5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 113-114. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayati Ogretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 113, 114


4.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 113 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah (c.c.) sevgisini örneklerle açıklayınız.


Cevap : Geceleri kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını gören Hz. Aişe “Yâ Resûlallah! Senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde niye böyle kendini yoruyorsun?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Yâ Âişe! Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” diyerek cevap vermiş ve Allah-u Teala’ya olan sevgisini göstermişti


Soru : 2. Müslüman, neden her zaman Allah’a (c.c.) güvenmelidir? Belirtiniz.


Cevap : Müslüman’ın anlamı teslim olan demektir. Allah bizim yaratıcımızdır. Bizi yaratandan istemeli ona şükretmeliyiz. Bundan dolayı tek güveneceğimiz bizim yaratıcımız Allah’tır.


Soru : 3. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) namaz ibadetine verdiği önemi anlatınız.


Cevap : Peygamberimiz namazı dinin direği olarak görmektedir. Namaz ile bizler temizlenip Allah’ın huzuruna çıkarız. Buda en önemli bir görevdir bizler için.


Soru : 4. Manevi temizlik ne demektir? Manevi yönden temiz olmak için neler yapmamız gerekir? Söyleyiniz.


Cevap : Kalp temizliği anlamına gelmektedir. Kalbimizi kötü niyetten uzak tutmalı ve hep iyi düşünmeli iyi şeyler yapmalıyız.


Soru : 5. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) konuşurken dikkat ettiği başlıca hususlar nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Doğru ve dürüst olurdu. İnsanlarla açık ve net bir şekilde konuşarak demek istediklerini anlatabilirdi.


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 6. I. Allah’ı (c.c.) çok zikretmek
II. Her işte Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek
III. Allah’a (c.c.) şükretmek
IV. Allah’a (c.c.) ibadet etmek
Yukarıdakilerden hangileri, Allah’ı (c.c.) sevmenin göstergesi olabilir?


Cevap : D

A) I B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV


Soru : 7. I. Ümitsizlik
II. Sabır
III. Karamsarlık
IV. Tevekkül
Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan, Allah’a (c.c.) inanan ve güvenen bir insanda yukarıdakilerden kaç tanesi görülür?


Cevap : B

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) insanlara değer verdiğinin bir göstergesi olamaz?


Cevap : D

A) İnsanları görünce onlara güler yüzle selam vermesi
B) İnsanların davetine icabet etmesi
C) Çocuklarla şakalaşması
D) Kur’an-ı Kerim’i çok okuması


Soru : 9. “Cennetin anahtarı namaz, namazın …………………….. abdesttir (temizliktir).” (Tirmizî, es-Sünen, Tahâret, 1.)
Hadisteki boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


Cevap : B

A) Özü B) Anahtarı C) Direği D) Temeli


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 114 Cevapları

Soru : 10. Peygamberimiz (s.a.v.) ağız ve diş temizliğine önem vermiş, ağzını sık sık …………………….…….. denilen bir tür ağaç parçasıyla temizlemiştir. Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


Cevap : A

A) Misvak B) Mişkât C) Mızrap D) Mihrap


Soru : 11. Taharet İslam kültüründe hangi anlamda kullanılan bir kavramdır?


Cevap : A

A) Temizlik B) İbadet C) Şükür D) İman


Soru : 12. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) beşerî yani insani yönüyle ilgili değildir?


Cevap : B

A) Bir anne ve babadan dünyaya gelmesi B) Allah’tan (c.c.) vahiy alması
C) Evlenip çocuk sahibi olması D) Yorulup dinlenmesi


C Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlar ile tamamlayınız.


Cevap :

✦ “Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.” (Ebu Dâvûd, Salât, 361; Nesâî, Sehv, 60.)

✦ “Mümin kendisiyle iyi geçinen ve başkalarıyla iyi geçinen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C 1, s. 400.)

✦ “Bir Müslüman’ın (din) kardeşine üç günden fazla küs durması helal  değildir.” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Edeb, 12.)

✦ “Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır.” (Tirmizî, es-Sünen, Et’ime, 39.)

✦ “Ümmetime sıkıntı verecek olmasaydım onlara her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim.”
( Ebu Davud, es-Sünen, Tahâret, 25.)

✦ “İnsanlara Akılları nispetinde (oranında) konuşunuz.” (Ebu Davud, es-Sünen, Edeb, 20.)


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 113-114. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
İslam'ın ve Müslümanların temel direği olan namazı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolca kılar ve geceleri Teheccüd namazını akşam namazını ve yatsı namazını en güzel şekilde kılarak ibadetini tamamlardi. Bizlerde Müslümanlar olarak namazlarımız 5 vakit olarak bize farz kılınmıştır. Namazlarımızı vaktinde temiz bir abdest ve temiz bir yerde kalarak Eda etmemiz gerekmektedir. Namazlar İslam'ın ve Müslümanların temel şartıdır 5 Temel İslam şartından biri olan namaz kılındı zaman huzur ve mutluluk verir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak oruç tutmak hacca gitmek zekat vermek ve kelime-i şehadet getireceksin İslam'ın temel şartlarından Müslümanların yapması gerektiğini vurguladı
Merve
Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce ve peygamber olduktan sonra Allah'a sevgisi ve Allah'a yapmış olduğu ibadetleri ile örnek olacak ve ahlaki değerleri ile herkes tarafından sevilen ve sayılan bir peygamberdi. Allahu Teala Celle celaluhu peygamber efendimizin kur'an-ı Kerim'de habibim olarak seslenmiş övgülere Mazhar kılmıştır Ayrıca Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cennet kapısında ismi yazması ve ablan farenin son Elçi ve peygamber olarak göndermesi onun ne kadar kıymetli ve Aziz bir peygamber olduğunu göstergesidir Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de güvenilir Emin dürüst Çalışkan alçakgönüllü ahlaklı erdem'de ve örnek alınacak birçok davranışıyla sevilen ve sayılan bir kulu ve elçisi olmayı başarmıştır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!