5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 115. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayati Ogretmeni

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 115


Hazırlık Çalışmaları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 115 Cevapları

Soru : 1. Sahabi, sahabe ve ashap kavramlarının anlamlarıyla ilgili bir araştırma yapınız.


Cevap :

Sahabi: sahabeyle aynı anlama gelmektedir.

Sahabe: Hz. Peygamber (S.A.V.) peygamberliği sırasında onu gören ve onunla konuşup görüşen kişi olarak da dile getirilmektedir.

Ashap: Hazreti Muhammet’in meclislerinde, konuşmalarında bulunan kimseler.


Soru : 2. Sahabilerin, diğer Müslümanlara göre ne gibi ayrıcalıkları vardır? Araştırınız.


Cevap : Peygamber efendimiz ile yaşamışlar ve dini yaymakta onun zor zamanlarında yanına olmuşlardır.


Soru : 3. Enes b. Malik (r.a.) hakkında, İslam ansiklopedisinden ve diğer kaynaklardan bir araştırma yapınız.


Cevap : 10 yaşından itibaren Muhammed’e hizmet etmiş ve ölümüne kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Bu birliktelik sayesinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olmuştur.


Soru : 4. Peygamberimizin (s.a.v.), sahabenin üstünlüğünü ifade eden bir hadisini bulup defterinize yazınız.


Cevap :

 1. Ümmetin en hayırlıları, (Müsned, V, 350),
 2. Cehennem ateşinin yakmayacağı kimseler, (Tirmizî, Menâķıb, 57),
 3. İnsanlık tarihinin en hayırlı nesli, (Buhârî, Fezailü ashabi’n-nebî, 1),

Soru : 5. Aşere-i Mübeşşere kavramının anlamını ve Aşere-i Mübeşşere’nin kimlerden oluştuğunu Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan araştırınız.


Cevap :Cennet’e girecekleri Allah  tarafından vâdedilmiş on kişi için kullanılan bir tabir.

 1. Ebu Bekr-i Sıddık
 2. Ömer bin Hattab
 3. Osman bin Affan
 4. Ali bin Ebu Talip
 5. Talha bin Ubeydullah
 6. Zübeyr bin Avvam
 7. Abdurrahman bin Avf
 8. Sa’d bin Ebi Vakkas
 9. Said bin Zeyd
 10. Ebu Ubeyde bin Cerrah

 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 115. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Ece taç
çok iyi bir site 
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!