5. Sınıf Matematik Ders Kitabı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-37-38-39 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39


Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları


Soru :  Kan bağışının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?


Cevap : Kan bağışının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kan bağışının önemi tartışılmaz bir gerçektir. Sürekli olarak insan hayatının devam ettiği ülkemizde bir çok yaralanmalar, kazalar ve hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıkların, kazaların zararlarını azaltmak ve kan kaybeden vatandaşlarımızın iyileşebilmesi için kana ihtiyaç duymaktadır.

İşte bu nedenle yetişkin olan ve hasta olamayan kişilerin 3 ayda 1 kere Kızılay’a kan vererek ihtiyaç duyan insanlara kan ihtiyacını karşılaması bir insanlık görevidir.


Soru : Her bölgeden az miktarda da olsa kan bağışı yapıldığında bu bağışlar nasıl bir fark oluşturur?


Cevap : Kan bağışları artacaktır.


Soru : Bu üç bölgeden 2016 yılında tahmini kaç ünite bağış yapılmış olabilir?


Cevap : 92 923 + 79 180 + 51 874  =


Hazır Mıyız?


1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.


a) 1984 + 9637 = 11.621
b) 5167 + 2203 + 196 = 7.566
c) 7082 – 1453 = 5.629

2) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelecek rakamları bulunuz.


a) 48a3 + 9b15 = 14.44c  a = 3  b = 6  c = 8
b) 9×03 – y27z = 5.232     x = 5  y = 4  z = 1

3) Çıkanı 438, farkı 5098 olan çıkarma işleminin eksileni kaçtır?


Cevap :  XXXX – 438 = 5.098 işlemi şu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. 5.098 + 438 = 5.536

4) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçlarını bulunuz.


a) 3458 + 218 : 3.600

b) 5210 + 4089 : 9.300
c) 2704 – 362 : 2.350
ç) 8646 – 1435 : 7.200

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları


Eksik mi? Fazla mı?


Araç – Gereç: kutu, eş büyüklükte kesilmiş 9 adet kâğıt, kalem, hesap makinesi
• Kâğıtlara 1’den 9’a kadar olan rakamları yazınız ve kâğıtları kutuya atınız.

• İki kez, rastgele 4 kâğıt çekerek 4 basamaklı iki sayı oluşturunuz. Sayıların toplamını 10 saniye içinde tahmin etmeye çalışınız.


Cevap: 2510 + 3489 = 5999 tahmin olarak 6.000 1 sayı eksik çıktı.


• Arkadaşınızdan sayıların toplamını hesap makinesiyle kontrol etmesini isteyiniz. Tahmininizi gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Tahmininiz gerçek sonuçtan eksik mi çıktı, yoksa fazla mı?


Cevap: 1 sayı eksik çıktı.


Tahmin yaparken hangi yöntemi kullandınız? Arkadaşlarınıza açıklayınız.


Cevap: İlk olarak binler yüzler sonra onlar ve birler basamağını topladım.


• Kullandığınız kâğıtları tekrar kutuya atıp önce 5 tanesini seçerek 5 basamaklı bir sayı oluşturunuz sonra kullandıklarınızı kutuya geri atarak 4 tanesini seçiniz ve 4 basamaklı bir sayı oluşturunuz.


Cevap: 57.689 5 basamaklı, 2.589 4 basamaklı bir sayı oluştu.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları


Birlikte Yapalım 2


Soru : Bu iki maça gelen toplam seyirci sayısını farklı şekillerde tahmin edebiliriz.


Cevap: 17 184 + 31 213 = 49.397


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları


Soru : İlk maça gelen seyirci sayısını 17 200 kişi, ikinci maça gelen seyirci sayısını 31 200 kişi olarak düşünseydik tahmini sonucumuz ile gerçek sonuç arasındaki fark nasıl değişirdi?


Cevap: Yaklaşık olarak 1.397 fark meydana gelirdi.


Birlikte Yapalım 3


Soru : Yıl sonunda toplam ziyaretçi sayısının 100 000 olması için yaklaşık kaç kişinin daha müzeyi ziyaret etmesi gerekirdi?


Cevap: 20.264 ziyaretçiye ihtiyaç duyulmaktadır.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları


Birlikte Yapalım 4


Soru : Kan bağışının yaygınlaşması için neler yapılabilir?


Cevap: Kan bağışının yaygınlaşması için neler yapılabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Kan bağışının yaygınlaşması için gerekenler şunlardır ;

 1. Kanın öneminin anlatılması,
 2. Gerekli eğitimin verilmesi,
 3. Dini olarak bilgiler verilmesi,
 4. Sosyal iletişim araçlarıyla bilgiler verilmeli,
 5. Slogan ve kampanyalar oluşturulmalı

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları


Sıra Sizde


1) Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.


a) 43.781 + 51.217 = 94.998

b) 50.796 + 28.151 = 78.947

c) 85.147 – 63.121 = 22.026

d) 37.400 – 18.643 = 18.757


2) Bir tarladan iki yılda toplam 43 215 kilogram ürün alınmıştır. Birinci yıl 25 763 kilogram ürün alındığına göre ikinci yıl kaç kilogram ürün alınmıştır?


Cevap: 43.215 – 25.763 = 17.452


3) Tablolardaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-37-38-39 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları


4) Erdem 76 805 ile 15 349 sayılarını topladığında sonucu 91 144 bulmuştur. Erdem’in yaptığı toplama işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.


