5. Sınıf Matematik Ders Kitabı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245-246-247 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Üçgenlerin ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı  Cevapları Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247


Üçgenlerin ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı Cevapları


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları


Soru : Yandaki tangram parçalarında kullanılan üçgenlerin iç açılarını gösterebilir misiniz?


Cevap : Kenarların kesiştiği noktalardaki açılar iç açılardır.


Soru : Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamının kaç derece olması gerektiğini düşünüyorsunuz?


Cevap : 180 derece olması gerektiğini düşünüyorum.


Soru : Üçgenlerin iç açıları toplamından yola çıkarak dörtgenlerin iç açıları toplamı hakkında ne söyleyebilirsiniz?


Cevap : Dörtgenlerin iç açıları 360 derecedir.


Üçgeni Keselim


Araç – Gereç: kâğıt, cetvel, makas, renkli kalemler, yapıştırıcı
• Kâğıda cetvel yardımıyla bir üçgen çiziniz.
Çizdiğiniz üçgeni kesiniz.
• Üçgenin iç açılarını farklı renklerle gösteriniz.
• Üçgenin açılarını aşağıdaki gibi keserek çıkarınız.
• Açıları köşeleri aynı olacak ve kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırınız.


Soru : Bu üç açı nasıl bir açı oluşturdu?


Cevap : Geniş açı oluşturdu.


Soru : Oluşan bu açıdan üçgenin iç açılarının toplamı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu durum bütün üçgenler için geçerli olur mu?


Cevap : 360 derecedir. Sadece geniş açılar için geçerlidir.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları


Birlikte Yapalım 1


Soru : Bir üçgen çizerek iç açılarının ölçüleri toplamının 180 olup olmadığını belirleyiniz.


Cevap : Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dir.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları


Birlikte Yapalım 4


Soru : Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını kullanarak dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını nasıl bulabilirsiniz?


Cevap : Bütün açıları toplarız. Bütün açılar 90 derecedir. 4 x 90 = 360 derece olur.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları


Sıra Sizde


1) Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.


a) 79 + 68 = 147
180 – 147 = 33o 
m(C) = 33o

b) 40 + 32 = 72
180 – 72 = 108o
m(E) = 108o

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları


2) Aşağıdaki dörtgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.


a) 74 + 103 + 98 = 275
360 – 275 = 85o
m(M) = 85o

b) 127 + 49 + 61 = 237
360 – 237 = 123o
m(R) =123o

3) Aşağıda kareli kâğıttaki dörtgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz.


a) m(A) = m(C) = 70o
m(B) = m(D) = 180 – 70= 110o

b) 134 + 117 + 33 = 314
m(K) = 360 – 314 = 44o

c)  m(T) = m(R) = 126
m(P) = 180 – 126 = 54
m(P) = m(S) = 54o

d) 53 + 53 = 106 
x = 180 – 106 = 74o

4) Yanda dikdörtgen şeklindeki kâğıdın kısa kenarları üst üste gelecek biçimde katlanmış hâli verilmiştir. Kâğıt, noktalı çizgiler boyunca kesiliyor ve kesilen küçük parça açılıyor. Açılan bu parçanın şeklini çiziniz ve iç açılarının ölçüleri toplamını belirleyiniz.


Cevap :  İç açı ölçüleri toplamda 360 derecedir.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları


5) İki iç açısının ölçüsü 72 olan dörtgenin diğer iki iç açısının ölçüleri toplamını bulunuz.


72 + 72 + a + b = 360
144 + a + b = 360
a + b = 360 – 144 
a + b = 216o

6) Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsünün 2 katı ve B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsünün 3 katıdır. Bu üçgenin iç açılarının ölçülerini bulunuz.


6x + 3x + x = 180o
10x = 180o
x = 18o
m(C) = 18o
m(B) = 3 . 18 = 54o
 m(A) = 6 . 18 = 108o

7) Yandaki şekilde ABDE kare ve BCD eşkenar üçgendir. Buna göre AEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.


|ED| = |DC| olduğundan  
90 + 60 + a + a = 180 
150 + 2a = 180
2a = 180 – 150
2a = 30
a = 15
x + a = 90
x = 90 – a
x = 90 – 15 
x = 75

8) Yandaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve DCEF karedir. m(ADC) = 56o olduğuna göre BEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.


56 + b = 180 (eşkenar dörtgenden)
b = 124
90 + 124 + a = 360
a = 360 – 124 – 90
a = 146o
|CB| = |CE| (olduğundan ikizkenar üçgen)
x + x + a = 180
2x + a = 180
2x = 180 – 146
2x = 34
x = 17o

9) Yandaki şekilde ABDE kare ve BCD eşkenar üçgendir. Buna göre AEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245-246-247 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 242-243-244-245-246-247. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Bana cevap verin lütfen sizi çok seviyorum beni unutmayın sevgilerimle Şevval KESKİN ???????????☺️????????????❤️??

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.