5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102-105-106-108 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Ünitemize Hazırlanalım Cevapları Sayfa 101


Ünitemize Hazırlanalım Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 101 Cevapları


1. Din, hayatımızın hangi yönlerini etkilemektedir? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Din, hayat düzeni için geldiğinden hayatımızın her yönünü etkilemektedir.
Merhametli olmak, yalan gibi insanlara zarar veren hallerden kaçınmak gibi toplum düzenini sağlayan birçok kural aynı zamanda bize sevap verir. İyi bir ahlaka sahip olmak ve bunun için bir şeyler yapmak gibi bütün sevilen işler aynı zamanda dinin emridir.


2. İçinde dinî kelimeler geçen deyimler, atasözleri veya Ramazan manileri bulup defterinize yazınız.


Cevap:
Atasözleri Ve Deyimler
Allah aşkına
Hay Allah
Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu verir.
Allah bilir ama kul da sezer.
Allah doğrunun yardımcısıdır.
Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz.
Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar.
Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
Allah kulunu kısmeti ile yaratır.
Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin.
Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.
Allah ’ın bildiği kuldan saklanmaz.
Allah’tan umut kesilmez.
Atasını tanımayan Allah‘ ını tanımaz.
Düşmez, kalkmaz bir Allah
Garip kuşun yuvasını Allah yapar
İman, aklın çalışmasının ürünüdür. …
İmanın cahili olan, neyin alimidir? …
Esersiz iman, başaksız tarlaya benzer. …
İman karşısında, doğanın sesi kesilir. .
Ramazan Manileri
Ramazanla uyandı,
Mümin nura boyandı,
Hazırlıklar başladı,
Camide kandil yandı.
Müminlere nimettir,
İlk on günü, rahmettir,
Bu ayda oruç tutmak,
Büyük bir ganimettir.


3. Cami ile evinizin yapısı arasındaki farklılıkları belirleyerek defterinize yazınız.


Cevap:
Evimizde minare, şerefe, şadırvan gibi abdest alma yerleri, mescit halıları, imam yeri gibi yerler yok. Ayrıca evimiz camiler kadar yüksek tavana sahip değil.


4. İçinde dinî kelimelerin geçtiği bir şarkı bularak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Allah Büyük
Özcan Deniz
Fani şu âleme
Geldim ben sevmeye
Gezdim seyyah
Şaştım bu dünyanın hâllerine
Usta sorma be
Aşk zor, zor herkese
İnsan malum
Toprak çağırır günün birinde
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Ömrüm kül oldu ele güne
Dünya hayırsız dolmuş
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Küstüm sonunda sevmelere
Kullar vefasız olmuş
Nasıl gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
Sonsuz gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
Fani şu âleme
Geldim ben sevmeye
Gezdim seyyah
Şaştım bu dünyanın hâllerine
Usta sorma be
Aşk zor, zor herkese
İnsan malum
Toprak çağırır günün birinde
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Ömrüm kül oldu ele güne
Dünya hayırsız dolmuş
Ah be, sevdaya düşe düşe
Kaldım bir ateşin içinde
Küstüm sonunda sevmelere
Kullar vefasız olmuş
Nasıl gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
Sonsuz gurbet içim dışım
Eller bahar, ben hep kışım
Vuruldu bak gönül kuşum
Uçar mı? Allah büyük
Bilirim Allah büyük
Yine de Allah büyük
Bilirim Allah büyük
Yine de Allah büyük


5. Çevrenizde dinî bayramlarda neler yapılmaktadır? Gözlemlerinizi defterinize yazınız.


Cevap:
Sabah bayram namazı kılmak için erkekler camiye gider. Çevremde dini bayramlarda şeker alınarak misafirlere şeker ve tatlı ikram edilir.
Küçükler büyüklerin ellerinden öper, büyükler küçüklere harçlık verir ve onları öperler, herkes birbirinin bayramını kutlar, arama ve mesaj atarak bayramlaşır, temizlik yapılır ve insanlar birbirlerinin evine bayram kutlamaya giderler.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Mimarimizde Dinin İzleri Cevapları Sayfa 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108


Mimarimizde Dinin İzleri Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 102 Cevapları


Soru : Bir caminin dış görüntüsü hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Cevap:
Camilerimizin dış görünüşü genellikle uzun minareleri olan, minarelerinde şerefeleri olan, büyük kubbeleri olan geniş ve büyük yapılardan oluşur. Bazı camilerimiz süs amaçlı olarak birkaç minareden veya kubbelerden de oluşabilir.


