5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 27-28. Cevapları Yargı Yayınları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 27-28. Cevapları Yargı Yayınları

5.Sınıf Yargı Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 11-13. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Yargı Yayınları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevre hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Peygamberimiz cahilliğin olduğu Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. O dönemdeki halkta putperestlik hakimdir. Kadınlara değer verilmiyor, kölelik var ve zulüm vardır.


2. Kâbe hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir. Arabistan’ın Mekke şehrinde olan ve Müslümanların hac ibadetlerini yaptığı kutsal yapı. 


3. Cahiliye Çağı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Cahiliye çağında putperestlik hakimdir. İnsanlar kız çocuklarını diri diri gömmektedir. Kadınlara değer verilmez ve kölelik hakimdir. Güçlü kişiler güçsüz kişilere zulüm yapmaktadır.


4. Fil Yılı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Fil yılı ismini, Kabe’yi yıkmak üzere fillerle gelen ancak ebabil kuşlarının filler üzerine taş atmalarıyla helak olması üzerine almıştır.


5. “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” hadisini açıklayınız.
Cevap: Merhamet, hayvanından, insanına, bitkisine kadar her canlıya duyulması gereken bir duygudur. Merhametsiz insanlara Allah’ında merhamet etmeyeceği anlatılmaktadır.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Yargı Yayınları

B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

1. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) nerede doğdu?
Cevap: A) Mekke


2. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) bilinen en meşhur adı nedir?
Cevap: C) Muhammed


3. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi yılda doğmuştur?
Cevap: A) 571


4. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) annesinin adı nedir?
Cevap: D) Âmine


5. Mekke’nin sıcak ve nemli havası bebeklerin sağlıklı büyümesine elverişli değildi. Bu nedenle şehrin ileri gelen aileleri yeni doğan bebeklerini göçebe kabilelerdeki başka annelere verirlerdi. Bu geleneğin adı nedir?
Cevap: B) Sütannelik


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. Dedesi ….Abdülmuttalip…. Hz. Peygamberimizi (s.a.v.) çok severdi.
2. Dedesi vefat edince Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) amcası ….Ebu Talip…. ‘in yanında kaldı.
3. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) amcasıyla Suriye tarafına ticaret kervanına katıldığı zaman Busra kentinde yaşayan rahip …Bahira….. onun peygamber olacağını anladı.
4. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) 25 yaşına geldiğinde Hz. …..Hatice…. ile evlendi.
5. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmalarına ….Putperestlik…. denir.


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 27-28. Cevapları Yargı Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.