5. Sınıf Matematik Ders Kitabı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-15-16-19-20-21 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Milyonlar Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Milyonlar Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları


 Hazır Mıyız?


1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.


a) 1984 : Bin dokuz yüz seksen dört

b) 593 201 : Beş yüz doksan üç bin iki yüz bir

c) 70 423 : Yetmiş bin dört yüz yirmi üç

ç) 200 004 : İki yüz bin dört


2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.


a) On altı bin yetmiş üç :  16.073

b) İki bin yetmiş beş :  2.075

c) Altı yüz seksen üç bin on yedi : 683.017


3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-15-16-19-20-21 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları


Bunu Deniyelim 


Araç – Gereç: eş büyüklükte kesilmiş 9 adet kâğıt, kalem


Birlikte Yapalım


• 1’den 9’a kadar olan rakamları birer kâğıda yazınız ve kâğıtları katlayarak karıştırınız.


• Sınıftan 6 arkadaşınızı belirleyerek rakamların yazılı olduğu birer kâğıt seçtiriniz ve seçtikleri kâğıtlardaki rakamlarla bir sayı oluşturmalarını isteyiniz. Oluşan 6 basamaklı sayıyı okuyunuz.


Cevap :  158.269


• Grubun dışından başka bir arkadaşınıza da yeni bir kâğıt seçtirerek grubun sol tarafına geçmesini isteyiniz. Yeni oluşan sayı kaç basamaklıdır? Bu sayıyı okuyabiliyor musunuz?


Cevap :  7. 158.269


Oluşan yeni sayıda farklı bölük veya basamaklar var mıdır?


Cevap : Evet vardır. Milyonlar Bölüğü ve Bir Milyonlar basamağı ortaya çıktı.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları


Soru : 9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir?


Cevap : 9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Örnek Sayı : 900.000.000

Örnek sayıya bakıldığında 9 basamaklı bir sayı olarak kabul edilmektedir. Bu 9 basamaklı sayının en yüksek basamağı  yüz milyonlar basamağı olarak görülmektedir.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları


Şifreyi Buluyorum


1. 49 753 sayısının binler bölüğündeki en küçük rakamın basamak değeri (40.000 – M)
2. 316 145 267 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri (7 – İ)
3. 678 179 244 sayısındaki en küçük rakamın basamak değeri (100.000 – L)
4. 96 451 867 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri (6.000.000 – Y)
5. 201 638 256 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri (8.000 – O)
6. 530 056 009 sayısının milyonlar bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri (500.000.000 N) 
ŞİFRE – MİLYON

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları


Birlikte Yapalım 9


Soru : Verilen rakamlarla oluşturulabilecek 9 basamaklı en küçük sayının birler bölüğündeki sayıyı bulunuz.


Cevap : 102.345.678 birler bölüğünde 678 sayısı yer almaktadır.


Birlikte Yapalım 10


Soru : Atatürk Havalimanı’ndan yolculuk yapanların sayısı 4 534 064’ten fazla olsaydı * yerine hangi rakamlar yazılabilirdi?


Cevap : * < 6, 7, 8, 9 rakamları yazılabilir.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları


Sıra Sizde


1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.


a) 27 418 906 : Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı

b) 706 564 123 :Yedi yüz altı milyon beş yüz atmış dört bin yüz yirmi üç

c) 6 493 509 : Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz

ç) 19 008 473 : On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç


2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.


a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 20.101.984

b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198.322.005

c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58.016.056

ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4.973.110


3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-15-16-19-20-21 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.


Cevap :  Hata vardır. Dört milyon sekiz yüz atmış bin dokuz yüz üç.


6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.


a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.


• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir : Eşit

• 9 708 043 ile 90 708 043: 9.708.043 < 90.708.043


b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Cevap :  Bursa


c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Cevap  İngiltere


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları


7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. 


Cevap: 7, 8, 9 sayılarını yazabilirsiniz.


8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.


( Yanlış )Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
( Doğru ) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
( Yanlış )Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
( Doğru ) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
( Yanlış ) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.


9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.


a) 15 318 952  (III)
b) 903 140 009 (VI)
c) 7 684 050 (I)
ç) 21 022 017  (II)


10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-15-16-19-20-21 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. 5 sınıf matematik ders kitabı bilgileri ve cevapları hızlı bir şekilde yapmak ve tamamlamak istiyorsanız bu siteyi ziyaret edebilirsiniz bu sitedeki bilgi cevapları ödevinizi yapabilirsiniz Forum sayfa sitesi ailesini verdiği cevapları ödevinizi hemen tamamlayabilirsiniz özellikle matematik dersinde ödevinizi yaptığınız zaman derseniz de bir yardımcı istiyorsanız bu sayfayı ziyaret edin buradaki bilgi cevapları ödevinizi yapın ben bu sayfayı severek takip ediyorum özellikle matematikte anlamadığım tam bir şekilde kavrayamadım hiçbir ödevim yok bizlere çok teşekkür ederim başarılı ve güzel cevaplarınız için.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.