşmüş öldüğü yüzyıldan itibaren ünü yayılmıştır.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 47 Cevapları

9. ETKİNLİK


Soru : a. Nasrettin Hoca’nın beğendiğiniz fıkralarından birini kişi, olay ve mekân unsurlarını dikkate alarak kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız. Yazdığınız fıkrayı türün özelliklerine uygun biçimde arkadaşlarınıza okuyunuz.


Cevap :
Nasrettin Hoca bir gün eline bir kap yoğurt alarak gölün kıyısına gitmiş. Burada kaşık kaşıt göle yoğurt çalıyormuş. Köylülerden biri yanına gelerek Nasrettin Hoca’ya “Hoca, ne yapıyorsun.” demiş. Göle maya çalıyorum demiş. Köylü hoca hiç göl maya tutar mı demiş. Nasrettin Hoca bunun üzerine ya tutarsa demiş.


Soru : b. Aşağıdaki ölçütlere göre uygun kutucukları işaretleyerek yazı çalışmanızı değerlendiriniz.


Cevap :

“4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 47 Cevapları”


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


Soru : Genel ağdan, Türk Dil Kurumu ile ilgili araştırma yapınız. 


Cevap :
Türk Dil kurumu Mustafa Kemal Atatürk ün öncülüğü ile kurulmuş, Türk dilinin incelenmesi Türk dilinin gelişmesi için  çalışmalar yapan bir kurumdur. 12 temmuz 1932 de kurulmuştur. Bu kurum her yıl 1955 ten başlayarak çeşitli dallarda  ödüller vermiş her yıl 26 eylülü dil Bayramı ilan etmiş, 1983 e kadarda bu ödülleri vermeye dikkat etmiştir. Türk Dil Kurumunun üyeleri Türkoloğlardır.
Yaptıkları çalışmalar sözlük bilim ve uygulama, gramer bilimi ve uygulama, dil bilimi ve uygulama, terim bilimi ve uygulama, ağız araştırmaları, Lehçeleri bilimi ve uygulama, kaynak eserler bilimi ve uygulamadır. Türkiye Türkçesi üzerinde sürekli geliştirmeler yapılarak yazım kılavuzu adı altında Türkçe sözlük yayımlanır. En son yeni sözlük 2000 yılında yenilenerek yayımlanmıştır.
Bu sözlükte 75 bin civarında yeni sözcük bulunmaktadır. Türk Dil kurumu şuanda Türk Lehçeleri ve şiveleri sözlüğü ve grameri saha araştırması projesi yürütmektedir. Göktürk yazılı belge, yazı ve anıların albümü projesi ayrıca Türk dünyası destanlarının tespiti Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayınlanma projesinde yürüttüklerini önemli projelerdir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 43-44-45-46-47 Cevapları Özgün Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
4'cü sınıf Türkçe ders kitabı mızda bulunan Nasrettin hoca'nın bu komik fıkrası ile eğlendik. Nasrettin hoca'nın fıkralarını çok seviyorum. Nasrettin hoca'nın fıkralarında güldürmek eğlendirmek ten yanı sıra Bir de akıl vermek yol göstermek ve bilgi vermek bir gibi birçok amaçlara varabiliriz. Bu dersimizde ki Nasrettin hoca fıkrasındaki soruları cevaplamak için sayfanızda bulunan bilgilerden faydalandım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Merve
Nasrettin hoca'nın fıkralarından biri olan oldukça bilinen ye kürküm ye fıkrasını anlatırken hem gidiyoruz hem de çok güzel bir ana fikir çıkarıyoruz. Bir insanın iç güzelliği gibi dış güzelliğini de güzel olması gerekmektedir. Çünkü bir insan dış kıyafetin temizliği ve tertibi ile ilgi görebilir. Yalnız sahip olduğumuz mal ve güzellikle övün memeli ve kibirli olmamalıyız. Mütevazi bir şekilde giyinmeli temiz görünmeli ve gitmiş olduğumuz ortamlarda uygun bir şekilde giyilerek gitmeliyiz.
M.ERDEM KORKUSUZ
COKKKKKKKKKKKKKKK  IYISIN ABLA   BANA YERDEM ETTIN BUGUN BU BIZIM DERSIMIZDI SENIN SAYENDE HIZLI BITIRDIMM HELALLLL OKULDA BANA KORKUSUZ  DERLER  
Mustafa
Okumuş olduğumuz Türkçe kitabımızda yer alan bu metinde Nasrettin hocanın elbetteki hayvanlara karşı merhametini görmüş oluyoruz. Köylülerle sohbet ederken ne kadar eğlenceli ve güldürücü cevapları verdiğini ve bu cevapların altında yatan bilgilendirici ve düşündürücü sözleri de anlamak mümkündür. Nasrettin hoca'nın hikayelerini çok seviyorum. Nasrettin hoca'nın hikayelerini okurken hem eğleniyorum hem de çok güzel anılar biriktiriyorum. Nasrettin hoca'nın fıkraları fıkraları arasında yer almaktadır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!