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 105 Cevapları


KONUŞALIM


Soru : Aşağıdaki görsellerle ifade edilen caminin bölümlerinin işlevleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap:
Minber; Camilerin içinde, hatibin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksek yere denmektedir.
Vaaz Kürsüsü; Camilerde vaaz verilen yerdir. Kürsü, ahşap veya mermerden yapılmaktadır.
Hünkar Mahfili; Padişahların Cuma ve Bayram namazlarını, ayrıca Kandil gecelerinde yatsı namazlarını bulundukları şehrin Selâtin Camilerinde kılmaları için ayrılmış olan yer.
Müezzin Mahfili; Müezzinlerin, camilerde, birarada oturmaları için ayrılmış yüksekçe yerdir.
Son Cemaat Yeri; Büyük camilerde camiye bitişik revaklı yerdir. Bu yerin bir tarafı (avlu tarafı) açıktır.
Minare; Camilerde, namaz vaktinin geldiğini duyurmak için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, içinde dolanarak çıkan bir merdiveni olan, bir ya da birkaç şerefeli, yüksek ve ince yapı.
Şadrıvan; Çevresinde muslukları bulunan ve çeşmelerinden su akan, genellikle cami avlularının ortasında yer alan, üzeri kubbeli ya da açık olabilen abdest almak için ayrılmış mekan.
Avlu; Cami yapısının dış tarafında bulunan ve çevresi kapalı fakat üstü açık yere denir.
Şerefe; Minarenin gövdesini çepeçevre dolaşan, bir insanın dolaşabileceği ende, kenarları korkuluklu, ezan okumak ve sela gibi okumaları yapmak için ayrılmış alan.


5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 106 Cevapları


BULALIM


Soru : Aşağıdaki kutucuklarda yer alan rakamların karşılığı olan harfleri yerlerine yazarak caminin bölümlerini bulunuz.


Cevap:

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102-105-106-108 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107-108 Cevapları MEB Yayınları”

5. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Kitabı Sayfa 108 Cevapları


YORUMLAYALIM


Soru : Aşağıdaki şiiri okuyarak şairin hangi duygularla bir mimari esere bunları yazmış olabileceğini yorumlayınız.


SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI

Ordu-milletlerin en çok dövüşen, en sarpı
Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.
En güzel mabedi olsun diye en son dinin
Budur öz şekli hayal ettiği mimarînin.
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi;
Taşımış harcını gazileri, serdâriyle,
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle.
Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrurum;
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi,
Senelerden beri rü’yada görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.

(Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, s. 12-14.)


Cevap:
Şair Allah sevgisi ve bu camiyi yaptıran Kanuni Sultan Süleyman ‘a olan teşekkürünü ifade etmiştir. Çok içten ifadelerle camiye olan sevgisini ve övgüsünü belirtmiştir. İstanbul’ u ve dinini severek yazdığı her cümlesinden belli olmaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Camiler gidip ibadetimizi yapabileceğim bir dua edebileceğimiz cemaatle birlikte güzel ibadetlerin bedava olabileceği Müslümanların evin sayılan bir ortamdır. Caminin dış görünüşü de i içi de ayrıca güzeldir. Bir camiye girdiğimiz zaman çok güzel manevi duygularla doğarız. Camilerde yapılan ibadetlerin ve cemaatle kılınan namazların Hayri oldukça fazladır. Ülkemizde Osmanlı devleti zamanında yapılmış olan camiler güzelliği ile bilememektedir. Beş vakit namazı kılabilmek için camilerimiz den yükselen ezan seslerini duyarız.

  2. Din bizleri İslamın ve imanın şartlarını esas almamızı kendimizi büyük günahlardan alıkoymak doğru yola iletmek ve ahlaklı bir kişiliğe sahip olmamıza yardımcı olan bir özelliğe sahiptir. İslam dini güzelliği emreder kötülükten alıkoyar. İslam dini kolaylaştırır zorlaştırmaz. İslam dininde Bir sevap yaptığımız zaman ona katlanır bir şer istediğiniz zaman ise bir ne kıyas verilir. Peygamber efendimizin ehl-i beytinin ve sahabelerin örnek tüm insanlara ve Müslümanlar kılavuz olacak şekildedir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.