5. Sınıf Matematik Ders Kitabı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 148-149-151-152-155-156-157-158 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Karşılaştırma Cevapları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158


Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Karşılaştırma Cevapları


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları


Soru : Beslenme alışkanlığınızda şeker tüketimini azaltmak istiyorsanız hangi markanın ürünü
sizin için daha uygundur?


Cevap :  Beslenme alışkanlığınızda şeker tüketimini azaltmak istiyorsanız B markanın ürünü sizin için daha uygundur.


Soru : Fazla şekerli besin tüketiminin sağlığa zararları nelerdir? Tartışınız.


Cevap :  Dişlerimizin zarar görmesine neden olur, aşırı derecede kilo almamıza neden olur. Vücut düzenin bozarak organlarımıza da zarar verir.


Sayı Doğrusu Oluşturalım


Araç Gereç: kesir takımı, kâğıt, kalem
• Kâğıda bir sayı doğrusu çiziniz.
• Kesir takımında bütünü gösteren parçayı sayı doğrusu ile çakıştırarak başlangıcı “0”,
bitişi “1” olarak işaretleyiniz.
• 1/10 ’i gösteren parçaları sayı doğrusunun üzerine yerleştirip başlangıç ve bitiş noktalarını işaretleyiniz.
• Her bir çizginin karşılık geldiği kesri yazınız.
• Kesirlerin ondalık gösterimini altlarına yazınız


Soru : Beslenme alışkanlığınızda şeker tüketimini azaltmak istiyorsanız hangi markanın ürünü
sizin için daha uygundur?


Cevap :  Beslenme alışkanlığınızda şeker tüketimini azaltmak istiyorsanız B markanın ürünü sizin için daha uygundur.


Soru : Çizdiğiniz sayı doğrusunda 0 ile 1 arasını kaç eş parçaya böldünüz?


Cevap : 9 parya böldük.


• Aynı işlemleri 1 ile 2 arasındaki ondalık gösterimleri belirlemek için yapınız.
Soru : Çizdiğiniz iki sayı doğrusu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.


Cevap :
Benzerlikler : 9 parçaya bölünmesi
Farklılıklar : Tam değer alması


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları


Birlikte Yapalım 2


Soru : 0,16 ondalık gösterimini aynı çokluğun farklı gösterimleri olduğunu dikkate alarak
nasıl ifade edersiniz?


Cevap :  0,16 = 0,160, 0,1600, 0,16000, 0,160000 olarak ifade edebiliriz.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları


Araştırınız


Soru : Ünlü bilim insanı Guglielmo Marconi (Guglielmo Markoni)’nin sayı doğrusu modelini kullandığı teknolojik aleti araştırınız.


Cevap :  Ünlü bilim insanı Guglielmo Marconi (Guglielmo Markoni) sayı doğrusu modelini kullanarak telsiz ve telgrafı,kablosuz iletişimi ve kısa radyo dalgalarını bulmuştur.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları


Birlikte Yapalım 4


Soru : • Siz de A ve B marka limonatalarda kullanılan şeker miktarlarını karşılaştırınız. 


Cevap :
A Marka : 32,6
B Marka : 29,6


Soru : • Eğer A markada 32,4 gram limon, B markada 32,3 gram limon kullanılsaydı hangi markayı seçerdiniz? Nasıl karar verirdiniz?


Cevap :  B markasını seçerdim. Şeker oranının az olan markada daha yararlıdır.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları


Birlikte Yapalım 8


Soru : Sayı doğrusunda 3/10 ve 5/10 kesirlerinden hangisi sıfıra daha yakındır?


Cevap :  3/10 sıfıra daha yakındır.


Soru : Sayı doğrusunda 32/100 ve 36/100 kesirlerinden hangisi sıfıra daha yakındır?


Cevap :  32/100 sıfıra daha yakındır.


Soru : Sayı doğrusunda 353/1000 ve 355/ 1000 kesirlerinden hangisi sıfıra daha yakındır?


Cevap :  353/1000 sıfıra daha yakındır.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları


Oyun Zamanı


• İki tane 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış sayı küpü, sizin ve arkadaşınız için ayrı renkte kâğıt parçaları ( veya pul vb.) hazırlayınız.
• Seçtiğiniz renkteki kâğıt parçalarını alınız.
• İki sayı küpünü atınız. Çıkan iki sayıyı ondalık gösterim olarak ifade ediniz. Örneğin 2 ve 5 sayıları geldiğinde bu sayıları sırasıyla 0,2 ve 0,5 olarak düşününüz.
• Oyun tablosunda bu iki ondalık gösterim arasında bulunan ondalık gösterimlerden birini belirleyiniz ve elinizdeki kâğıt parçasıyla bu ondalık gösterimin üzerini kapatınız.
• Uygun ondalık gösterimi bulamazsanız sıra diğer oyuncuya geçer.
• Sayı küplerinde aynı iki sayı atılırsa sıra diğer oyuncuya geçer. Örneğin 3 ve
3 sayılarını attığınızda sıra diğer oyuncuya geçer.
• Oyun tablosundaki ondalık gösterimlerin hepsi kapandığında en çok sayıda ondalık gösterimi kapatan oyuncu oyunu kazanır.


