5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 65-66. Cevapları Yargı Yayınları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 65-66. Cevapları Yargı Yayınları

5.Sınıf Yargı Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 65-66. Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Yargı Yayınları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Riya kavramını açıklayınız.
Cevap: Riya; ikiyüzlülük demektir. 


2. İhlas kavramını açıklayınız.
Cevap: İhlas; Allah’ın rızasını gözetmektir.


3. “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisini açıklayınız.
Cevap: Allah temiz olmadan ibadeti haram kıldığından dolayı ibadete her zaman abdest ile başlanır. Bu da Allah’ın temizliğe verdiği önemin göstergesidir.


4. Niyetin önemini açıklayınız.
Cevap: İbadet niyetle başlar. Niyet yapacağın işi ne için yaptığını temsil eder. Niyetle başlanan her işte sevap yazılır.


5. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah (c.c.) sevgisini örneklerle açıklayınız.
Cevap: Hz. Peygamberimiz Allah’ı herkesten ve her şeyden çok severdi. Peygamberimiz yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözetir ve ona göre hareket ederdi.


B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) her işinde gözettiği rıza türüdür?
Cevap: D) Allah (c.c.) rızası 


2. Hz. Peygamberimize (s.a.v.) güvenilir olmasından dolayı verilen isim nedir?
Cevap: B) Muhammedü’l-emîn 


3. Taharet ne demektir?
Cevap: C) Maddi ve manevi temizlik


4. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) beşerî özelliklerini anlatan eserlerin ortak adı nedir?
Cevap: B) Şemail


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Yargı Yayınları

5. Günlük hayatta kıldığımız beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
Cevap: A) Miraç gecesinde


6. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), her işinde Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesi, O’na güvenmesi, O’nu çokça anması ve O’nun yolunda mücadele etmesi bize neyi gösterir?
Cevap: A) Allah’a (c.c.) olan sevgisini


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) “Avlularınızı temizleyiniz.” hadis-i şerifini …çevre….. temizliği konusunda söylemiştir.
2. Beş vakit namaz Hicret’ten bir buçuk yıl önce …İsra…..ve ….Miraç…. Mucizesi sırasında farz olmuştur.
3. “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, ….hasta ziyareti…., cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” demek.”
4. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.): “Ben …güzel ahlakı….. tamamlamak için gönderildim.”
5. Peygamberimiz (s.a.v.) her işinde ….Allah… .’ın rızasını gözetirdi.


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Günahlardan arınmak maddi temizliktir.
(Y) 2. Namazın temizlik ve vücut sağlığı bakımından insana faydası yoktur.
(D) 3. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) karşılaştığı kişilere selam verirdi.
(Y) 4. Niyetler iş bittikten sonra yapılır.
(D) 5. Ezan, namaz vaktini haber vermek için okunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.