Cevap: Evet vardır. 76.805 + 15.349 = 92.154


5) Hesap makinesi ile 67 348 sayısından 36 593 sayısını çıkaran Muhsin eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığını fark ediyor. Muhsin’in bulduğu sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır?


Gerçek Sonuç 67.348 – 36.593 = 30.755

Muhsun’in bulduğu 63.348 – 36.593 = 26.755

Cevap: Fark 30.755 – 26.755 = 4.000


6) Yanda verilen işlemin sonucunu Tuna toplananları en yakın onluğa, Ada en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İki arkadaşın tahminlerini bularak karşılaştırınız. Hangisinin sonucu gerçek sonuca daha yakın çıkmıştır?


Cevap: Tuna en yakın yüzlüğe 4.000 + 5.100 = 9.100

Ada en yakın yüzlüğe 4.000 + 5.100 = 9.100

4.002 + 5.103 = 9.105

İkiside aynı sonucu bulur


7) Kutular arasındaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını uygun olan boşluklara yazınız.


Cevap: 15.768 + 70.865 = 86.633

64.053 – 43.172 = 20.881

86.633+20.881 = 107.514


8) Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 44 658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesi kaç kilogramdır?


Cevap: 44.658 – 32.439 = 12.219 Kamyonun boş ağırlığı


9) Hayriye, Fatma ve Ayşe’nin yaşları toplamı 78’dir. Hayriye grubun en büyüğüdür. Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Her birinin yaşlarını bulunuz.


Hayriye en büyük 30 yaşında

Fatma Hayriyeden 7 yaş küçük 30-7 = 23 yaşında

Toplam = Hayriye+Fatma+Ayşe

78=30+23+Ayşe

Ayşe= 78-30-23

Ayşe = 25 Yaşında


10) “Annem 34, ben 10 yaşındayım. Babam, annemden 8 yaş büyük olduğuna göre babam kaç yaşındadır?” problemini çözünüz. Problemin çözümünde kullanmadığınız veri oldu mu?


Annem 34 yaşında

Ben 10 yaşındayım

Babam = Annem + 8

Babam = 34+8 = 42 yaşında

Benim yaşım kullanılmadı.


11) 7814 + 5278 işleminin sonucunu Kübra toplananları en yakın binliğe, Ersin en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İkisinin bulduğu sonuçları gerçek sonuçla karşılaştırınız. Kimin tahmini gerçek sonuca daha yakındır? Neden?


Cevap: Kübra 8.000 + 5.000 = 13.000

Ersin 7.800 + 5.300 = 13.100

Gerçek 7.814 + 5.278 = 13.092

Ersin’in sonucu daha yakın Yuvarlama alt basamaktan olduğu için.


5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları


12) Mangala, bir Türk zeka ve strateji oyunudur. İki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı altışar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır. Bir ortaokulda 64 öğrencinin katıldığı mangala turnuvası düzenlenecektir. Turnuva eleme usulüne göre yapılacaktır. Yani bir oyun kaybeden oyuncu turnuvadan elenecektir. Buna göre şampiyonu belirlemek için kaç müsabaka yapılmalıdır?


Cevap32+16+8+4+2+1= 63


13) Çocuk odası için dolap, yatak ve masa almak isteyen Şahin ailesi, bu iş için 4000 lira bütçe ayırmıştır. Almak istedikleri ürünlerin fiyatları yandaki tabloda verilmiştir.


Dolap 2.350 TL Yatak 1.780 TL Masa 650 TL

a) Yanda verilen ürünlerin toplam fiyatının yaklaşık kaç lira olduğunu tahmin ediniz.

Cevap:  4800 TL  (2350+1800+650)


b) Ailenin ayırdığı bütçe bu ürünleri almak için yeterli midir?

Cevap:  Yeterli değildir.


14) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi gerçek sonuçlarla karşılaştırınız.


İşlemTahmini SonuçGerçek SonuçFark
a8.503 + 2.17910.60010.68282
b6.047 – 3.5252.5002.51717
c42.674 + 16.00258.60058.67676
ç93.567 – 15.40078.10078.16767

15) Aralık 2016 istatistiklerine göre Marmaray istasyonlarındaki günlük ortalama yolcu sayısı yanda verilen tabloda gösterilmiştir. Buna göre Marmaray istasyonlarını kullanan toplam ortalama yolcu sayısını tahmin ediniz.


Cevap:  47 + 35 + 24 + 54 + 21 = 181.000

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. HELLO dedi ki:

  Öncelikle merhaba ödevimi hemen bitirmek için yazıyordum karsima  bu site çıktı  baktım hemen bitti bide arti aldım sağol ‍‍‍‍‍‍‍‍

 2. Merve dedi ki:

  Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapmak matematikte çok önemli bir işlemini tamamlamak ve öğrenmek demektir doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yaparken öğrenmemiz gereken ve bilmemiz gereken birçok kurala yukarıdaki bilgilerle ve örneklerle kavradık özellikle toplama işleminde elde toplama eldesiz toplama çıkarma işleminde ise Büyük sayı küçük sayıdan çıkararak bu işlemleri güzel bir şekilde tamamladık ve birçok konuya ulaştık verdiğiniz bilgiler çok teşekkür ederim her sen bu bilgilerden faydalanarak ödevimi yapıyorum.

 3. çokgüzel dedi ki:

  çok guzel olmuş ellerinize sağlık çok guzel

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.