5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi | Forum Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 5. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 107, 108


5. Ünite Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 107 Cevapları

Ünite Sonu Değerlendirme


1. İslam dininin mimarimiz üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Örnek veriniz.


Cevap :

İslam dini sebebi ile cami, medrese gibi yapıtlara önem verilmiş ve büyük gösterişli yapılar yapılmıştır. Dini motifler , hat yazıları gibi süslemeler yapılmış, resim, heykel gibi şeylerden kaçınılmıştır.


2. Cami musikisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap :

Cami musikisi; müezzinin ezan ve kamet getirmesi, imamın kıraatle ayet okuması ve namaz kıldırması, selamdan sonra müezzinin okuduğu tesbihatlar ve duaların bütünüdür.


3. Örf ve âdet ne demektir? Tanımlayınız.


Cevap :

Gelenek ve görenek demektir. Toplumuzda gerek dini gerekse batıl inanç olarak halk arasına yerleşen ve kabul gören inanışlardır.


4. Hz. Süleyman (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap :

Davud aleyhisselamın oğludur. Kendisine hükümdarlık ve hayvanlarla konuşabilmek, cinlere hükmedebilmek gibi özellikler verilmiştir. Çok kabiliyetli olduğu için 12 , 13 yaşlarında babası ona görevini teslim etmiştir. Kudüs’ te vefat etmiştir.


5. Aşağıdakilerden hangisi, tekke musikisine ait bir tür değildir?


A. İlahi B. Kaside C. Ezan D. Naat


6. Aşağıdakilerden hangisi, din görevlilerinden biri değildir?


A. Müftü B. Vaiz C. İmam D. Kaymakam


7. Hikmet adı verilen şiirleriyle insanlara İslami ve ahlaki değerleri benimsetmek için çalışan ve şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanan düşünürümüz kimdir?


A. Ahmet Yesevî B. Yunus Emre
C. Mevlanâ D. Hacı Bektaş Vel


8. Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla okunan salât-ü selama ne denir?


A. Ezan B. Kamet C. Mevlit D. Salâ


9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


(Mescid-i Aksâ-minber-naat-vaaz-kürsüsü-mevlit-mihrap-hutbe)


Cevap :

 • Camilerde imamın namaz kıldırdığı, Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk, girintili yere mihrap denir.
 • Cuma ve bayram namazlarında, imamın minbere çıkarak cemaate konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya hutbe denir.
 • Camilerde genellikle mihrabın solunda bulunan; vaiz, müftü, imam gibi din görevlilerinin cemaate vaaz vermek için çıkıp oturduğu, konuşma yaptığı, merdivenli, yüksekçe yere vaaz kürsüsü denir.
 • Peygamberimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan manzum eserlere naat  denir.
 • Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kudüs’te yaptırdığı mescide Mescidi Aksa denir
 • Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatan eserlere  Mevlit denir.

5. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 108 Cevapları

10. Aşağıdaki şemaya, örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler yazınız.


Cevap :

Maddeler halinde örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler şunlardır ;

 1. Doğarken kulağa ezan okur ve ismi öyle koyarız.
 2. Dini isimleri tercih ederiz.
 3. Erkek çocuklarını sünnet ederiz.
 4. Birşeyi çok beğendiğimiz zaman “maşallah” deriz.
 5. Nazardan ve büyüden korkar Allah’ a sığınırız.
 6. Evlenildiği zaman dini nikah kıyarız.
 7. Öldüğümüz zaman defin işlemlerini ve cenaze namazı gibi işlemleri din görevlileri tarafından yapılır.


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 107-108 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Osmanlı dönemi zamanında İslamiyeti faydalı olacak ve İslamiyet'in temel ibadetlerini yapabilecek yapıları yapmak için ünlü mimarlar camiler medreseler ve birçok dini yapılar yapmışlardır. Camilerde ve medreselerde Müslümanlar rahat bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirirken bolca Kur'an okumak dua etmek hayırlı gün ve gecelerde ibadetlerimizi çoğaltmak , Ayrıca müminlerin bir araya gelerek toplu cemaatle beraber ibadet etmesine vesile olmuşlardır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 31 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Minee
error: Kopya Yasak