4. Sınıf Türkçe Oğuz Ata Boy Boyladı Dinleme Metni Cevapları


Turkce Ogretmeni

İçindekiler

4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Oğuz Ata Boy Boyladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 55, 56, 57, 58


Oğuz Ata Boy Boyladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 55 Cevapları

1. Destan hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :
Destanlar tarih öncesi var olan efsanevi olayları konu alan koşuk olarak anlatan en eski bir yazılara denilmektedir. Destanlar olağanüstü konuları ele aldıkları için haya ürünü olarak kabul edilmektedir. ancak toplumsal olarak eski dönemlerde yaşayışlar hakkında bizlere bilgiler vermektedir.


2. Başlığından hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.


Cevap : Oğuz Atanın soyunun çoğalması


1. ETKİNLİK


Soru : a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerinin anlamını tahmin ediniz. Bu kelimelerin anlamını sözlüğünüze yazmayı unutmayınız.


Cevap :
Kocamak : Bir canlının yaşlanması
Ulak : Bir haberi bir yere ileten kişi, elçi
Otağ : Eski dönemlerde hükümdarların oturduğu ev


Soru : b. Metinde geçen aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız. Bu cümleleri aşağıya yazınız.


Cevap :
Buyruk vermek : Hükümdar, buyruk vererek vezirlerini yanına topladı.
Mahcup olmak : Olimpiyatta birinci olmadığı için ülkesine mahcup oldu.


Soru : c. Metni dinlerken not aldığınız anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 56 Cevapları

2. ETKİNLİK


Soru : Metnin ana düşüncesini belirleyip aşağıya yazınız.


Cevap :
Metnin ana düşüncesi : Birlikten kuvvet doğar.


3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


1. Oğuz Ata’nın buyruğunu dört bir yana kimler haber verdi?
Cevap : Beylerine, ulularına, kağanlarına haber verdi.


2. Dağ Han neden mahcup oldu?
Cevap : 24 oku kıramadığı için mahcup oldu.


3. Oğuz Ata’nın anlatmak istediği neydi?
Cevap : Bir kişi tek olursa yenilir ancak birlik olursa yenilemeyeceğini anlatmak istedi.


4. Oğuz Ata’dan sonra yerini kim alacaktı?
Cevap : Gülhan yerini alacaktı.


5. Oğuz Ata nasıl biriydi?
Cevap : Zeki, akıllı, bilgili biriydi.


6. Oğuzların kuruluşu nasıl tamamlandı?
Cevap : Oğuz Ata’nın 6 oğlunun her birinin 4 oğlu oldu. Bunlardan 24 oğuz boy oluştu. Böylelikle oğuzların kuruluşu tamamlandı.


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya, metne uygun farklı bir başlık yazınız.


Cevap : Ata’dan Öğüt Var, Ata’nın Vasiyeti başlıkları örnek olarak verilebilir.


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 57 Cevapları

5. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen “Asla özünüzü unutmayın.” sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.


Cevap :
Asla özünüzü unutmayın.” sözü bizlere kendi gelenek, görenek ve kutsallarımızı unutmadan hayata devam etmemiz gerektiği hakkında bizlere öğüt vermektedir.
Özümüz bizleri bir arada tutan, güçlü olmamızı sağlayan, toplumun bir olmasını sağlayan önemli bir dengedir.  Türk milletleri tarih boyunca asla özünü unutmadan güçlü bir devlet olarak günümüze kadar gelebilmiştir.


6. ETKİNLİK


Soru : Noktalı yerlere uygun kelimeler yazarak metinle ilgili zihin haritası oluşturunuz.


Cevap :
Birlik Zihin Haritası

 1. Dayanışma
 2. Yardımlaşma
 3. Güç
 4. Kutsallar
 5. Gelenek ve Görenekler

7. ETKİNLİK


Soru : “Oğuz Ata konuşmaya başladığında herkes sustu ve dikkatle onu dinlemeye başladı.” cümlesinden hareketle Oğuz Ata’yı dinleyenler dinleme kurallarından hangilerine uygun davranmıştır? Dinleme kurallarından üç tanesini aşağıya yazınız.


Cevap :
Dikkatlerini tamamen konuşmacıya vermişlerdir. Başka dikkat dağıtıcı bir şeyle uğraşmamışlardır. Dinleme kurallarına örnek verecek olursak ;

 1. Dikkatli dinleme
 2. Not alma
 3. Dikkat dağıtmama
 4. Kendi bilgilerimizle, konuşmacı bilgilerini karşılaştırma

8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki paragrafta kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.


Cevap :
Oğuz halkının sorunlarına çare, dertlerine derman bulurdu Korkut Ata : Ona danışmadan bir iş tutmaz, onun dediğinden dışarı çıkmazdı Oğuz halkı. Korkut Ata ; öğütler verirdi Oğuz halkına ; akıl verirdi, yol gösterirdi. Yalana, dolana, haksızlığa karşı çıkardı. İyinin, güzelin, yanında olurdu hep…


4. Sınıf Türkçe Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 58 Cevapları

9. ETKİNLİK


Soru : a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Bu kelimelerin cümlelere kattığı anlam hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


• Elindeki sürahi düşünce paramparça oldu.
Masmavi gökyüzünde renk renk uçurtmalar uçuyordu.


Cevap :
Pekiştirme kelimelerini kullanılarak metinde anlam bütünlüğü ve anlaşılması arttırılmıştır. Bu sayede okuyucu daha iyi bir şekilde verilmek istenen mesajı almıştır.


Soru : b. Aşağıdaki pekiştirmeli kelimeleri, yazımlarına dikkat ederek cümle içinde kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap :
Bembeyaz cümlem : Bembeyaz kar gecenin karanlığını aydınlattı.
Sapasağlam cümlem : Spor yaptığı için sapasağlam bir bünyesi vardı.
Sırılsıklam cümlem : Sağanak yağmura yakalanınca sırılsıklam olmaktan kurtulamadı.
Apaçık cümlem : Bizlere verdiği apaçık delillerle onun söylediklerine inandık.


10. ETKİNLİK


Soru : Görseldeki öğrencilerin “Bir milletin birlik ve beraberliği neye bağlıdır?” sorusunun yanıtı hakkında neler konuşuyor olabileceklerini tahmin ediniz. Bu öğrenciler arasında geçebilecek konuşmayı, uygun noktalama işaretlerini kullanarak aşağıya yazınız.


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 55-56-57-58 Cevapları Özgün Yayınları”


Cevap :
“Bir milletin birlik ve beraberliği neye bağlıdır?” sorusuna yanıt olarak dayanışma, yardımlaşma, milli bağlar, vatan severlik, dini değerler, gelenek ve görenekler gibi bir milletin birlik ve beraberliğine bağlıdır.
Bir milletin birlik ve beraberliği ancak belli bir duygu ve düşünce etrafında sağlanması durumunda sağlanabilir. Bu nedenle sürekli olarak insanların değerlerini, aslını koruması ve nesillere aktarması gerekmektedir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

4. Sınıf Türkçe Oğuz Ata Boy Boyladı Dinleme Metni Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!