Cevap : Bu oyunu sınıfta arkadaşlarınızla oynamanız gerekmektedir.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları


Sıra Sizde


1) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri sayı doğrularında gösteriniz.


Cevap :

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 148-149-151-152-155-156-157-158 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2) Aşağıdaki sayı doğrularında kutulara karşılık gelen ondalık gösterimleri bulunuz. Her sayı doğrusu için bulduğunuz ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.


Cevap :

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 148-149-151-152-155-156-157-158 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız


Cevap :

 • a) 3,04 – 3,4 – 3,004 =>> 3,4 > 3,04 > 3,004
 • b) 23,25 – 25,23 – 22,53 =>> 25,23 > 23,25 > 22,53
 • c) 32,04 – 32,004 – 32,040 =>> 34,04 = 32,040 > 32,004

4) Yandaki tabloda A, B ve C şehirlerindeki halk otobüsü biniş ücretleri verilmiştir.


a) Hangi şehirde otobüs ile ulaşım sağ lamak daha ekonomiktir? Neden?
Cevap : B daha skonomiktir çünkü değeri düşüktür.


b) İndirimli ücretleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap : 1,15 < 1,5 < 1,75


c) Tam ücretin en fazla olduğu şehir ile indirimli ücretin en az olduğu şehri bulunuz.
Cevap : Tam ücret C şehrinde fazla indirimli ücret ise B şehrinde fazladır


5) Ayşe, Merve ve Ahmet aldıkları farklı kitaplara ayrı ayrı 28,15 lira, 36,40 lira ve 24,25 lira ödeme yapmışlardır. Merve’nin Ahmet’ten daha az ödeme yaptığı bilinmektedir.

En fazla ödemeyi yapan Ayşe olduğuna göre her birinin kaçar lira ödeme yaptığını bulunuz.


Cevap :

 • En fazla ödeme yapan Ayşe olarak belirtildiğine göre Ayşe’nin ödeme tutarı 36,40 tır.
 • Merve’de Ahmet’ten daha az ödeme yaptığına göre Merve’nin ödeme tutarı 24,25 lira dır.
 • Ahmet’in ödeme tutarı da kalan tutar olup 28,15 liradır.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları


6) Aşağıda Melih’in yaptığı ondalık gösterimlerin sıralamaları verilmiştir. Ancak Melih’in yaptığı sıralamaların üzerine mürekkep döküldüğünden bazı rakamlar net olarak okunamamaktadır. Mürekkepli yerlere gelebilecek rakamları bulunuz.


 • 1. Sıradaki sayının rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • 2. Sıradaki sayının rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 3. Sıradaki sayının rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

7) Bir market, bir saatin içinde en çok alışveriş yapan birinci kişiye hediye sepeti, ikinci kişiye şapka, üçüncü kişiye anahtarlık hediye edecektir. Belirtilen saatte marketten alışveriş yapan müşteriler tabloda verilmiştir. Buna göre kim hangi hediyeyi alabilir?


 • Ahmet = Hediye sepeti
 • Ayşe = Şapka
 • Mehmet = Anahtarlık

8) Ceren, 2,513 > 2,52 sıralamasını yapmıştır. Bu sıralamada hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.


Cevap : Evet hatalıdır, 2,52 > 2,513 şeklinde olmalıdır


9) Aşağıda verilenlere göre iki duvarın arasına yerleştirilen dört sandalyeye kimlerin oturduğunu bularak isimlerini sandalyelerin üstündeki boşluklara yazınız.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 148-149-151-152-155-156-157-158 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

 • Baştaki ve sondaki sandalyelerde oturanlar Derya ve Mehmet’tir.
 • Derya’nın duvara olan mesafesi, Mehmet’in duvara olan mesafesinden azdır.
 • Suna ile Mehmet arasındaki mesafe, Derya ile Metin arasındaki mesafeden fazladır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Yukarıdaki bilgilerle bir sayı doğrultusu oluşturduğumuzda yukarıdaki bilgiler ve cevaplarla bu konuyu kavradı verilen bilgi ve cevaplarla ödevimizi yaptık sayı doğrultusunda yapılan işlemler ve izlenecek doğru dikkatli bir şekilde örnekteki gibi tamamladık onu bu sayfa sitesi ailesine bu konuyla bir daha kavrayarak öğrendik teşekkürler kurum sayfa sitesi ailesi bizler sayesinde başarılı ve güzel cevaplara ulaşıyorum verilen bilgilerle ödevimi yapıyorum çok severek sizi takip ediyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.